Pacienti a návštevníci

Návštevne hodiny

AKTUÁLNA USMERNENIE K NÁVŠTEVÁM 

Na základe rozhodnutia riaditeľa FN Trnava sa od 20. apríla 2022 povoľujú návštevy pacientov v upravenom režime.

Návštevy sú povolené pri dodržiavaní protiepidemických opatrení a v obmedzenom režime (dvaja rodinní príslušníci, čas 15 minút). Výnimkou z návštev sú covidové oddelenia, teda Klinika infektológie a Oddelenie pneumológie a ftizeológie.

AG testovanie naďalej platí pre otca pri pôrode a pre návštevy na Novorodeneckom oddelení – intenzívna starostlivosť.

Návštevne hodiny

Pondelok
14.00 - 17.00
Utorok
14.00 - 17.00
Streda
14.00 - 17.00
Štvrtok
14.00 - 17.00
Piatok
14.00 - 17.00
Sobota/Nedeľa
14.00 - 17.00

Vynimky

Jednotlivé kliniky a oddelenia môžu mať v rámci návštevných hodín výnimky. Výnimky sa môžu týkať aj veku návštevníkov, nakoľko sú na jednotlivých oddeleniach zakázané návštevy detí. 

Obmedzenia

Návštevy vo FN Trnava sú zakázané mladším ako 15 rokov. Vstup zvierat je do nemocnice prísne zakázaný. Výnimkou je vodiaci pes vo vyhradených priestoroch. V prípade potreby asistencie nevidiacemu pacientovi poskytne FN Trnava v priestoroch nemocnice asistenta.