Darujte 2 % občianskym združeniam z nemocnice


Onkologická klinika FN Trnava

Názov:  Združenie na pomoc onkologickým pacientom
IČO:  45014418
Právna forma: Občianske združenie
Ulica:  Andreja Žarnova
Číslo: 11
Obec:  Trnava
PSČ:  917 02

Novorodenecké oddelenie FN Trnava

Názov:  Združenie na pomoc novorodencom
IČO : 37839870
Právna forma: Občianske združenie
Ulica: Andreja Žarnova
Číslo: 11
Obec: Trnava
PSČ: 917 02

Denný detský stacionár

Názov: Slnečný lúč n.f.
IČO: 36083992
Právna forma: neinvestičný fond
Ulica: Čajkovského
Číslo: 6328/32
Obec: Trnava
PSČ: 917 01

Chirurgická klinika

Názov: Chirurgia Trnava
Právna forma: Neinvestičný fond
Evidenčné číslo: 11024/2020
IČO:51724413
Ulica: Ulica Andreja Žarnova 7507/11
Mesto: Trnava
PSČ: 917 02

Oddelenie pneumológie a ftizeológie (pľúcne)

Názov:  Občianske združenie Voľný dych
Právna forma: Občianske združenie
IČO:  42 153 671
Ulica:  A. Žarnova
Číslo: 11
Obec:  Trnava
PSČ: 917 02

Klinika pediatrie

Názov:  Deťom, n.f.
Právna forma: Neinvestičný fond
IČO:  36083704
Ulica:  Andreja Žarnova
Číslo: 11
Obec:  Trnava
PSČ: 917 02

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

Názov:  SOMNUS, občianske združenie
Právna forma: Občianske združenie
IČO:  42288622
Ulica:  A. Žarnova
Číslo: 11
Obec:  Trnava
PSČ: 917 02

Gynekologicko-pôrodnícka klinika

Názov:  Občianske združenie   HELGA
Právna forma: Občianske združenie
IČO:  42449154
Ulica:  A. Žarnova
Číslo: 11
Obec:  Trnava
PSČ: 917 02

Rádiologická klinika 

Názov: Združenie RADO o.z.
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 51696819
Ulica:  A. Žarnova
Číslo: 7507/11
Obec:  Trnava
PSČ: 917 02

Klinika vnútorného lekárstva

Názov: PRE  SRDCE
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 52645665
Ulica:  Bulharská ulica
Číslo:
2478/38
Obec:  Trnava
PSČ: 917 01

Neurologické oddelenie

Názov: NeuroTrnava o.z
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 53697332
Ulica: Suchá nad Parnou
Číslo:
622
Obec: Suchá nad Parnou
PSČ: 919 01

Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 

Názov: Traumatológia Trnava, n.f.
Právna forma: Neinvestičný fond
IČO: 45731608
Ulica: A. Žarnova 
Číslo:
11
Obec: Trnava
PSČ: 917 02

Psychiatrické oddelenie  

Názov: Psychiatry support n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO: 52652092
Ulica: A. Žarnova 
Číslo:
11
Obec: Trnava
PSČ: 917 02