7. októbra 2021

POĎAKOVANIE ZA OBETAVÚ PRÁCU POČAS PANDÉMIE

Za obetavú prácu v boji proti pandémii COVID-19 si naše zdravotné sestry odniesli Cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Cenu odovzdával Trnavský samosprávny kraj, ktorý mal na starosti aj výber zdravotníkov.
– Mgr. Edita Zezulková – vedúca sestra, Psychiatrické oddelenie
– Mgr. Monika Střádalová – vedúca sestra, Chirurgická klinika
– doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH – zdravotná sestra, Ambulancia všeobecného lekára Pracovnej zdravotnej služby
– Miroslava Petušíková – zdravotná sestra, Psychiatrické oddelenie

Gratulujeme k získaniu ceny a ďakujeme za všetko, čo pre nás robíte nielen v tomto pandemickom období.

Foto: Trnavský samosprávny kraj

7. októbra 2021

Záujem o ambulanciu pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu rastie

Ambulancia pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu funguje vo Fakultnej nemocnici Trnava od mája tohto roka.  Záujem o ňu majú hlavne cudzinci, ktorí k nám prichádzajú pracovať a študovať.

(viac…)

7. októbra 2021

Včasná diagnostika rakoviny prsníka zachraňuje životy!

Vo Fakultnej nemocnici Trnava funguje špičkové mamologické centrum s najmodernejšími prístrojmi a odborníkmi, ktorí získali cenu Amazonka 2021 za mamografický skríning. O dôležitosti tohto skríningu porozprával v Trnavskom rádiu MUDr. Matej Rusina – vedúci skríningového mamologického centra vo FN Trnava.

4. októbra 2021

Lekári FN Trnava sa umiestnili v ankete TOP LEKÁR na troch popredných miestach

Lekári Fakultnej nemocnice Trnava sa umiestnili na troch miestach v ankete TOP LEKÁR SLOVENSKA.

(viac…)

1. októbra 2021

CENA TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA PRE MUDR. JARMILU ŽELEZKOVOVÚ, MBA

Primárka Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny MUDr. Jarmila Železkovová, MBA, bola ocenená cenou Trnavského samosprávneho kraja za dlhoročnú prácu v oblasti zdravotníctva, za inovatívne metódy vo vyšetrovaní a manažmente pacienta. Veľká vďaka patrí celému oddeleniu KAIM pod vedením pani primárky Železkovovej za náročnú prácu, ktorú zdravotníci robia v prospech pacientov. Vďaka im patrí aj za nesmierne nasadenie počas pandémie COVID-19. Ďakujeme za Vašu starostlivosť.

(viac…)

1. októbra 2021

Zákaz návštev vo FN Trnava

V mene riaditeľa Fakultnej nemocnice Trnava oznamujeme, že od 1. 10. 2021 až do odvolania vydáva Fakultná nemocnica Trnava, na základe zhoršenej epidemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, z dôvodu ochrany zdravia hospitalizovaných pacientov a zamestnancov na všetkých klinikách a oddeleniach ZÁKAZ NÁVŠTEV.

Povolenie návštevy v ojedinelých, závažných prípadoch je na rozhodnutí primára/prednostu oddelenia/kliniky a dodržaní protiepidemických opatrení pri návštevách.

Zároveň vás žiadame o dôsledné nosenie tvárových masiek, dodržiavanie zásad hygieny rúk a štandardné bezpečnostné opatrenia na zníženie prenosu infekcií.

Sprievod otca pri pôrode je dovolený. Sprevádzajúcej osobe pri pôrode bude vykonaný AG test pri príjme rodičky na pôrod. Pri plánovanej sekcii a indukovanom pôrode by si sprevádzajúca osoba mala zabezpečiť PCR test na vlastné náklady.

20. septembra 2021

Podcast o novinkách z nemocnice s riaditeľom FN Trnava

Prvý podcast venujeme odpovediam na otázky ohľadom rozvoja nemocnice a pýtali sme sa tých najkompetentnejších. Hosťami prvej časti podcastu FN Trnava sú riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava Vladislav Šrojta a riaditeľ odboru rozvoja nemocnice a prevádzkových činností Ľubomír Šimášek. V najnovšom podcaste sa dozviete, aké projekty FN Trnava rozbieha, ako sa rozšíri a skvalitní zdravotná starostlivosť pacientov, ale aj to, ktoré oddelenia čakajú rekonštrukcie.

Fakultná nemocnica Trnava naplánovala 55 projektov a stavebných akcií. V podcaste sme sa pýtali na ich priebeh a realizáciu. Október bude skutočne akčný a spustí sa fáza realizácie projektov.

V podcaste si vypočujete:

  • Nová parkovacia politika
  • Vybudovanie nového „COVID“ červeného pavilónu
  • Realizácia trvalého očkovacieho centra
  • Nákup nových medicínskych prístrojov
  • Otvorenie nových medicínskych odborov
  • Rekonštrukcie na oddeleniach
Nemocnica sa pripravuje na III. vlnu COVIDu

Budova Klinika infektológie FN Trnava sa pripravuje na III. vlnu pandémie. V rámci kliniky sa vytvorí nový COVID pavilón, v ktorom budú lôžka napojené na kyslík. Vytvorí sa taktiež päť nových boxov pre pacientov, ktorí budú potrebovať umelú pľúcnu ventiláciu. Spolu sa vytvorí nových 31 lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19. Zámerom je, aby biela medicína nebola obmedzená, a tá bude naďalej vykonávaná v Pavilóne chirurgických disciplín, ktorý bol počas II. vlny pandémie reprofilizovaný pre COVID pacientov.

Cieľom je v krátkej dobe vybudovať aj očkovacie centrum, ktoré bude v prízemí budovy ľudských zdrojov. Nové očkovacie centrum by malo byť hotové do konca kalendárneho roka 2021. Okrem očkovacieho centra budú v rámci budovy zriadené aj dve nové ambulancie pracovného lekárstva.

Parkovanie v nemocnici je problém ktorý sa rieši

Nové vedenie intenzívne pracuje aj na novej parkovacej politike. V prvom kroku sa vybuduje nových 97 parkovacích miest, pričom pôjde o zatrávňovaciu dlažbu v zmysle ekologických štandardov.  Pribudnú aj rampy, avšak parkovanie bude pre zamestnancov bezplatné. Pacienti budú mať zadarmo štyri hodiny. Cieľom je, aby v nemocnici neparkovali autá celodenne a uvoľnili sa pre potreby pacientov. 

Gynekologicko-pôrodnícka klinika bude mať nové toalety

Sociálne zariadenia na lôžkovej časti GPK sa už vďaka daru spoločnosti ISMONT zrekonštruovali. Teraz sú na rade toalety v ambulantnej časti, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. Rekonštrukčné práce by mali začať už v októbri.

 

Vymenené sú už hlavné dvere do budovy. Ide o automatické dvere na fotobunku, čím sa znižuje prenos baktérií, nakoľko mamičky nemusia otvárať dvere za pomoci rúk. 

Nadštandardné služby v nemocnici

Po nadštandardných službách je čoraz väčší dopyt. Jedna z najväčších kliník nemocnice bude mať nové nadštandardné izby. Ide o Kliniku vnútorného lekárstva, kde vzniknú nové nadštandardné izby. V nemocnici vznikne aj nová kaviareň, ktorá bude slúžiť pre pacientov, ale aj pre sprievod pacientov, Sprievod pacienta môžu čakať na svojho príbuzného v kaviarni a nie v čakárni.

Nové medicínske odbory

Vedenie spoločne s klinikami a oddeleniami plánuje viacero noviniek. Majú sa otvárať nové medicínske odbory. V rámci existujúcich kliník a oddelení vzniknúť nové urologické, proktologické a gastroenterologické centrá v budove PCHD. Vzniknú aj nové ambulancie, ako ambulancia estetickej medicíny, či ambulancia pracovného lekárstva. Novinkou bude aj rehabilitačné oddelenie, ktoré bude mať dve časti. Prvou časťou bude ambulančná časť a druhou lôžková časť.

Novinky na jednotlivých oddeleniach

Budova Psychiatrického oddelenia FN Trnava je posledná budova, kde nie je výťah. Aj keď ide o jednu z najstarších budov v rámci nemocnice, je potrebné, aby aj v tejto budove bol výťah pre pacientov. K tejto budove bude pristavený exteriérový výťah, čo zvýši komfort pri mobilite pacienta.

Hematologické oddelenie už dnes priestorovo nestačí pre potreby pacientov. Preto vedenie hľadalo nové možnosti, ako rozšíriť činnosť tohto oddelenia. Plánom je rozšíriť hematologické oddelenie. Momentálne je to vo fáze projektového prieskumu. Na druhej strane je už hotová projektová dokumentácia pre Očné oddelenie FN Trnava, ktoré prejde úpravami a zvýši komfort poskytovaných služieb pre pacientov.

Lôžkové časti Neurologického oddelenia a Oddelenia pneumológie a ftizeológie budú mať nové podlahy, ktoré sú už v nevyhovujúcom stave. Tento projekt je už na Ministerstve zdravotníctva SR a čaká sa na schválenie.

 

Viac si môžete vypočuť v našom podcaste.

 

7. septembra 2021

Fakultná nemocnica Trnava dostala do daru nové sociálne zariadenia

Fakultná nemocnica Trnava prevzala od spoločnosti ISMONT, s.r.o. dar v podobe zrekonštruovaných sociálnych zariadení na Gynekologicko-pôrodníckej klinike. Rodičky využívajú nové toalety, sprchy či čakacie miestnosti.

(viac…)

2. septembra 2021

Poruchy imunity sú vrodené len v menšine prípadov, väčšinu získame až počas nášho života.


Poruchy imunity má v priemere každý tretí človek, alergie sú ešte častejšie. Môžu byť vrodené alebo získané. V súčasnosti získané poruchy imunity spôsobuje aj nesprávny životný štýl.

(viac…)

31. augusta 2021

Aktualizované: Usmernenie k testovaniu pacientov

Na základe usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky bude testovanie pacientov vo FN Trnava za týchto podmienok:

HOSPITALIZÁCIA (vrátane jednodňovej zdravotnej starostlivosti)
U kompletne zaočkovaných aj nezaočkovaných alebo nekompletne očkovaných osôb sa pred plánovanou operáciou vyžaduje negatívny RT-PCR test, ktorý nie je starší ako 72 hodín. O vyšetrenie môže pacient požiadať cez stránku korona.gov.sk.
a) V prípade neodkladnej starostlivosti (akútne stavy), ak to povaha zdravotného stavu dovoľuje, zabezpečí testovanie FN Trnava.
b) V prípade hospitalizácie dieťaťa do 3 rokov, sa dieťa testuje iba vtedy, ak má klinické príznaky ochorenia COVID-19 (t.j. možný alebo pravdepodobný prípad).

SPREVÁDZAJÚCE OSOBY PACIENTA PRI HOSPITALIZÁCII
Sprevádzajúcej osobe pri pôrode bude vykonaný AG test pri príjme rodičky na pôrod. Pri plánovanej sekcii a indukovanom pôrode by si sprevádzajúca osoba mala zabezpečiť PCR test na vlastné náklady.
Sprevádzajúcej osobe imobilného pacienta vykoná AG test FN Trnava.