O nemocnici

Vedenie nemocnice

Riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava

JUDr. Vladislav Šrojta

tel.: 033 5513924 Email: riaditel@fntt.sk
Námestníci riaditeľa

Ing. Radovan Kazimír

námestník riaditeľa pre ekonomiku
tel.:      033 5938107 mail.:   radovan.kazimir@fntt.sk   

MUDr. Viliam Vadrna, MBA

námestník riaditeľa pre lekárskopreventívnu starostlivosť
tel.:      033 5938126 mail.:   viliam.vadrna@fntt.sk
Riaditelia odborov

Ing. Roman Vrábel

riaditeľ ekonomického odboru
tel.:      033 5938386 mail.:   roman.vrabel@fntt.sk

PhDr. Beata Ščipáková

riaditeľka prevádzkovo-technického odboru a správy
tel.:    033 5938176 mail.:  beata.scipakova@fntt.sk

Mgr. Emília Jamrichová

riaditeľka odboru ošetrovateľstva
tel.:      033 5938210 mail.:   emilia.jamrichova@fntt.sk

Mgr. Mária Pallyaová

riaditeľka odboru pre styk so zdravotnými poisťovňami
tel.:      033 5938118 mail.:   maria.pallyaova@fntt.sk

Mgr. Denisa Lovecká

riaditeľka odboru ľudských zdrojov
tel.:      033 5938145 mail.:   denisa.lovecka@fntt.sk

Ing. Ľubomír Šimášek

riaditeľ odboru rozvoja nemocnice a prevádzkových činností
tel.:      033 5938360 mail.:   lubomir.simasek@fntt.sk