Kategória: Aktuality

22. mája 2024

FN TRNAVA MÁ NOVÉHO RIADITEĽA

Dnes (22. 5. 2024) MUDr. Daniel Žitňan, MPH prevzal menovací dekrét na výkon funkcie riaditeľa Fakultnej nemocnice Trnava.

MUDr. Daniel Žitňan, MPH je absolventom Lekárskej fakulty UK Bratislava. Následne získal atestáciu v odbore Všeobecná ORL, nadstavbovú atestáciu v odbore detské ORL, sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva. Pôsobil na riadiacich pozíciách vo viacerých zdravotníckych zariadeniach.

Vo výkone funkcie riaditeľa prajeme veľa šťastia.

22. mája 2024

Hlasujte sa naše sestry v ankete TOP SESTRY

Zdravotnícke noviny otvorili prvý ročník ankety TOP SESTRY. Nominovali sme osem sestier v troch odboroch. Predstavujeme vám naše nominácie. 

INTERNISTICKÉ ODBORY

Mgr. Mária Hanicová

Na Klinike vnútorného lekárstva FN Trnava pracuje  od roku 1987, od ukončenia štúdia na SZŠ. Svoje vedomosti si prehlbovala ďalším štúdiom na PŠŠ, VOV a VŠ.  Dlhé roky pracovala v nepretržitej prevádzke na  Koronárnej  JIS. Od  roku 2014 je manažérkou dennej zmeny na dvoch ošetrovacích jednotkách – Oddelení vnútorného lekárstva FN Trnava a JIS vnútorného lekárstva. Jej práca je neoceniteľná, nakoľko garantovať bezproblémový chod oboch jednotiek súčasne v neustálom kolobehu príjmov a prepustení  pacientov. Je členkou tímu pre kontinuálnu dialýzu, zapája sa do tvorby a revidovanie ošetrovateľských štandardov. Aktívne sa zapája  do výuky študentov FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave, spolupracuje s učiteľmi SZŠ, jej  rukami prešlo veľké množstvo mladých sestier, ktorým sa snaží odovzdať svoje bohaté vedomosti rokmi získané a týmto si hľadá ďalších členov svojho tímu. Je prísna a precízna čo sa odzrkadľuje v hodnotení študentov aj zamestnancov.

Elena Kintlerová

Na Klinike vnútorného lekárstva FN Trnava pracuje od roku 1991, deti v jasliach vymenila za pacientov s ochorením srdca.  Svoje vedomosti si prehlbovala ďalším štúdiom PŠŠ a VOV. Od začiatku  pracuje v nepretržitej prevádzke na  Koronárnej  JIS FN Trnava. V  každej službe sa stretáva s ťažkými osudmi pacientov a napriek tomu  ostáva stále usmiata a dobre naladená.  Je perfekcionistka, čo je pri tejto práci veľmi dôležité, keď ide o záchranu života pacienta Je kolektívom aj pacientami veľmi obľúbená pre svoju priateľskú a dobrosrdečnú povahu. 

Mgr. Andrea Tomastová

Od ukončenia štúdia na SZŠ v Trnave od roku 1997 pracovala v NOÚ Bratislave na onkohematologickom oddelení.  V roku 2004 nastúpila na ODCH vo FN Trnava, z ktorého v roku 2011 transformáciou vzniklo Geriatrické oddelenie FN Trnava. Celé roky pracovala ako sestra v nepretržitej prevádzke až do roku 2019, kedy bola navrhnutá kolektívom Geriatrického oddelenia FN Trnava do funkcie vedúcej sestry, v ktorej pôsobí dodnes.  Svoje teoretické vedomosti si rozširovala na VOV, PŠŠ a VŠ, ktoré naďalej  odovzdáva študentom SZŠ a FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave. Je členkou audítorského tímu vo FN v Trnava a zapája sa do reevidovania ošetrovateľských štandardov. Svoju prácu berie ako poslanie, o čom svedčí aj fakt, že mimo svojich povinností na geriatrii, pracuje aj na urgentnom prijme vo FN Trnava. 

OPERAČNÉ ODBORY

Mária Lackovičová

Vyštudovala Stretnú zdravotnícku školu v roku 1985, pričom neskôr, v roku 2005, získala špecializáciu v ošetrovateľskej starostlivosti v odbore chirurgie. Vo FN Trnava pracuje od ukončenia štúdia v roku 1985. Momentálne pracuje na Oftalmologickom oddelení FN Trnava, pričom má empatický a erudovaný prístup k pacientom. 

Božena Drinková​

Božena Drinková pracuje vo Fakultnej nemocnici Trnava na Gynekologicko-pôrodníckej klinike od roku1982. Počas svojho života pracovala iba vo Fakultnej nemocnici Trnava, teda celý svoj pracovný život obetovala práve tejto nemocnici. Čoskoro to bude ukončených 42 rokov, ktoré s láskou pracuje na Gynekologicko-pôrodníckej klinike FN Trnava. Dlhé roky pracovala na oddelení gynekológie a neskôr obsadila pozíciu pôrodnej asistentky na oddelení šestonedelia, kde je pevnou a neodmysliteľnou súčasťou pracovného kolektívu.  Božka Drinková je obľúbená či už medzi kolegyňami, alebo lekárskym tímom. Je to osoba s veľkým srdcom, je priateľská, empatická, ochotná vždy pomôcť. V každej situácií k pacientkam pristupuje profesionálne, príjemne a vždy s veľkou dávkou optimizmu. Svoju prácu berie ako poslanie, je zodpovedná a stále plná energie. Okrem toho je milovanou a milujúcou manželkou, mamou a starou mamou. Božka Drinková vykonáva svoju prácu celé roky veľmi poctivo, s úsmevom, no i rešpektom, ktorý neodmysliteľne patrí k povolaniu pôrodnej asistentky.

ŠPECIALIZOVANÉ ODBORY

Mgr. Stanislava Semeniová

V roku 1995 nastúpila na Anestéziologicko – resuscitačné oddelenie FN Trnava, kde nastúpila ako sestra pri lôžku. Starostlivosť o pacientov v kritickom stave zvládala na lôžkovej časti excelentne, ale jej talent pre technické záležitosti naplno využila na anestéziologickom úseku oddelenia. Perioperačná starostlivosť o pacientov v perioperačnom období  sa stala jej srdcovou záležitosťou. Vysoká úroveň odborných vedomostí a praktických zručností ju posunula na pozíciu manažérky dennej zmeny na anestéziologickom úseku. Tu je vyhľadávanou sestrou  a svoje skúsenosti odovzdáva mladším kolegyniam a kolegom. Stanislava Semeneiová organizovala dve medzinárodné konferencie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej medicíne, ktoré sa konali v roku 2010 a v roku 2015 v Trnave. Je aktívna  na vzdelávacích aktivitách, kde sa prezentuje odbornými prednáškami. V

Leonard Siváček

Leonard Siváček po ukončení základnej školy sa rozhodol pre štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Trnave v odbore všeobecná zdravotná sestra. Štúdium úspešne ukončil v roku 1998. Ako čerstvý absolvent nastúpil 8.9.1998 na Chirurgické oddelenie Fakultnej nemocnice Trnava. Tu pôsobil až do roku 2002, kedy začal pracovať na operačnej sále gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. V januári v roku 2009 Leonard Siváček nastúpil pracovať ako sestra na Kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny FN Trnava. Osobitne ho zaujala práca na lôžkovej časti kliniky. Svoje odborné vedomosti si doplnil špecializačným štúdiom v odbore anestéziológia a intenzívna medicína. Starostlivosť o pacientov v kritickom stave sa stala jeho srdcovou záležitosťou. Svoju empatiu, odbornosť a zručnosť úspešne uplatňuje vo svojej každodennej práci s pacientami v intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti. V súčasnom období pôsobí ako vedúci zmeny. Významným úspechom v roku 2024 bolo ocenenie jeho dlhoročného darcovstva krvi, stal sa nositeľom zlatej Janského plakety. 

Viera Kurpášová​

Viera Kurpášová ako čerstvá absolventka nastúpila na vtedajšie Anestéziologicko resuscitačné  oddelenie FN Trnava. Neskôr svoje uplatnenie našla v ambulantnej sfére a to na pneumologicko-ftizeologickej ambulancii na poliklinike v Seredi. Svoje odborné vedomosti si doplnila  štúdiom v odbore všeobecná diplomovaná sestra. V januári v roku 2017 nastúpila  pracovať ako sestra na Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti FN Trnava k lôžku pacienta do trojzmennej prevádzky. Starostlivosť o pacientov na ODIS sa stala jej srdcovou záležitosťou. Svoju empatiu, odbornosť a zručnosť úspešne uplatňuje vo svojej každodennej práci s pacientami v intenzívnej dlhodobej  starostlivosti. V súčasnom období pôsobí ako vedúca zmeny. Odborne vedie svoje mladšie kolegyne a kolegov k tímovej práci. Svojou skromnou a tichou povahou dokáže zvládať s pokojom aj náročné situácie. Vážia si ju nielen kolegyne a kolegovia, ale najmä pacienti, ktorí sú v jej starostlivosti a na služby s ňou sa vždy tešia. Je aktívna  na vzdelávacích aktivitách, kde sa prezentuje odbornými prednáškami.

7. mája 2024

Školili sme zamestnancov v asertívnom správaní

Nápor pacientov na naše urgentné pracoviska je čoraz väčší a častejšie sa stretávame s neadekvátnym správaním pacientov, ako sú slovné urážky a niekedy aj fyzické útoky.

Práve z tohto dôvodu sme pripravili sériu školení pre našich zamestnancov z urgentného príjmu, psychiatrického oddelenia a pre sanitkárov.

Zamestnanci sa učili, ako pracovať s agresívnym pacientom a čo v takej situácii robiť. Každý si prešiel modelovými situáciami, ktoré môžu na týchto oddeleniach vzniknúť. Veríme, že vďaka kurzom sa budú zamestnanci v takýchto situáciách cítiť istejšie, aj keď sú často náročné na zvládnutie. V prvom rade nezabúdajme na vzájomný rešpekt.

3. mája 2024

5. máj – Svetový deň hygieny rúk

Podľa WHO sa vyskytne ročne až 136 miliónov prípadov nozokomiálnych infekcií, infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou. Preventívnym opatrením, ktoré pomáha zachraňovať životy pacientov na celom svete je správna hygiena rúk. Na jej význam poukazuje Svetový deň hygieny rúk, ktorý symbolicky pripadá na 5. mája.

(viac…)

19. apríla 2024

Pozvánka na 1.Trnavské neurologicko -psychologické dni

Pozývame Vás na 1. Trnavské neurologicko-psychologické dni, ktoré sa uskutočnia v dňoch 30-31.5. 2024 v priestoroch Fakultnej nemocnici v Trnave. Podujatie je vhodné pre psychológov, logopédov, neurológov a iné príbuzné profesie, rovnako pre študentov zaujímajúcich sa o túto oblasť.

V prípade záujmu o účasť na podujatí je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom formuláru

5. apríla 2024

Laserová terapia vám pomôže pri ochoreniach pohybového aparátu

Laserová terapia si v rehabilitačnom lekárstve našla svoje uplatnenie. Ide o nový spôsob liečby, ktorý je neinvazívny a bezbolestný. Je to účinná fyzioterapeutická metóda, ktorá sa využíva predovšetkým na ošetrenie malých kĺbov, bolestivých úponov a šliach, či na ošetrenie keloidných jaziev.

Celosvetovo patentovaný laser funguje na princípe svetelnej terapie. Laser prenáša tri vlnové dĺžky v jednom kvapalnom optickom vlákne. Jeho výhodou je, že výrazne zrýchľuje procesy regenerácie, reparácie a biostimulácie s hĺbkovým terapeutickým efektom. Vďaka vlnovým dĺžkam lasera prítomna schopnosť vyvolávať nielen biochemické reakcie na bunkovej membráne, ale aj vo vnútri buniek – v mitochondriách, lyzozómoch. Aplikácie lasera je bezbolestná a bezpečná, nepotrebuje špeciálnych priprav pred aplikáciou.

Pozitívne účinky laseroterapie :
 • protizápalové
 • protiopuchové
 • biostimulačný
 • analgetický
Laserová terapia
Kedy je vhodné využiť terapiu laserom?
 • Všetky stavy spojene s bolestivým syndrómom  rôzneho pôvodu (traumy, preťaženia svalov a šliach, radikulárne syndrómy, po operačne bolesti ).
 • Zrýchlenie procesov hojenia tkanív a kosti (stavy po zlomeninách, po operačne stavy )
 • Edem (opuchy) tkanív – napríklad opuch pri artrózach, odreninách, po operačne opuchy.
Kontraindikácie:
 • zhubné nádory systémové aj lokálne, hlavne materské znamienka, torpidné ulkusy/vredy neprístupné liečbe/
 • prekancerózy/stav predchádzajúci vzniku zhubného nádoru/
 • zdurené lymfatické uzliny
 • oblasť implantovaného kardiostimulátora
 • oblasť štítnej žľazy
 • oblasť malej panvy pri gravidite
 • oblasť oka
Laserová terapia
Relatívne kontraindikácie:
 • epilepsia
 • horúčkovité a infekčné choroby
 • závažne kardiovaskulárne a hepatorenálne stavy
 • stavy zmätenosti a psychóz
 • u pacientov so stredným a ťažkým stupňom anémie
Ako sa objednám na laserovú terapiu?

Na  laserovú terapiu sa môžete objednať aj do Fakultnej nemocnici Trnava, na Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení. Pacientovi sa podáva terapia laserom ambulantne priamo na FRO. Pacienti sa na vyšetrenie môžu objednať osobne alebo telefonicky na tel. čísle +421 33 5938 641 alebo mobilnom čísle +421 917 397 073.

Laserová terapia

2. apríla 2024

Forbes vyberal osobnosti medicíny

Forbes spolupráci s lekárskymi odbornými organizáciami a ďalšími medicínskymi autoritami sme sa snažili vyzdvihnúť odborníkov naprieč všetkými odbormi. Tých, ktorí prinášajú inovatívne metódy, vykonávajú zložité operačné výkony, alebo odvádzajú skvelú prácu v ambulanciách.

(viac…)

Hand drawing illustration of election concept
20. marca 2024

Voľby prezidenta 2024 vo FN Trnava

V sobotu 23. 3. 2024 sa koná prvé kolo volieb prezidenta SR. Voľba prezidenta bude umožnená aj v nemocnici prostredníctvom prenosnej hlasovacej schránky.

Voliť môžu zamestnanci, ako aj pacienti. V oboch prípadoch je potrebné mať vybavený hlasovací preukaz pre prvé kolo volieb (preukaz nie je potrebný, ak volič spadá do volebného okrsku, v ktorom sa nachádza FN Trnava).

KONTAKTUJTE PERSONÁL V PRÍPADE VOĽBY

V prípade, ak chce pacient alebo personál v sobotu hlasovať, je potrebné do 21. 3. 2024 nahlásiť takúto osobu vedúcej sestre. Volebná komisia bude postupne v sobotu navštevovať tie oddelenia, kde sú nahlásení voliči.

Foto: Freepic.com

14. marca 2024

Verejnosť si vo FN Trnava mohla nechať zmerať vnútroočný tlak

Svetový týždeň glaukómu prebieha v týchto dňoch na celom svete. Fakultná nemocnica Trnava 🏥spolu s tímom z oftalmologického oddelenia sa zapojila do skríningu vnútroočného tlaku. Mnohých výsledok prekvapil a musia navštíviť 👩‍⚕️očného lekára.

Zelený zákal – glaukóm je ochorenie oka, ktoré postihuje zrakový nerv a môže viesť k trvalej strate zraku. Sprevádza ho spravidla zvýšený vnútroočný tlak. Glaukóm je ochorenie, ktoré často nemá príznaky v raných štádiách a môže zostať nezistené, ak pacient nepodstúpi špeciálne meranie u očného lekára. Prvým príznakom býva pomalá strata videnia, ktorá môže viesť až k významnej strate zraku. Hraničná hodnota vnútroočného tlaku je 21 mmHg.

Vo FN Trnava prebiehal skríning 12. 3. 2024, do ktorého sa zapojilo 177 ľudí. Každý, kto prišiel do FN Trnava, si v tento deň mohol dať zmerať vnútroočný tlak.

Vyšší tlak, ako 21 mmHg bol nameraný 17tim pacientom, ktorým bol ponúknutý aj termín na ďalšie vyšetrenie u očného lekára. Do skríningu sa zapojilo 131 žien a 46 mužov.

1. marca 2024

Plynové injekcie môžu pacientovi pomôcť od bolesti chrbta, či uvolniť svalové napätie

Rehabilitácia je dôležitou súčasťou procesu zotavenia po zranení alebo chirurgickom zákroku. S rozvojom medicínskeho výskumu a technológií sa objavujú aj terapeutické metódy, ktoré pomáhajú pacientom dosiahnuť rýchlejšiu a efektívnejšiu rehabilitáciu. Jednou z týchto inovácií je využitie plynových injekcií, ktoré prinášajú pre pacienta množstvo výhod v rehabilitačnom procese. 

Plynová injekcia
Čo sú plynové injekcie?

Plynové injekcie sú terapeutickou technikou, ktorá zahŕňa podávanie malých množstiev plynu priamo do postihnutého tkaniva pacienta. Tento postup je založený na využití fyziologických účinkov plynov, ktoré môžu stimulovať proces hojenia a obnovy tkaniva.

Kedy je liečba plynovými injekciami vhodná?

Bolestivé stavy: plynové injekcie môžu byť účinné pri liečbe bolestivých stavov, ako sú napríklad chronická bolesť chrbta, osteoartritída alebo fibromyalgia. Plynové injekcie môžu pomôcť znížiť zápal, stimulovať krvný obeh a uvoľniť svalové napätie.

Zranenia šľachy a väzov: pri zraneniach šľachy a väzov môžu plynové injekcie podporovať rýchlejšiu regeneráciu tkaniva a zmierniť bolesť. Použitie plynových injekcií môže tiež pomôcť zvýšiť pohyblivosť a funkčnosť postihnutej oblasti.

Chirurgické, traumtologické a ortopedické zákroky: po týchto zákrokoch je  rehabilitácia kľúčovou súčasťou procesu zotavenia. Plynové injekcie môžu byť použité na urýchlenie hojenia pooperačných rán, zmiernenie bolesti v oblasti po operačnej  jazvy a obnovenie normálnej funkcie tkanív.

Kontraindikácie pre použitie plynových injekcií v rehabilitácii?

1. Infekcia v oblasti podania: Prítomnosť aktívnej infekcie v oblasti, kde sa plánuje podanie plynovej injekcie, je kontraindikáciou. Infekcia by sa mohla šíriť alebo spôsobiť ďalšie komplikácie.

 2. Krvácanie: Pacienti s poruchami zrážanlivosti krvi by mali byť opatrní pri používaní plynových injekcií, pretože môže dôjsť k zvýšenému krvácaniu v oblasti podania.

Ako si vybyvím plynové injekcie?

Plynové injekcie ako liečebnú techniku podávame aj vo Fakultnej nemocnici Trnava, na Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení. Pacientovi podáva plynovú injekciu lekár FBLR na FRO. Pacienti sa na vyšetrenie môžu objednať osobne alebo telefonicky k nášmu lekárovi na tel. čísle +421 33 5938 641 alebo mobilnom čísle +421 917 397 073