Kategória: Aktuality

17. júna 2021

V Trnavské rádio o alergiách s MUDr. Miroslavom Bajerom

Hosťom ranného vysielania v Trnavskom rádiu bol MUDr. Miroslav Bajer. Rozprával o alergiách , ktoré nás v tomto období trápia. Témou bola aj experimentálna liečba ochorenia COVID-19, ktorá bola realizovaná vo FN Trnava.

16. júna 2021

Vo FN Trnava vznikla poradňa pre onkologických pacientov

Fakultná nemocnica Trnava v spolupráci s pacientskou Alianciou NIE RAKOVINE zriadila poradňu pre onkologických pacientov. Bývalí pacienti v nej budú poskytovať pomoc a cenné rady súčasným pacientom a podporovať ich počas liečby rakoviny.

Počas liečby onkologického ochorenia je dôležitá aj psychická pohoda pacienta. Práve preto Fakultná nemocnica Trnava v spolupráci so združením NIE RAKOVINE otvára pacientsku poradňu pre onkologických pacientov. Pacienti s rakovinou potrebujú vedieť, že v boji proti tomuto ochoreniu nie sú sami, má ich kto vypočuť, pomôcť im.

V poradni pomáhajú a radia bývalí onkologickí pacienti pacientom, ktorí sa aktuálne liečia z rakoviny. „Dôležitou súčasťou liečby je aj psychické pohodlie pacienta, čo môže byť dôležité pri celkovom vyliečení z onkologického ochorenia,“ povedal prednosta Onkologickej kliniky FN Trnava Marián Streško.

Patrik Herman, ambasádor a jeden zo zakladateľov organizácie NIE RAKOVINE dodáva: „Pacient pacientovi rozumie najlepšie. Pacienti, ale aj ich blízki tu dostanú odpovede na otázky, na ktoré nie je čas ani priestor v ambulancii a praktické rady od tých, ktorí si všetky úskalia liečby prežili na vlastnej koži. Stretnutie s vyliečeným pacientom môže byť pre nich aj obrovskou motiváciou bojovať a nevzdať to! Moja vďaka a úcta patria našim dobrovoľníkom z radov bývalých onkologických pacientov, ktorí sa, napriek jatreniu svojich rán, rozhodli pomáhať a byť užitoční pre iných.“

„Sme vďační za to, že vedenie trnavskej onkológie i nemocnice vnímajú význam vzájomnej pacientskej pomoci a dôležitosť psychosociálnej podpory onkologických pacientov. Vítame a tešíme sa zo skvelej spolupráce s lekármi a zdravotnými sestrami, ktorá bude na prospech onkologických pacientov a ich najbližších z Trnavy a širokého okolia,“ dopĺňa prezidentka združenia NIE RAKOVINE Jana Pifflová Španková.

Poradňa sa nachádza v ambulantnom trakte Onkologickej kliniky FN Trnava. Svoju prevádzku začne od 23. júna 2021 a bude fungovať každú stredu od 9.00 h do 12.00 h. V poradni budú poskytovať cenné rady bývalí onkologickí pacienti, ktorí si prešli liečbou rakoviny a úspešne ju zvládli. „Som veľmi rád, že práve v našej nemocnici vzniká poradňa pre onkologických pacientov. Verím, že o poradňu bude zo strany pacientov veľký záujem, keďže môže onkologickým pacientom  pomôcť nájsť odpovede na rôzne otázky a problémy,“ uviedol riaditeľ FN Trnava Vladislav Šrojta.

Pacient, ktorý chce navštíviť onkologickú poradňu, môže prísť v uvedenom čase bez objednania. „Želám si, aby naši pacienti cítili, že sme tu všetci pre nich a že nám na nich záleží. Chceme, aby popri liečbe a starostlivosti lekárov získali aj ďalšiu podporu od ľudí, ktorí im na základe vlastných osobných skúseností budú vedieť poradiť, ako zvládnuť liečbu rakoviny,“ uzatvára prednosta Onkologickej kliniky FN Trnava Marián Streško.

11. júna 2021

Máte problém s generovaním očkovacieho certifikátu? Kontaktujte nás!

Osoby, ktoré boli očkované vo FN Trnava a majú problém s generovaním certifikátu o očkovaní – nezaevidovaná prvá alebo druhá dávka, prípadne chybné údaje, napíšte nám.

Na email ockovanie@fntt.sk pošlite:
– meno a priezvisko,
– popis problému s generovaním certifikátu.

Tento email neslúži na:
– objednávanie,
– konzultáciu kontraindikácií,
– zisťovanie poradia v čakárni.

1. júna 2021

Anestéziologická ambulancia funguje v bežnej prevádzke

Od 1. júna 2021 funguje Anestéziologická ambulancia FN Trnava v bežnom režime. Ordinačné hodiny sú pondelok – piatok od 8.00 h – 15.00 h.

14. mája 2021

15. máj: Svetový deň trombektómie mozgovej mŕtvice

15. mája 2021 bude Iniciatívou Misia trombektómie 2020+ (MT2020+) Spoločnosti pre vaskulárnu a intervenčnú neurológiu (SVIN) na regionálnej konferencii Global Mechanical Thrombectomy Revolution vyhlásený prvý ročník Svetového dňa trombektómie mozgovej mŕtvice.

Vyhlásením tohto oficiálneho dňa plánuje Iniciatíva MT2020+ zvýšiť povedomie verejnosti o mechanickej trombektómii pri liečbe ťažkej mozgovej príhody a vyvolať nové globálne výzvy k akcii. Trombektómia je časovo limitovaná urgentná liečba, ktorú je možné vykonať až do 24 hodín od objavenia sa prvých príznakov mŕtvice. Môže zvrátiť ochrnutie zapríčinenou mozgovou príhodou u väčšiny vhodných pacientov s ťažkou mozgovou príhodou a zachraňuje životy. V súčasnosti sú počty vhodných pacientov s mozgovou príhodou na celom svete, ktorí nie sú trombektómiou liečení, rádovo v miliónoch.

Globálne štatistiky pacientov s mozgovou príhodou:

 • 1 zo 4 ľudí vo veku nad 25 rokov utrpí počas svojho života mozgovú príhodu,
 • mozgová mŕtvica je hlavnou príčinou dlhodobého zdravotného postihnutia,
 • je druhá najvyššia príčina smrti.

Úroveň starostlivosti poskytovanej pacientom s mozgovou príhodou globálne:

 • asi 13,6 milióna ľudí ročne na celom svete utrpí mozgovú príhodu,
 • odhaduje sa, že 5 miliónov pacientov po mŕtvici je dlhodobo postihnutých,
 • z tohto počtu sú 2 – 3 milióny indikované na mechanickú trombektómiu,
 • táto liečba je však poskytnutá iba 200 000 z týchto indikovaných pacientov,
 • to znamená, že takmer 2 milióny tých, ktorým by liečba prospela, sa k nej nikdy nedostali.

Trombektómia je minimálne invazívny, urgentný mikrochirurgický zákrok, ktorý bol schválený ako liečba prvej línie v roku 2015. Je to vysoko účinná a bezpečná liečba prvej línie pri ťažkých mozgových príhodách v dôsledku uzavretia veľkej tepny zásobujúcou krvou mozog. Ak je pacient liečený počas prvých 24 hodín od objavenia sa príznakov mŕtvice, liečba môže zvrátiť dlhodobú paralýzu a zabrániť smrti. Obnovuje prietok krvi do mozgu otvorením blokovaných tepien pomocou katétrových zariadení zavedených cez slabinu alebo zápästie a zachraňuje mozgové tkanivo pred trvalým poškodením.

Cieľom MT2020+ je zdvojnásobiť počet trombektómií v každom globálnom regióne každé 2 roky. Na dosiahnutie týchto cieľov MT2020+ vydáva nasledujúce výzvy na akciu:

Vlády a tvorcovia zdravotnej politiky zabezpečia zdroje na
1. vybudovanie regionálnych trombektomických centier a implementáciu regionálnych urgentných prepravných protokolov na prevoz vhodných pacientov do nemocníc poskytujúcich trombektómiu,
2. zvýšenie povedomia verejnosti o trombektómii pri závažných veľkých mozgových príhodách
3. rapídne zvýšenie počtu kvalifikovaných intervenčných rádiológov so skúsenosťami s mechanickými trombektómiami.

„Sme veľmi radi, že môžeme vyhlásiť tento každoročný svetový deň, ktorý nám umožňuje vyzvať rôzne zúčastnené strany z celého sveta, aby rýchlo, spravodlivo a udržateľne pokračovali v zlepšovaní prístupu k trombektómii pri mozgovej príhode v ich regiónoch. Prvý Svetový deň trombektómie mozgovej mŕtvice bude vyhlásený 15. mája, keď 22 krajín začne podávať správy o obrovskom pokroku v prístupe k trombektómii, ktorý sa dosiahol v ich regiónoch,“ uviedol Dileep Yavagal, globálny predseda MT2020+, spolupredseda GEC a bývalý prezident SVIN.

Komplexné cerebrovaskulárne centrum FN Trnava (Neurologické oddelenie a Rádiologická klinika) je najväčším centrom poskytujúcim komplexnú zdravotnú starostlivosť pacientom s ischemickou cievnou mozgovou príhodou v Slovenskej republike. Zdravotnú starostlivosť poskytuje najmä pacientov z Trnavského, Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja. V našom centre liečime mechanickou trombektómiou viac ako 200 pacientov ročne.

MUDr. Georgi Krastev, PhD, MUDr. Andrej Klepanec, PhD, EBIR – co-chairs regionálneho výboru MT2020+

MUDr. Miroslav Mako, MUDr. Jozef Haring – členovia regionálneho výboru MT2020+

14. mája 2021

Návštevy v nemocnici sú povolené za určitých pravidiel

Podľa vyhlášky č. 205 Úradu verejného zdravotníctva SR, FN Trnava s účinnosťou od 17. mája 2021 povoľuje návštevy pacientov v nemocnici za určitých podmienok.

(viac…)

5. mája 2021

HLAVNÝ VSTUP DO NEMOCNICE BUDE UZATVORENÝ

6. 5. 2021 od 06.30 hod. – 12.30 hod.
7. 5. 2021 od 06.30 hod. – 12.30 hod.

Dôvodom je rekonštrukcia hlavného vstupu do nemocnice.

Otvorený bude vedľajší vstupný vjazd medzi Klinikou vnútorného lekárstva a Onkologickou klinikou.

30. apríla 2021

FN Trnava otvorila ambulanciu pre cudzincov a cestovateľov

Fakultná nemocnica Trnava otvára vlastnú Ambulanciu pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu, ktorá bude v priestoroch Kliniky infektológie FN Trnava. Ambulancia bude slúžiť nielen občanom SR, ale aj cudzincom, ktorí potrebujú vyšetrenie pre povolenie pobytu na Slovensku.

(viac…)

27. apríla 2021

Anestéziologická ambulancia začne fungovať od 1. mája v obmedzenom režime

Anestéziologická ambulancia začne fungovať od 1. mája v obmedzenom režime:

pondelok 8.00 h – 15.00 h
štvrtok 8.00 h – 15.00 h

Pacienti sa môžu objednať na tel. č. 033/59 38 960 v čase od 13:00 do 14:00

21. apríla 2021

Informácie o preočkovaní učiteľov

Preočkovanie učiteľov druhou dávkou vakcíny AstraZeneca, ktorí boli očkovaní vo FN Trnava, sa bude realizovať cez víkend 24. a 25. apríla v krajských veľkokapacitných očkovacích centrách:

 • Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava,
 • Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda.

  V prípade ďalších otázok kontaktujte zriaďovateľa centier TTSK.