Oddelenia

Oddelenie centrálnej sterilizácie

Oddelenie centrálnej sterilizácie je umiestnené na prízemí Pavilónu chirurgických disciplín. Výťahmi je spojené s Centrálnymi operačnými sálami. Oddelenie centrálnej sterilizácie je vybavené modernou technikou: prekladacie umývačky nástrojov, ultrazvuková umývačka nástrojov, parný, formaldehydový a plazmový sterilizátor.

Náplňou práce oddelenia centrálnej sterilizácie je príprava sterilnej zdravotnej pomôcky k opakovanému použitiu tak, aby jej používanie neohrozilo priamo alebo nepriamo  bezpečnosť pacienta alebo nezhoršilo jeho klinický stav a zároveň neohrozilo bezpečnosť a zdravie používateľa.

Výkony

 • Oddelenie centrálnej sterilizácie vykonáva:

  • odbornú činnosť v oblasti predsterilizačných výkonov, samostatnej sterilizácie zdravotníckych materiálov, zdravotníckych pomôcok, zdravotníckej techniky a príslušenstva,
  • špecializované vyšetrenia a činnosti spojené s využívaním prístrojovej techniky na zabezpečovanie kvality sterilizačných a dekontaminačných procesov,
  • fyzikálnu a chemickú sterilizáciu zdravotníckeho materiálu, pomôcok, prístrojovej techniky a príslušenstva, používaním ošetrovacích štandardov zdravotníckeho výkonu sterilizácie a dezinfekcie,
  • fyzikálno-chemický monitoring procesov sterilizácie,
  • Oddelenie centrálnej sterilizácie zároveň zabezpečuje plynulé zásobovanie sterilným materiálom pre jednotlivé zložky FN, a to výmenným systémom

Príjem a výdaj materiálu z oddelení a ambulanciu na sterilizáciu

Pondelok
07:30 - 08:30 | 14:30 - 15:30
Utorok
07:30 - 08:30 | 14:30 - 15:30
Streda
07:30 - 08:30 | 14:30 - 15:30
Štvrtok
07:30 - 08:30 | 14:30 - 15:30
Piatok
07:30 - 08:30 | 14:30 - 15:30
Sobota
07:30 - 08:30 | 14:30 - 15:30
Nedeľa
07:30 - 08:30 | 14:30 - 15:30

Kontakty

 • Primár: MUDr. Patrik Princ, email: patrik.princ@fntt.sk
 • Vedúca sestra: Mgr. Janette Bošnáková, email: janette.bosnakova@fntt.sk, tel: 033 / 5938 820
 • Oddelenie centrálnej sterilizácie je umiestnené na prízemí Pavilónu chirurgických disciplín.
 • Oddelenie centrálnej sterilizácie kontakt: 033/ 59 38 829