Oddelenia

Urgentný príjem

Urgentný príjem je základným pracoviskom, ktoré ošetruje kriticky nemocných pacientov. Prijíma pacientov, ktorým sú v ohrození života alebo ich zdravotný stav sa je v ohrození. Urgentný príjem je pracoviskom, ktoré prijíma pacientov ktorý sú dovezený RZP. Slúži pacientom 7 dní v týždni 24 hodín denne. Urgentný príjem sa nachádza v Pavilóne chirurgických disciplín na 1. poschodí časť B. Je rozdelený na štyri jednotky – neurologická, interná, traumatologická a chirurgická časť.

Výkony

Urgentný príjem je samostatné oddelenie, ktoré odborne a organizačne úzko spolupracuje  s ostatnými klinikami a oddeleniami nemocnice, inými zdravotníckymi zariadeniami, poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby a operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby.

 

Tím

MUDr. Viliam Vadrna, MBA

námestník riaditeľa pre lekárskopreventívnu starostlivosť

Kontakty

JEDNOTKY A AMBULANCIE/PRACOVISKÁ

Neurologická časť je určená pre pacientov s akútnymi ochoreniami nervového systému. Pozostáva z dvoch miestností. Jedna z miestností je vybavená vyšetrovacím lôžkom, druhá miestnosť disponuje 3 lôžkami, ktoré sú určené pre akútne stavy.

Interná časť je určená pre pacientov s akútnymi ochoreniami z oblasti vnútorného lekárstva, pneumológie, onkológie, infektológie a  dermatológie. Pozostáva z dvoch miestností. Jedna z miestností je vybavená vyšetrovacím lôžkom, druhá miestnosť disponuje 3 expektačnými lôžkami, ktoré sú rovnako ako u neurologickej časti určené pre akútne stavy.

Traumatologická časť je určená pre pacientov s akútnymi poraneniami, najmä pohybového ústrojenstva.  Na jej prevádzku sú vyhradené 2 miestnosti. Prvá miestnosť je vyhradená pre vyšetrenie a ošetrenie  úrazov,  druhá miestnosť je sádrovňa.

Chirurgická časť je určená pre pacientov vyžadujúcich akútne chirurgické a urologické vyšetrenie a ošetrenie.  Na jej prevádzku sú vyhradené dve miestnosti. Jedna z miestností je vybavená vyšetrovacím lôžkom, druhá disponuje 2 expektačnými lôžkami. Expektačné lôžka si k dispozícii celému Urgentnému príjmu.

V poslednej časti sa nachádza operačný sál, kde je resuscitačné lôžko na ktorom ošetrujeme pacientov v ťažkom stave, v bezvedomí, vyžadujúcich intenzívnu, prípadne resuscitačnú starostlivosť. K dispozícii je operačný stôl s operačným svetlom, anesteziologický prístroj, základné chirurgické inštrumentárium.

V mimoriadnej situácii je možné uložiť 14 pacientov.