Kategória: Hlavné

1. júna 2023

Podcast s doktorkou Sokolovou: Ako nám umelá inteligencia pomáha vyhodnocovať riziko šírenia nákaz

Nemocnice generujú obrovské množstvo dát. Na ich selektovanie a vyhodnocovanie personál nemá kapacitu, a tak v tom nachádza uplatnenie umelá inteligencia.

(viac…)

31. mája 2023

Fakultná nemocnica Trnava pre absolventov a záujemcov o prácu organizuje deň otvorených dverí

Fakultná nemocnica Trnava otvára svoje dvere pre absolventov stredných a vysokých škôl so zdravotníckym zameraním, ale aj pre všetkých záujemcov o prácu v nemocnici.

V rámci DOD sa budú záujemcova môcť oboznámiť s prácou v nemocnici, spoznajú jednotlivé oddelenia a taktiež sa budú môcť spýtať na to, čo ich v rámci jednotlivých oddelení a kliník zaujíma. Na každej klinike a oddelení sa bude záujemcom venovať lekár a sestra, ktorí ich prevedú pracoviskami.

Deň otvorených dverí sa bude konať 7. júna od 10:00 a registrácia bude prebiehať v novej budove PCHD v deň konania.

HARMONOGRAM DOD:
– 10:00 – 10:30 Chirurgická klinika
– 10:30 – 11:00 Gastroenterologické oddelenie
– 11:00 – 11:30 Onkologická klinika
– 11:30 – 12:00 Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
– 12:00 – 12:30 KAIM
– 12:30 – 13:00 Rádiologická klinika

Záujemcovia môžu prejsť všetky oddelenia, ktoré sú uvedené vyššie alebo iba na konkrétne oddelenie, ktoré ich zaujíma.

DOD JE URČENÝ PRE ZÁUJEMCOV O POZÍCIE:

– lekár
– sestra
– rádiologický technik
– fyzioterapeut
– sanitár a PPVZ


Fakultná nemocnica Trnava patrí medzi najväčších zamestnávateľov v kraji a je najväčším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v trnavskom kraji. Na 641 lôžkach odlieči viac ako 20 tisíc pacientov ročne.

30. mája 2023

Workshop pre pôrodnicu: starostlivosť o ženu z pohľadu pôrodnej asistencie

Naše pôrodné asistentky, lekári a sestry sa vzdelávajú a dopĺňajú svoje vedomosti o inovatívne a alternatívne spôsoby starostlivosti o ženu počas  pôrodu.

(viac…)

11. mája 2023

Fakultná nemocnica Trnava vysúťažila projektanta výstavby novej nemocnice

Fakultná nemocnica Trnava spravila významný krok pre výstavbu novej nemocnice. Tento týždeň nemocnica podpísala zmluvu o dielo na projektovú dokumentáciu stavby. Do súťaže sa zapojili tri subjekty, pričom najlepšiu ponuku predložil subjekt z Českej republiky, spoločnosť CASUA a. s..

(viac…)

25. apríla 2023

Svetový imunizačný týždeň: Nepodceňujme význam očkovania

Od 24. – 30. apríla prebieha Svetový imunizačný týždeň, ktorého cieľom je zvyšovanie povedomia o význame imunizácie pri prevencii chorôb a ochrane života.

(viac…)

17. apríla 2023

Svetový deň hemofílie: Na Slovensku hemofíliou trpí približne 7 000 ľudí

Dnes si pripomíname Svetový deň hemofílie. Ide o vzácne, avšak závažné ochorenie krvi, ktoré sa prejavuje poruchou zrážania krvi.

(viac…)

17. marca 2023

Svetový týždeň glaukómu vo FN Trnava


Tím Oftalmologického oddelenia Fakultnej nemocnice Trnava sa zapojil do Svetového týždňa glaukómu, a to v podobe skríningového merania vnútroočného tlaku. Mnohých výsledok prekvapil a musia navštíviť očného lekára.

(viac…)

13. marca 2023

Klinika pediatrie Fakultnej nemocnice Trnava prešla rekonštrukciou

Druhé poschodie Kliniky pediatrie Fakultnej nemocnice Trnava prešlo rekonštrukciou, vďaka ktorej sa zvýši komfort hospitalizovaných detičiek a rodičov.

(viac…)

20. februára 2023

VIDEO: Pacientom s Parkinsonovou chorobou znižujú kvalitu života aj poruchy reči. Vo FN Trnava im pomáhame znovu získať kontrolu nad hlasom

Parkinsonova choroba je progresívne neurodegeneratívne ochorenie, ktoré sprevádza široké spektrum symptómov. Okrem primárnych, motorických symptómov (bradykinéza, tremor, rigidita, posturálna instabilita) sa pridávajú ďalšie komplikácie (narušenie kognitívnych schopností, poruchy spánku a čuchu a iné).

Komplikácie v motorike výrazne vplývajú na reč a prehĺtanie týchto pacientov, čo im znižuje kvalitu života. Udáva sa, že 75-95 percent pacientov s Parkinsonovou chorobou má poruchy reči. Ide spravidla o hypokinetickú dysartriu, ktorá sa vyznačuje zníženou intenzitou hlasu, nepresnou artikuláciou a zrýchleným tempom reči.

Poruchy reči sa dajú vhodnou terapiou zmierniť. Naša nemocnica ako jediné pracovisko na Slovensku s certifikátom na poskytovanie terapie Speak out pomáha pacientom obnovovať schopnosť zrozumiteľnej reči. „Táto terapia bola špeciálne vytvorená pre pacientov s Parkinsonovou chorobou, pri ktorej dochádza k narušeniu extrapyramídového systému. Ten je zodpovedný za automatické pohyby v našom tele, ako chôdza, žmurkanie, ale aj reč,“ hovorí logopédka FN Trnava Mgr. Bianka Hrnčiarová.

Pacienti s Parkinsonovou chorobou nikdy nebudú mať reč automatickú. S postupnou progresiou ich ochorenia sa prehlbujú aj ich deficity v reči.

„Vďaka terapii Speak out pacientov učíme využívať zámer. Stratené schopnosti vedia pravidelným cvičením získať naspäť. Dosahujeme to tým, že ich učíme všetko robiť vôľovo a cielene. Takouto činnosťou dokážu obísť extrapyramídový systém a využívajú to čo majú zachované – pyramídový systém. Aktivujeme ho pri zámernej činnosti,“ objasňuje Hrnčiarová. Vďaka tomu pacienti znovu získavajú kontrolu nad svojou rečovou produkciou a zlepšuje sa ich zrozumiteľnosť. Viac o tom, ako prebieha terapia Speak out sa dozviete vo videu.