Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

MUDr. Radovan Škuta

Chirurgická klinika
Primár
Telefón:
+421 33 5938858
Email
radovan.skuta@fntt.sk

Krátky popis osoby

Radovan Škuta študoval všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2009.

V tom istom roku nastúpil  na Chirurgickú kliniku FN Trnava, kde pracoval a  dodnes spracuje ako proktológ  a chirurg.  Atestačnú skúšku zo všeobecnej   chirurgie  získal  v roku 2015 a v rámci odboru sa intenzívne venuje proktochirurgii a miniinvazívnej chirurgii – najmä v oblasti kolorekta a panvového dna. Od septembra  roku 2019 pôsobí aj ako zastupujúci primár Centrálnych operačných sál a oddelenia centrálnej sterilizácie.

Od začiatku profesného života sa zúčastňuje a aktívne prednáša viacerých domácich a zahraničných kongresoch, absolvoval mnohé stáže a kurzy najmä z kolorektálnej chirurgie

Vzdelanie a atestácie:

1998-2002      Gymnázium J. Hollého, Trnava

2002 – 2009    Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava , odbor všeobecné lekárstvo

2009-2015      Katedra Chirurgie SZU v Bratislave –  špecializačné štúdium zo všeobecnej chirurgie A010

Výkony:

  • zodpovedá za chod COS a OCS
  • riadi a zodpovedá za podriadený personál
  • koordinuje a rozdeľuje operačné sály jednotlivým operačným odborom v súčinnosti s KAIM
  • zodpovedá za prístrojové vybavenie COS a OSC, za dopĺňanie, servis a opravy všetkých prístrojov, nástrojov a jednorázového materiálu používaného na COS a OCS