O nemocnici

Etická komisia

Etická komisia posudzuje etické otázky vznikajúce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a etickú prijateľnosť projektov biomedicínskeho výskumu.

 

Členovia

MUDr. Georgi Krastev, PhD. 
predseda Etickej komisie

MUDr. Ján Rajec, PhD.
podpredseda Etickej komisie

Ďalší členovia

MUDr. Andrej Dobrovodský
MUDr. Marián Streško, PhD. 
PharmDr. MUDr. Zuzana Javorová – Rihová
MUDr. Miroslav Mako
Mgr. Eva Drozdová
JUDr. Rastislav Beliš
PhDr. Peter Szeliga, Ph.D

 

Tajomník Etickej komisie

Mgr. Michaela Nemčeková

Kontakt

etk@fntt.sk
033/59 38 151

Termíny zasadnutí Etickej komisie pri Fakultnej nemocnici Trnava na rok 2021:

08.07.2021

09.09.2021

21.10.2021

02.12.2021