Kliniky

Chirurgická klinika

Chirurgická klinika FN Trnava je pracovisko poskytujúce zdravotnú starostlivosť plánovaným a akútne prijatým chirurgickým pacientom. Pracovisko preferuje miniinvazívny prístup riešenia bežných chirurgických diagnóz, onkochirurgických, zvyčajne koloproktologických  a bariatrických výkonov. Chirurgická klinika úzko spolupracuje s Radiologickou klinikou FN Trnava pri angiologických intervenciách a poskytuje možnosť aj angiochirurgických operačných výkonov. Ročne hospitalizujeme takmer 3000 pacientov a vykoná sa asi 2700 operačných výkonov. Vykonali sme takmer 1400 konziliárnych vyšetrení, na ambulanciách spadajúcich pod chirurgickú kliniku bolo zrealizovaných 16750 vyšetrení. Poskytujeme školiace akcie v odboroch koloproktológie, bariatrie a miniinvazívnej chirurgie pre príslušné sekcie Slovenskej chirurgickej spoločnosti.

Výkony

 • Operácie prietrží – pupkových, slabinových, tzv. hiatových hernií, bráničných hernií,  hernií v jazve, parastomických prietrží (zvyčajne miniinvazívne)
 • Operácie žlčníka a  žlčových ciest – cholecystektómia odstránenie žlčníka,  odstránenie nádorov žlčových ciest, premostenie zúžení na žlčových cestách, „rendezvous“ techniky revízie žlčových ciest v spolupráci so špičkovými gastroenterológmi
 • Operácie pankreasu (slinivky brušnej) –   operácie zhubných a nezhubných nádorov hlavy a chvosta pankreasu, operácie ťažkých foriem akútnej pankreatitídy
 • Operácie pečene – drenáže abscesov pečene, odstraňovanie metastáz pečene, odstraňovanie nekomplikovaných (ľahšie dostupných) segmentov pečene
 • Operácie konečníka pre benignú príčinu – odstraňovanie hemoroidov, trhlín, abscesov, fistúl, prolapsu konečníka, operácie pre inkontinenciu stolice, extrakcia cudzích telies z konečníka, operácie pilonidálnych sinusov

Zobraziť viac

 • Operácie karcinómov konečníka – i komplikované operácie veľmi nízko uložených nádorov konečníka, kombinované laparoskopické a perineálne výkony (TaTME), prerastajúce nádory konečníka, náročné sfinkter- záchovné operácie (zvyčajne miniinvazívne)
 • Operácie pre dysfunkciu panvového dna – rektopexie, POPS (zvyčajne miniinvazívne), STARR
 • Operácie hrubého čreva pre benignú príčinu – odstránenie určitých segmentov hrubého čreva pre zúženia, odstránenie časti hrubého čreva po prekonaných divertikulitídach (zvyčajne miniinvazívne) , operácie prolapsov stómií
 • Operácie karcinómov hrubého čreva - pravostranné, ľavostranné hemikolektómie, subtotálne kolektómie, zakladanie a rušenie stómií (zvyčajne miniinvazívne)
 • Bariatrické operácie – operácie pre obezitu, „sleeve“ resekcie žalúdka, tzv. gastrické bajpasy
 • Operácie žalúdka (pre karcinóm i benignú príčinu) – čiastočné alebo totálne resekcie žalúdka, tzv. „wedge“ resekcie žalúdka, gastroenteroanastomózy (premostenia medzi žalúdkom a tenkým črevom)
 • Operácie tenkého čreva – resekcie časti čreva, resekcie divertiklov, strikturoplastiky pri zápalovom ochorení čreva, riešenie komplikácií Crohnovej choroby , apendektómie
 • Operácie ciev – operácia kŕčových žíl, založenie a zrušenie AV fistúl, cievne bajpasy – arteriálne a venózne, embolektómie a trombektómie
 • Amputácie – končatín, prstov, exartikulácie
 • Operácie štítnej žľazy (pre nádor aj benignú príčinu )– hemityroidektómie, odstránenie celej štítnej žľazy, odstraňovanie prištítnych teliesok
 • Operácie prsníka –mastektómie, prsník šetriace operácie s odstránením sentinelovej uzliny, exenterácia axily
 • Operácie na slezine – splenektómie i parciálne splenektómie (plánované operácie miniinvazívne)
 • Podtlaková terapia – pokrýva celé spektrum chirurgických výkonov + podtlaková liečba akútnej pankreatitídy, endoluminálna podtlaková liečba, liečba enteroatmosferických fistúl
 • Operácie zrastov v dutine brušnej – laparoskopicky aj otvorene
 • Diagnostické operácie - laparoskopie, laparotómie, získavanie biopsií a odstraňovanie lymfatických uzlín z indikácie onkológa alebo hematológa
 • Operácie na hrudníku – len drenáže hrudníka

Tím

Ďalší členovia tímu

      Prednosta: MUDr. Igor Duda, PhD.           (igor.duda@fntt.sk , (033-5938850)

      Primár: MUDr. Radovan Škuta            (radovan.skuta@fntt.sk , (033-5938858)

      Vedúca sestra:  Mgr. Monika Střádalová, PhD. (monika.stradalova@fntt.sk , (033-5938904)  

 

      Ďalší členovia tímu:

 • lekári so špecializáciou

    MUDr. Andrej Dobrovodský PhD (033-5938937)                                                                                                                                             

    MUDr. Igor Keher  (033-5938855)                                                                       

    MUDr. Vladimír Nárožný, MPH (033-5938937) 

    MUDr. Ján Nemček (033-5938855)

    MUDr. Vladimír Žák (033-5938937)      

    MUDr. Jaroslav Pavč (033-5938857)

    MUDr. Yan Mykyta  (033-5938855) 

    MUDr. Miroslav Fekiač  (033-5938937)

    MUDr. Lenka Bohunická (033-5938944)     

    MUDr. Miroslava Kapková  (033-5938944)

    MUDr. Tamás Varga (033-5938857)

    MUDr. Ivan Bednár  (033-5938857)

    MUDr. Milan Sokolovský (033-5938857)

    MUDr. Mykhailo Kopchak (033-5938857)

    MUDr. Richard Laktiš (033-5938857)

    Prof. MUDr. Vovk Valerii, DrSc. (033-5938855)

    MUDr. Katarína Popiková (033-5938944) úväzok 0,6

    MUDr. Tibor Molčan (033-5938855) úväzok  0,5

     MUDr. Branislav Kramár (033-5938855) úväzok 0,2

 • lekári bez špecializácie

    MUDr. Nina Homolová (033-5938944)

    MUDr. Taschová Timea (033-5938944)

    MUDr. Fraňová Kristína (033-5938944)

    MUDr. Hevier Adam (033-5938857)

    MUDr. Šuster Miroslav (033-5938857)

 

 • lekári na dohodu:

MUDr. Viliam Vadrna (033-5938855)

MUDr. Ľuboš Krištofovič (033-5938855)

MUDr. Vladimír Zachar (033-5938855)

MUDr. Miroslav Danaj, CSc. (033-5938850)

NÁVŠTEVNÉ HODINY

Pondelok - Nedeľa
14:00 - 17:00

Návštevné hodiny chirurgickej kliniky sú uvedené nižšie. V individuálnych prípadoch je možná výnimka po schválení vedúcou sestrou, primárom, prednostom alebo iným vedúcim pracovníkom chirurgickej kliniky. Počas epidémií je na viditeľnom mieste na dverách oddelenia vyznačený „zákaz návštev „ vyplývajúci z rozhodnutia RÚVZ.  

KONTAKTY

 • Telefón: sekretariát Chirurgickej kliniky FN Trnava 033-5938859
 • Adresa: Chirurgická klinika FN Trnava, Andreja Žarnova 11, 91775 Trnava (Pavilón chirurgických disciplín II. poschodie)

  JEDNOTKY A AMBULANCIE/PRACOVISKÁ

  NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

  OBJEDNANIE PACIENTA

  PRÍJEM PACIENTA

  Chirurgická klinika časť A

  Chirurgická klinika časť A je tzv. aseptická časť chirurgie, kde sú hospitalizovaní pacienti s nekontaminovanými ranami. Zvyčajne ide o pacientov s ochoreniami žlčníka, štítnej žľazy, s prietržami, po operácii pre zápal slepého čreva, po operáciach pre morbídnu obezitu a pacienti v diagnostickom riešení. Má 23 lôžok, z toho sú 2 nadštandardné lôžka, ktoré sú upravené aj pre možnosť hospitalizácie bariatrických pacientov.  Nachádza sa na II. Poschodí Pavilónu chirurgických disciplín s prístupom zo vstupnej auly oproti nemocnici.

  Chirurgická klinika časť B

  Chirurgická klinika časť B je tzv. septická časť chirurgie, kde sú hospitalizovaní pacienti s kontaminovanými ranami, cievni a koloproktologickí pacienti. Ide zvyčajne o pacientov odporučených z cievnej a proktologickej ambulancie (ochorenia konečníka, hrubého čreva, panvového dna) alebo ako akútne príjmy z urgentného príjmu. Má 31 lôžok a jedno nadštandardné lôžko.  Nachádza sa na II. poschodí Pavilónu chirurgických disciplín s prístupom od urgentného príjmu.

  JIS - jednotka intenzívnej starostlivosti (tel. 033-5938879)

  JIS je lôžkovým oddelením chirurgickej kliniky určeným pre kriticky chorých pacientov, pre pacientov s komplikáciou zdravotného stavu a pre pacientov po náročných operačných výkonoch. Na JIS je zabezpečený intenzívny monitoring vitálnych funkcií pacienta a erudovaný sesterský a lekársky tím.

  Má šesť lôžok, pričom dve lôžka sú v samostatnom boxe v prípade, že je potrebná izolácia pacienta. Nachádza sa na IV. poschodí v Pavilóne chirurgických disciplín pri urologickej .

  Chirurgická ambulancia ( tel. 033-5938823)

  Je všeobecná chirurgická ambulancia zaradená do siete chirurgických ambulancií. Okrem bežnej ambulantnej činnosti, kontrolných vyšetrení pacientov a pooperačných kontrol, sa na ambulancii realizujú objednávania a príjmy pacientov na plánované operačné výkony. V popoludňajších hodinách je vytvorený priestor aj pre konzultačnú činnosť stomickej sestry. Ambulancia sa nachádza na prízemí , v strede dlhej chodby, ktorá je paralelná s ulicou Andrej Žarnova.

  zdravotná sestra:  Darina Gažová

  Mária Dovičičová (stomická sestra)

  Ordinačné hodiny chirurgickej ambulancie:

  Pondelok:           od 07:00               do 15:00

  Utorok:                od 07:00               do 15:00

  Streda:                od 07:00               do 15:00

  Štvrtok:                od 07:00               do 15:00

  Piatok:                 od 07:00               do 15:00

  (obedná prestávka 12:00 až 12:30)

  Cievna ambulancia (tel. 033-5938824) (cievna.ambulancia@fntt.sk)

  Je ambulancia určená pre pacientov s ochorením tepien a žíl, pre pacientov s diabetickou nohou a dialyzovaných pacientov , kde je potrebné zabezpečiť cievny prístup pre potreby hemodialýzy. Cievna ambulancia úzko spolupracuje s Rádiologickou klinikou FN Trnava, ktorá vykonáva rádiologické cievne intervencie pre pacientov hospitalizovaných na chirurgickej klinike. Ambulancia susedí s chirurgickou ambulanciou.

  zdravotná sestra:  Darina Gažová

  Mária Dovičičová

  Ordinačné hodiny cievnej ambulancie:

  Pondelok:           neordinuje

  Utorok:                neordinuje

  Streda:                od 07:00               do 15:00

  Štvrtok:                od 07:00               do 15:00

  Piatok:                 neordinuje

  (obedná prestávka 12:00 až 12:30)

  Ambulancia chirurgie prsníka (tel. 033-5938824)

  Novozaložená špecializovanú ambulanciu, ktorá funguje paralelne s mamologickou ambulanciou onkologickej kliniky, v priestoroch cievnej ambulancie. Na ambulancii je chirurg so skúsenosťami z chirurgie prsníka. Náplňou ambulancie je indikácia chirurgickej liečby a typu operačného výkonu u dodiagnostikovaných pacientiek. Predpokladom je úzka spolupráca s mamologickou ambulanciou, ktorá kompletizuje závery onkologického , rádiologického vyšetrenia a vyšetrenia lekára nukleárnej medicíny. Na ambulancii chirurgie prsníka sú realizované aj preväzy a liečba eventuálnych pooperačných komplikácií. V prípade akútnych ťažkostí, mimo ordinačných hodín, bude pacientka kontaktovať chirurgickú ambulanciu.

  lekári: MUDr. Marián Karaba, PhD.

  MUDr. Miroslav Fekiač

  MUDr. Milan Sokolovský

  Ordinačné hodiny ambulancie chirurgie prsníka:

  Pondelok:           neordinuje

  Utorok:                neordinuje

  Streda:                od 14:00               do 16:00

  Štvrtok:                neordinuje

  Piatok:                 neordinuje

   

  Proktologická ambulancia (tel. 033-5938817, proktologia@fntt.sk)

  Ambulancia je určená pre pacientov s ochoreniami konečníka, hrubého čreva a panvového dna. Po absolvovaní vstupného vyšetrenia pacienti zostávajú v dispenzárnej starostlivosti proktologickej ambulancie . Vykonávajú sa tu aj menšie proktologické zákroky a odbery vzoriek. Ambulancia sa nachádza na prízemí v krídle budovy, kde sa nachádzajú aj endoskopické ambulancie.

  lekári:

  MUDr. Andrej Dobrovodský (nepárny mesiac v pondelok, párny mesiac v utorok)
  MUDr. Radovan Škuta (párny mesiac v pondelok, nepárny mesiac v utorok)
  MUDr. Igor Duda PhD. (streda)
  MUDr. Miroslava Kapková (piatok)
  sestra:

  Ivana Szigetiová

  Ordinačné hodiny proktologickej ambulancie:

  Pondelok:           od 07:30               do 14:00

  Utorok:                od 07:30               do 14:00

  Streda:                od 07:30               do 14:00

  Štvrtok:                neordinuje

  Piatok:                 od 07:30               do 14:00

  (obedná prestávka 12:00 až 12:30)

  Bariatrická ambulancia (tel. 033-5938817, bariatricka.ambulancia@fntt.sk)

  Bariatrická ambulancia je ambulancia morbídnej obezity. Okrem poradenstva, sú na ambulancii pacienti indikovaní k operačnému výkonu.  Podmienkou je vyhovujúci výsledok ostatných potrebných vyšetrení a predchádzajúca neúspešná konzervatívna liečba. Po operácii prebieha na ambulancii sledovanie pacientov, ich váhových úbytkov a eventálne poklesu pridružených ochorení. Ambulancia sa nachádza v priestoroch proktologickej ambulancie.

  lekári:

  MUDr. Igor Keher

  MUDr. Ivan Bednár

  sestra:

  Mgr. et Mgr.  Ivica Bilčíková

  Ivana Szigetiová 

   

  Ordinačné hodiny bariatrickej ambulancie:

  Pondelok:           neordinuje

  Utorok:                neordinuje

  Streda:                neordinuje

  Štvrtok:                od 9:00 do 14:00

  Piatok:                 neordinuje

  • Chirurgická klinika FN Trnava disponuje dvoma nadštandardnými izbami na časti A a jednou na časti B.

  Nadštandardné izby na časti A sú plnohodnotnými izbami s vlastným sociálnym zariadením a sprchou. Je k dispozícii TV a počítač s pripojením na internet. Izby sú jednolôžkové.

  Na časti B je nadštandardná izba s obdobným vybavením ako na časti A, je jednolôžková, sociálne zariadenie a sprcha sú však spoločné so susediacou dvojlôžkovou izbou.

  Cena za nadštandardnú izbu na časti A je 33 Eur/deň a na časti B 25 Eur/deň. Objednanie nadštandardnej izby je možné na ambulancii, kde je pacient objednávaný na hospitalizáciu

  • Ďalšou nadštandardnou službou je možnosť výberu operatéra, ktorý spoplatnený podľa smernice o platbách. Aktuálne 250 Eur .

  Pacienti sú na vyšetrenie na jednotlivé ambulancie objednávaní telefonicky alebo osobne po odporúčaní všeobecným lekárom alebo špecialistom.

  Príjem pacienta na chirurgickú kliniku je realizovaný prostredníctvom chirurgickej ambulancie, ktorá sa nachádza na prízemí Pavilónu chirurgických disciplín. Na plánovaný príjem prichádzajú pacienti s kompletnou zdravotnou dokumentáciou, s interným a anesteziologickým predoperačným vyšetrením. Príjem pacienta je deň pred plánovaným operačným výkonom.

  Akútni pacienti sú smerovaní cez urgentný príjem, kde sú aj prijatí k hospitalizácii.