Ambulancia slúži pre ľudí, ktorí cestujú do zahraničia a potrebujú špeciálne očkovanie alebo konzultáciu. Ide o očkovanie pred cestou do rizikovej oblasti, pričom sa jedná o vakcíny, akými sú hepatitída A, B, brušný týfus, žltá zimnica, japonská encefalitída, besnota, profylaxia malárie a iné. 

Ambulancia je určená aj cudzincom mimo krajín EÚ, ktorí potrebujú vstupné vyšetrenie potrebné pre povolenie pobytu na území SR. Vyšetrenie zahŕňa kompletnú diagnostiku nebezpečných chorôb, ktoré môžu ohroziť verejné zdravie občanov SR.

Ordinačné hodiny:
Pondelok: 8:30 – 15:00
Štvrtok: 8:30 – 15:00
Piatok: 8:30 – 15:00

Kontakt: 033/59 38728

Krajiny:
Európa, Severná Amerika, Austrália 170 eur 
Afrika, Ázia, Južná Amerika 185 eur
Deti vo veku do 6 rokov 130 eur

Information

Information in English language

English

Information about clinic
Download

Інформація

інформація українською мовою

Українська

Інформація про клініку
завантажити

Информације

Подаци на српском

Српски

Подаци о клиници
Преузимање