O nemocnici

Vedenie nemocnice

Riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava

MUDr. Daniel Žitňan, MPH

tel.: 033 5513924 Email: riaditel(zavináč)fntt.sk
Sekretariát riaditeľa

Mgr. Martina Vlachovičová

tel.:      033 5938101 email.:  martina.vlachovicova(zavináč)fntt.sk

Mgr. Michaela Nemčeková

vedúca sekretariátu
tel.:     033 59 38 103 email.:  michaela.nemcekova(zavináč)fntt.sk
Námestníci riaditeľa

Ing. Roman Wiener

námestník riaditeľa úseku pre ekonomiku, prevádzku, stratégiu a projektové riadenie
tel.:      033 5938386 mail.:   roman.wiener(zavináč)fntt.sk

MUDr. Viliam Vadrna, MBA

námestník riaditeľa úseku lekársko-preventívnej starostlivosti pre chirurgické odbory
tel.:      033 5938126

Mgr. Emília Jamrichová

námestníčka riaditeľa úseku ošetrovateľstva
tel.:      033 5938210
Riaditelia odborov

PhDr. Beata Ščipáková

vedúca odboru prevádzkovo-technických činností
tel.:    033 5938176 mail.:  beata.scipakova@fntt.sk

Mgr. Mária Pallyaová

vedúca odboru vzťahov so zdravotnými poisťovňami
tel.:      033 5938118

Mgr. Alena Hrčková

vedúca odboru právnych služieb a ľudských zdrojov
tel.:    033 5938102mail.: alena.hrckova(zavináč)fntt.sk

Ing. Igor Horák

vedúci odboru informačných technológií
tel.:    033 5938158 mail.:  igor.horak(zavináč)fntt.sk