Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

MUDr. Igor Duda, PhD.

Chirurgická klinika
Prednosta
Telefón:
+421 33 5938850
Email
igor.duda@fntt.sk

Krátky popis osoby

MUDr. Igor Duda, PhD. pracuje ako chirurg na Chirurgickej klinike FN Trnava  od roku 1992 . V rokoch 2011-2012  bol primárom a  od roku 2018 pôsobí od ako prednosta Chirurgickej kliniky FN Trnava . V rámci odboru sa  venuje najmä proktológii a kolorektálnej chirurgii, aktívne prednáša na domácich a zahraničných podujatiach a tiež publikuje  v odborných časopisoch. Od roku 2007 je pedagógom  na Katedre ošetrovateľstva FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave.

Vzdelanie a atestácie:

1986 – 1992  Lekárska fakulta UK Bratislava, všeobecné lekárstvo

1995  Atestácia v odbore „ Chirurgia“ prvého stupňa

2001  Atestácia v odbore „Chirurgia“ druhého stupňa

2011  Postgraduálne  doktorandské štúdium v odbore „ Ošetrovateľstvo“  FZaSP Trnavskej univerzity

Výkony:

Publikačná činnosť:

 • VADRNA, V. , DANAJ, M. , KRUŽLIAK, T. , TOMÍK, F. , ŽÁK, V. , KEHER, I. , NEMČEK, J. , DUDA, I. : Zriedkavé nádory orgánov brušnej dutiny a retroperitonea v našom klinickom materiáli. Chirurgický deň Trnava II. , Trnava, 20.6.1996.
 • VADRNA, V. , DANAJ, M. , KRUŽLIAK, T., TOMÍK, F. , ŽÁK, V. , ŠALGOVIČ, L. , NEMČEK, J. , KEHER, I. , DUDA, I. : Zriedkavé nádory orgánov brušnej dutiny a retroperitonea v našom klinickom materiáli. Folia Universitatis Tyrnaviensis, Vol 3, No 1, 1996, s. 23-28.
 • DANAJ, M. , KRUŽLIAK, T. , ŠKULTÉTY, J. , DUDA, I. : Je simultánna metastazektómia pečene oprávnený postup. I. Slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účastku, 29. spoločný kongres slovenských a českých chirurgov, Bratislava, 12.9.1997.
 • DANAJ, M. , KRUŽLIAK, T. , ŠKULTÉTY, J. , DUDA, I. : Je simultánna metastazektómia pečene oprávnený postup? Bratislavské lekárske listy, 1997, 98, suppl., s. 27.
 • DANAJ, M. , KRUŽLIAK, T. , ŠKULTÉTY, J. , VADRNA, V. , ŽÁK, V. , KEHER, I. , DUDA, I. , KRIŠTOFOVIČ, Ľ. : Črevné fistuly po opakovaných chirurgických výkonech a ich riešenie. 51. chirurgický deň Kostlivého, Bratislava, 5.12.1997.
 • DANAJ, M. , KRUŽLIAK, T. , DUDA, I. , ŠKULTÉTY, J. , KEHER, I. , KRIŠTOFOVIČ, Ľ. , ŽÁK, V. : Prežívanie pacientov s krvácajúcimi ezofageálnymi varixami. Chirurgický deň Trnava III., Smolenice, 5.6.1998.
 • DANAJ, M. , BUNTA, F. , KRUŽLIAK, T. , VADRNA, V. , DUDA, I. , : Možnosti liečby vnútrobrušných infekcií bez laparotómie. 52. chirurgický deň Kostlivého, Bratislava, 4.12.1998.
 • KRUŽLIAK,T. , DANAJ, M. , DUDA, I. : Subakútna appendicitída- jako je to naozaj?, abstrakt. Pracovný deň koloproktologickej sekcie SCHS, Praha, 16.12.1998.
 • DANAJ, M. , KRUŽLIAK, T. , DUDA, I. , VADRNA, V. , ŽÁK, V. , VARGA, L. , KRAMÁR, B. : Prvé skúsenosti s rezervoármi pri chirurgickom riešení ulceróznej kolitídy a karcinómu rekta. II. Slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účastku, 31. spoločný kongres slovenských a českých chirurgov, Bojnice, 8.-10.9.1999.
 • NEMČEK, J. , DANAJ, M. , DUDA, I. : Našé skúsenosti s laparoskopickou cholecystektómiou. Vedecká pracovná schôdza v Trnave, 14.10.1999.
 • DUDA, I. , DANAJ, M. , MELICHÁČ, P. : Prežívanie pacientov s pažerákovými varixami. Chirurgický seminár, Poprad, 4.-6.11.1999.
 • MELICHÁČ, P. , DANAJ, M. , DUDA, I. : Endoskopické nálezy při krvácaní z hornej časti GITu. Chirurgický seminár , Poprad 4.-6.11.1999.
 • DANAJ, M. , KRUŽLIAK, T. , KOPECKÁ, I. , KRIŠTOFOVIČ, Ľ. , DUDA, I. , DOBROVODSKÝ, A., ŠUSTEK, L. , KRAMÁR, B. : Úskalia chirurgického riešenia komplikácií ulceróznej kolitídy. 53. chirurgický deň Kostlivého, Bratislava, 10.12.1999.
 • KRUŽLIAK, T. , DANAJ, M. , KOPECKÝ, Š. , DEČKOV, I. , KOPECKÁ, I. , KRIŠTOFOVIČ, Ľ. , VARGA, L. , DUDA, I. : Postradiačná enteritída, chirurgické možnosti prevencie. Chirurgický deň Trnava IV, Dolná Krupá, 2.6.2000.
 • DANAJ, M. , KRUŽLIAK, T. , DUDA, I. , DOBROVODSKÝ, A. : Čo s neodkladnými výkonmi u pacientov za hranicou vitálnej indikácie, možno neoperovať? 54. chirurgický deň Kostlivého, Bratislava, 8.12.2000.
 • DUDA, I. , KRUŽLIAK, T. , DANAJ, M. : Chirurgická liečba hemoroidov. VII. Kongres Slovenskej lekárskej společnosti, Trenčín , 5.- 7.4.2001.
 • KRUŽLIAK, T. , DANAJ, M., KRIŠTOFOVIČ, Ľ. , DUDA, I. , DOBROVODSKÝ, A. : Surgical Treatment of idiopatic Anal Incontinence. VIII. Biennal Congress of European Council of Coloproctology. Praha, 29.4.-2.5.2001.
 • DANAJ, M. , ŠKULTÉTY, J. , KRUŽLIAK, T. , DUDA, I. : Kombinovaný segmentárny by pass pri chirurgickom riešení ischémie dolných končatín. Folia Universitatis Tyrnaviensis, Vol 7, 200l, s. 3-7.
 • DANAJ, M. , ŠKULTÉTY, J. , KRUŽLIAK, T. , DUDA, I. : Kombinovaný segmentárny by bass pri chirurgickom riešení ischémie dolných končatín. Sborník vybraných prác zo IV. Slovenského kongresu cievnej chirurgie s medzinárodnou účastku. Lučenec, 12.-15.3.2000. In: Praktická flebologie,2001, Vol 1-2, s. 13-15.
 • KRUŽLIAK, T. , DANAJ, M. , DUDA, I. , DOBROVODSKÝ, A. : Minimálne invazívna kolostómia- užitočné paliativne riešenie. Chirurgický deň Trnava V., IV. deň kolorektálnej chirurgie s medzinárodnou účasťou, Modra-Harmónia, 28.-29. 6. 2002.
 • DUDA,I.: Pacientka 66 ročná…. 598.klinickopatologická konferencia Bratislava, 8.10.2008.
 • DUDA, I. , SEČENOVÁ, E. , KUČEROVÁ, I. : Implantabilne porty. Vedecká pracovná schôdza v Trnave, 13.3. 2008.
 • PÁL, K. , DUDA, I. , KRAJČOVIČOVÁ, I. , BOLJEŠIKOVÁ, E., KRUŽLIAK , T. : Predoperačná radioterapia pri karcinóme rekta- pre a proti. XXXII. Brněnské onkologické dny, Brno, 18.4.2008.
 • DANAJ,M., KRUŽLIAK, T., DEČKOV, I., KOPECKÁ,I., DUDA,I.: Taktika chirurgickej liečby pokročilého GIST-u. Chirurgický pracovný deň Trnava IX, Trnava 18.6.2010.
 • DUDA,I., DANAJ,M., DOBROVODSKÝ,A., MYKYTA,Y., ŠKUTA,R., KOPECKÁ,I.: Chirurgická liečba pokročilého GIST-u. Vedecká pracovná schôdza v Trnave, 10.3. 2011.
 • DOBROVODSKÝ, A., KEHER, I., DANAJ, M., DUDA, I., MYKYTA, Y.: Laparoskopické operácie hrubého čreva vo FN Trnava. Vedecká pracovná schôdza v Trnave, 10.3. 2011.
 • DUDA,I., DEČKOV,I., BOGNAR,A.: Klinicko patologická konferencia. Vedecká pracovná schôdza v Trnave, 7.4. 2011.
 • DANAJ M., KOPECKÝ, Š., DUDA,I.: Syndróm hornej dutej žily a jej vetiev .Diagnostika,liečba a ošetrovateľská starostlivosť. Trnava 2011,ISBN 978-80-8082-471-6
 • DUDA,I., DANAJ,M.: Korelácia markerov sepsy pri akútnych pankreatitídach.XI. Chirurgický deň, Galanta, 18.5.2012 .
 • DUDA,I., ,M.: Význam prognostických  faktorov  v odhade priebehu akútnej  pankreatitídy. 66.Chirurgický deň Kostlivého ,Bratislava,7.12.2012
 • DANAJ,M., DUDA,I., Križan,S.,Šimková,A., Žákovič,V. :Obojstranný pneumohemothorax.Letovice Care, Kongres s mezinárodní účastí,Česká republika-Letovice,30.5.-31.5.2014 .
 • DUDA I., DANAJ,M.: Význam prognostických  faktorov  v odhade priebehu  akútnej pankreatitídy. Slovenská chirurgia 3/2014,ročník 11, ISSN 1336-5975.
 • DANAJ,M., DUDA,I., :Obojstranný spontánny hemopneumothorax- život ohrozujúci stav. Chirurgický deň Kostlivého ,Bratislava,5.12.2014.
 • DUDA,I., ,M.: Diagnostika a liečba  syndrómu hornej dutej žily a jej vetiev. Letovice Care, Kongres s mezinárodní účastí,Česká republika-Letovice,27.5.-28.5.2016 .
 • DANAJ,M., DUDA,I., :Chirurgické riešenie kritickej končatinovej ischémie a komplikácie Crohnovej choroby. Letovice Care, Kongres s mezinárodní účastí,Česká republika-Letovice,27.5.-28.5.2016 .
 • DUDA,I., ,M.: Prediktívne faktory akútnej pankreatitídy. Letovice Care, Kongres s mezinárodní účastí,Česká republika-Letovice,12.5.-13.5.2017.
 • DANAJ,M., DUDA,I., : Pohľad na urgentný chirurgický výkon  vo vyššom veku. Letovice Care, Kongres s mezinárodní účastí,Česká republika-Letovice,12.5.-13.5.2017.
 • DUDA,I., VADRNA, V.,.: Akútna pankreatitída- chirurgická liečba. Kongres revíznych  lekárov . Piešťany 19.10.2017
 • DUDA,I., ,M.: Surgical Treatment of Crohn´s  disease complications.Nitra’s Coloproctologic Day with International Participation, XXII Nitra’sSurgical Day , Nitra 20.10.2017
 • DROBNÝ,M., VADRNA, V., DUDA, I., MYKYTA,J., LACKOVÁ, A.: Thyroidálna chirurgia na Chirurgickej klinike FN TT za obdobie  rokov 2012-2018, Vedecká pracovná schôdza, Slovenská lekáraska spoločnosť , Spolok lekárov v Trnave , 22.2.2018
 • DUDA,I.:  Pomocne vyšetrovacie metódy v chirurgii.  Miroslav Ryska a kol.: Chirurgia pro bakalářské  magisterské studium v oboru ošetřovatelství. https://publi.cz/books/889/index.html.  Trnava 2019. ISBN 978-80-88246-46-6