O nemocnici

MultiSport karta

MULTISPORT SYSTÉM – AKO SA KU KARTE DOSTANEM?

Zamestnanci FN Trnava majú možnosť využívať kartu MultiSport. Kartu si môžu vybaviť osobne na Komunikačnom referáte FN Trnava, ktorý sa nachádza v budove Odboru ľudských zdrojov. 

Kartu je možné objednať do 18. dňa v mesiaci, pričom je potrebné na Komunikačnom referáte FN Trnava podpísať “Dohodu o zrážkach zo mzdy”. 

SPRIEVODNÉ KARTY

K zamestnaneckej karte je možné využívať aj sprievodnú kartu. K dispozícii sú tieto varianty:

  • sprievodná karta pre dospelú osobu za 49 €
  • až tri sprievodné karty pre deti do 15 rokov za 19 €/dieťa

Sprievodnú kartu je možné vystaviť len k zamestnaneckej karte. Sprievodnú kartu nie je možné vystaviť samostatne.

Sprievodnú kartu je potrebné prísť vybaviť osobne na Komunikačný referát FN Trnava. 

ZRUŠENIE KARTY
Každú kartu je možné zrušiť. Je potrebné tak spraviť najneskôr do 25. dňa v mesiaci. Kartu môžete zrušiť: 
 Ak si kartu zrušíte, v priebehu 6 mesiacov nie je možné opäť kartu aktivovať. 
 
NEVYZDVIHNUTÉ KARTY:  zamestnanci, ktorí si objednali kartu MultiSport a nevyzdvihli si ju, môžu tak spraviť každý deň od 8:00 do 14:00 na Komunikačnom referáte – OĽZ. V týchto časoch môžu prísť podpísať aj “Dohodu o zrážkach zo mzdy”.

V prípade informácií môžete volať klapku 229

 
Multisport karta