Kategória: Hlavné

28. novembra 2023

Fakultná nemocnica Trnava je 3. najtransparentnejšia nemocnica na Slovensku

Fakultná nemocnica Trnava je 3. najtransparentnejšou nemocnicou na Slovensku podľa výskumu INEKO.

(viac…)

22. novembra 2023

Oddelenie centrálnej sterilizácie je modernejšie vďaka rekonštrukcii

Oddelenie centrálnej sterilizácie Fakultnej nemocnice Trnava prešlo rekonštrukciou. Investícia predstavovala takmer 600 000 eur a zdroje boli použité na stavebné práce a nákup novej techniky.

(viac…)

15. novembra 2023

FN Trnava a NÚDCH sa dohodli na užšej spolupráci v prospech detského pacienta

Memorandum o spolupráci Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) a Fakultnej nemocnice Trnava podpísali dnes v NÚDCH riaditelia nemocníc – MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a JUDr. Vladislav Šrojta, riaditeľ FN Trnava. Cieľom je spolupráca v oblasti pediatrických programov a zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti pre detských pacientov v Trnavskom samosprávnom kraji.

(viac…)

30. októbra 2023

Farby na oblečení vám prezradia, kto je lekár, či sestra

Fakultná nemocnica Trnava zavádza nové oblečenie pre zdravotníckych zamestnancov. Postupne zjednotíme oblečenie na všetkých klinikách a oddeleniach.

Nové oblečenie nám predviedli zamestnanci Neurologickej kliniky FN Trnava. Oblečenie je farebne rozlíšené okolo krku.

Nové farebné označenie oblečenia je výborným spôsobom, ako jednoducho identifikovať rôzne kategórie zdravotníckych pracovníkov. My dúfame, že vám sa bude nové oblečenie páčiť a zamestnancom príjemne nosiť.

Červená farba

lekár/lekárka

Modrá farba

sestra, pôrodná asistentka, praktická sestra – asistent

Fialová farba

laborant, RDG technik, psychológ, logopéd, verejný zdravotník

Žltá farba

sanitár, pomocný pracovník v zdravotníctve

30. októbra 2023

Október bol v znamení ružovej. Patrí prevencii rakoviny prsníka

Medzi najčastejšie zhubné nádorové ochorenia u žien patrí rakovina prsníka. Mesiac október bol v znamení ružovej farby, ktorý pripomínal toto vážne ochorenie. Cieľom je zvýšiť povedomie o prevencií tohto ochorenia.

(viac…)

27. októbra 2023

Očkovali sme personál proti chrípke

Aj tento rok mali naši zamestnanci možnosť zaočkovať sa proti chrípke. Respiračné ochorenia majú dnes rastúcu tendenciu. Očkovanie je možnosť, ako predísť šíreniu chrípky.

Cieľom je posilniť ochranu a prevenciu pred šírením respiračných ochorení. Zamestnanci v zdravotníctve patria medzi rizikovú skupinu, ktorá sa odporúča očkovať.

Očkovanie proti chrípke poznáme už od 30. rokov minulého storočia. Očkuje sa každý rok na jeseň.

20. októbra 2023

Pozývame vás na Sympózium mladých logopédov a neurológov

Tešíme sa, že vás môžeme pozvať na Sympózium mladých logopédov a neurológov, ktoré sa uskutoční v dňoch 7. a 8. decembra 2023, pod záštitou Fakultnej nemocnice Trnava, organizované Neurologickou klinikou našej nemocnice.

Táto konferencia je určená mladým logopédom, ktorí pracujú v oblasti zdravotníctva, a bude prebiehať vo forme osobnej účasti. Konferencia je zameraná na vybrané neurologické diagnózy v klinicko-logopedickej praxi. Je to jedinečná príležitosť pre mladých odborníkov, aby sa podelili o svoje skúsenosti a poznatky v oblasti logopédie a neurológie.

Registračný poplatok pre účastníkov sympózia je 60 eur, pričom účastníci budú odmenení kreditmi SLK (Slovenskej lekárskej komory) za svoju účasť. Strava je zabezpečená počas oboch dní podujatia, aby sme vám zabezpečili čo najväčší komfort počas konferencie.

Ubytovanie si účastníci musia zabezpečiť na vlastné náklady, a preto odporúčame zabezpečiť si ho vopred kvôli obmedzenej kapacite podujatia.

Toto sympózium ponúka jedinečnú príležitosť spoznať a komunikovať s kolegami v oblasti logopédie a neurológie a získavať nové poznatky o neurologických diagnózach, ktoré majú významný vplyv na klinicko-logopedickú prax. Dúfame, že sa k nám pridáte a budete s nami zdieľať váš výskum, skúsenosti a vášeň pre tento fascinujúci odbor.

Registrovať sa môžete na https://forms.office.com/e/CgTvGPHPBR.

Tešíme sa na stretnutie s vami na Sympóziu mladých logopédov a neurológov v Trnave.

11. októbra 2023

MUDr. Marek Bučko získal cenu TOP LEKÁR

Zdravotnícke noviny organizujú každý rok anketu TOP LEKÁRI NA SLOVENSKU. Fakultná nemocnica Trnava do tejto ankety nominovala svojich odborníkov. Na prvom mieste v oblasti gynekológia a pôrodníctvo sa umiestnil lekár MUDr. Marek Bučko.

(viac…)

14. septembra 2023

Fakultná nemocnica Trnava sa stala plnohodnotným medzinárodným školiacim centrom na HawkOne

Pod odborným vedením prednostu Rádiologickej kliniky doc. MUDr. Andreja Klepanca, Ph.D., MPH, EBIR a vedúceho Pracoviska intervenčnej rádiológie Rádiologickej kliniky MUDr. Jána Haršányho, EBIR, v spolupráci s medicínsko-technologicko spoločnosťou Medtronic, uskutočnilo vôbec prvé medzinárodné školenie pre účastíkov z regiónu CEMA (Central/Eastern Europe, Middle East and Africa), zamerané na smerovú aterektómiu HawkOne na Slovensku.

Školenia sa zúčastnili intervenční rádiológovia z Maďarska, Rumunska a Maroka. Program školenia pozostával z prezentácií zameraných na indikácie, technické špecifikácie, štúdie, možné komplikácie a praktické skúsenosti z praxe. Lekári mali zároveň možnosť vyskúšať si použitie HawkOne systému na simulátore. Druhý deň bol venovaný observácii výkonov pri endovaskulárnej liečbe periférneho arteriálneho ochorenia s využitím HawkOne systému.

Pozitívna spätná väzba všetkých zúčastnených otvorila dvere spolupráci s Rádiologickou klinikou FN Trnava v pokračovaní pri vzdelávaní lekárov z celého regiónu CEMA. Fakultná nemocnica Trnava sa týmto stáva plnohodnotným medzinárodným školiacim centrom na HawkOne smerovú aterektómiu pre lekárov nielen zo Slovenska ale aj zo zahraničia.

7. septembra 2023

FN Trnava má nové kliniky a nových prednostov

Fakultná nemocnica Trnava od 1. 9. zriadila tri nové kliniky a v spolupráci s univerzitami vymenovala nových prednostov kliník:

  • Neurologickú kliniku FN Trnava a SZU povedie nový prednosta MUDr. Georgi Krastev, PhD.
  • Urologickú kliniku FN Trnava a SZU a TU povedie nový prednosta MUDr. Marián Cvik, PhD.
  • Dermatovenerologickú kliniku FN Trnava a SZU povedie nový prednosta doc. MUDr. Zoltán Szép, PhD., MPH.

Novým prednostom prajeme v ich funkčnom období veľa úspechov v rozvoji jednotlivých kliník v prospech pacientov.