O nemocnici

Vedenie nemocnice

Riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava

MUDr. Daniel Žitňan, MPH

tel.: 033 5513924 Email: riaditel(zavináč)fntt.sk
Sekretariát riaditeľa

Mgr. Martina Vlachovičová

vedúca sekretariátu
tel.:      033 5938101 email.:  martina.vlachovicova(zavináč)fntt.sk 

Mgr. Michaela Nemčeková

tel.:     033 59 38 103 email.:  michaela.nemcekova(zavináč)fntt.sk
Námestníci riaditeľa

MUDr. Viliam Vadrna, MBA

námestník riaditeľa pre lekárskopreventívnu starostlivosť
tel.:      033 5938126 mail.:   viliam.vadrna(zavináč)fntt.sk
Riaditelia odborov

PhDr. Beata Ščipáková

riaditeľka prevádzkovo-technického odboru a správy
tel.:    033 5938176 mail.:  beata.scipakova@fntt.sk

Mgr. Emília Jamrichová

riaditeľka odboru ošetrovateľstva
tel.:      033 5938210 mail.:   emilia.jamrichova(zavináč)fntt.sk

Mgr. Mária Pallyaová

riaditeľka odboru pre styk so zdravotnými poisťovňami
tel.:      033 5938118 mail.:   maria.pallyaova(zavináč)fntt.sk

Mgr. Denisa Lovecká, PhD., MPH

riaditeľka odboru ľudských zdrojov
tel.:      033 5938145 mail.:   denisa.lovecka(zavináč)fntt.sk