Pacienti a návštevníci

Ambulantné vyšetrenie

Pacient by sa mal pred návštevou ambulancie oboznámiť s ordinačnými hodinami. Pacient si musí zistiť, či nie je potrebné vopred sa
objednať a špeciálne pripraviť na vyšetrenie.

Doplňujúce informácie:

V rámci Rádiologickej kliniky postupujte podľa pokynov pred vyšetrením.

Pacient je povinný mať so sebou:

  • preukaz poistenca,
  • výmenný lístok (ak je potrebný),
  • zdravotnú dokumentáciu (ak je potrebná),
  • preukaz ZŤP (ak je pacient držiteľom),
  • rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak bolo vydané.