Kliniky

Pediatrická klinika

Pediatrická klinika na úseku nemocničnej starostlivosti je funkčne a odborne najvyššou jednotkou pre užšie spádové územie okresu a zároveň poskytuje vysokošpecializované služby širšiemu spádovému územiu. Na klinike sú hospitalizované deti od obdobia novorodenca do ukončenia 18 roku života. Pediatrická klinika má tri ošetrovacie jednotky: batoliat deti do 3 rokov, väčších detí 4-18 rokov a jednotku intenzívnej starostlivosti.

Klinika pediatrie slúži ako výučbová základňa pre študentov FZaSP Trnavskej univerzity a žiakov Strednej zdravotníckej školy v Trnave. Prístrojové vybavenie kliniky ja mnohých oblastiach nadštandardné.

Výkony

 • Ultrasonografické vyšetrenia
 • Gastrofibroskopia
 • Kolonoskopia
 • Cystografia
 • Pyelografia
 • impendačná ph-metria
 • tlakový holter

Poskytovaná starostlivosť je pre nasledujúce ochorenia:

 • dýchacích orgánov- akútne aj chronické,
 • alergické a poruchy imunity
 • obličiek a močových ciest
 • pre choroby srdca a ciev
 • zažívacích orgánov (akútne aj chronické)
 • pre choroby kĺbov a spojiva
 • pre choroby krvotvorby
 • pre ochorenia neurologické
 • intenzívnu starostlivosť mimo pľúcnej ventilácie
 • detská obezita

NÁVŠTEVNÉ HODINY

Pondelok
13:00 - 17:00
Utorok
13:00 - 17:00
Streda
13:00 - 17:00
Štvrtok
13:00 - 17:00
Piatok
13:00 - 17:00
Sobota, Nedeľa
13:00 - 17:00

V prípade ťažkých stavov po dohode s lekárom.

KONTAKTY

 • Pediatrická ambulancia tel. č. 0335938329
 • Ošetrovacia jednotka batoliat tel. č. 033/5938337
 • Ošetrovacia jednotka väčších detí tel. č. 033/5938338
 • Jednotka intenzívnej starostlivosti tel. č. 033/5938339
 • Budova detskej klinika je označená písmenom E.
 • Pediatrická klinika FN Trnava je pavilónový typ s 38 lôžkami na 2 podlažiach. Na prízemí sa nachádzajú ambulantne priestory a riadiaca zložka. Na I. poschodí sa nachádza OJ väčších detí a JIS. Na II. poschodí je OJ batoliat a mliečna kuchynka.

JEDNOTKY A AMBULANCIE/PRACOVISKÁ

PRÍJEM PACIENTA

NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

Pediatrická klinika má tri ošetrovacie jednotky: batoliat deti do 3 rokov, väčších detí 4-18 rokov a jednotku intenzívnej starostlivosti.

Ošetrovacia jednotka batoliat

má 17 lôžok, sú hospitalizované deti do 3 rokov s rôznymi ochoreniami. S deťmi môžu byť hospitalizovaný aj rodič. Pre sprievod detí máme vyhradených 10 lôžok. Uprednostňujú  sa matky dojčiace, ktoré majú pobyt a stravu zadarmo.

Ošetrovacia jednotka väčších detí

má 18 lôžok sú hospitalizované deti od 4 – 18 rokov.  S deťmi mladšími ako 6 rokov môže byť jeden z rodičov príp. priamy príbuzný. V prípade ak to kapacita lôžok pre matky nedovoľuje, aby bol sprievod hospitalizovaný s dieťaťom, po dohovore s vedením kliniky umožňujeme pobyt počas dňa.

Jednotka intenzívnej starostlivosti

Jednotka intenzívnej starostlivosti  disponuje troma lôžkami.

Snahou vedenia nemocnice a všetkých pracovníkov detskej kliniky je vytvoriť čo najdomáckejšie prostredie pre hospitalizované deti. Pokiaľ to ich zdravotný stav dovolí, môžu tráviť čas v herni. K dispozícií majú DVD prehrávač, televízor, množstvo hračiek a kníh. Na klinike je vytvorená aj internetová WIFI sieť.

AMBULANCIE

Detská gastroenterologická ambulancia

Detská gastroenterologická ambulancia je od 1. 10. 2013 zriadená v Gynekologicko-pôrodníckom pavilóne, v priestoroch Ambulancie pre patologických novorodencov.
 

Detská obezitologická ambulancia

lekár: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc .

Ordinačné hodiny:
Utorok 8:30 - 15:00
Štvrtok 8:30 - 15:00

Tel. kontakt: 033/59 38 329
Iba pre objednaných pacientov 

Pediatrická ambulancia

Vykonáva odborné konziliárne služby pre pacientov hospitalizovaných na iných oddeleniach nemocnice a praktickým lekárom pre deti a dorast spádového územia.

Prijíma pacientov odoslaných odbornými a praktickými lekármi pre deti a dorast v dobe 7:30 - 15:30.
 

Detská psychologická ambulancia

Ordinačné hodiny:
Pondelok, utorok 7:30 - 15:30
Štvrtok 12:00 - 15:30


Tel. kontakt: 033/5938 341

Ambulancia sa nachádza v priestoroch detskej kliniky na 3. poschodí.
 

Detská neurologická ambulancia

Ambulancia na nachádza v pavilóne Neurologického oddelenia na 3. poschodí pred vstupom na Neurologické oddelenie ženy.

Tel. kontakt:
033/5938 447

Objednávanie pacientov, informácie o výsledkoch:
13:00 - 14:00

Ordinačné hodiny:
Pondelok  12:00 - 15:00
Utorok  7:30 - 8:30 (odbery),  10:00 - 15:00
Streda  7:30 - 15:00 (Denné detské sanatórium)
Štvrtok  7.30 - 8:30 (odbery),  10:00 - 14:00, 14:00 - 15:00 (USG vyšetrenia - Detská klinika)
Piatok 12:00 - 15:00

V priestoroch Detskej kliniky nie je APS.

Deti sú na hospitalizáciu  odosielané praktickým lekárom pre deti a dorast,  APS alebo RZP na pediatrickú(príjmovú) ambulanciu. 

Hospitalizácia dieťaťa je pre dieťa i jeho rodičov veľmi náročný zážitok a preto sa snažíme dĺžku hospitalizácie skrátiť na dobu nevyhnutnú na ich vyšetrenie a liečbu.

Pri hospitalizácii potrebuje dieťa a sprevádzajúci rodič iba základné hygienické potreby, obuv, podľa voľby pyžamo a župan. Odporúčame nenosiť si na kliniku cennosti.

S deťmi mladšími ako 6 rokov môže byť jeden z rodičov, príp. iný priamy príbuzný. V prípade, že kapacita lôžok pre matky nedovoľuje, aby bol sprievod hospitalizovaný s dieťaťom, po dohovore s vedením umožňujeme pobyt počas dňa.

Pre sprievodcu hospitalizovaných detí je vyhradených 10 lôžok. Rodič alebo iný sprievodca prijatý na ošetrovaciu jednotku je oboznámený s domácim poriadkom. Prosíme o dodržiavanie tohto poriadku, aby sme mohli zabezpečiť dostatočný pokoj pre všetky deti hospitalizované na ošetrovacej jednotke.

Pre deti mladšie ako 3 roky máme 17 lôžok a 10 lôžok pre matky. Uprednostňujú sa matky dojčiace, ktoré majú pobyt a stravu zadarmo.

V záujme poskytnutia čo najkvalitnejších služieb je na oddelení pre deti do troch rokov k dispozícii jedna izba v nadštandardnej výbave. Je zariadená nábytkom pozostávajúcim z postele pre matku, detskej postieľky, stolíka so stoličkou, skrine na odloženie šatstva, televízorom, DVD prehrávač a chladničkou. 

Druhá nadštandardná izba je na oddelení väčších detí. Výbavu tvorí posteľ pre pacienta nad 3 roky (podľa potreby slúži pre matku a zabezpečíme detskú postieľku), stôl a stolička, skriňa na odloženie šatstva, televízor a chladnička. K izbe patrí WC s umývadlom a sprchový kút.

Platby vo FN Trnava su uvedené v Smernici o dohodách a platbách vo FN Trnava.