Oddelenia

Oddelenie pneumológie a ftizeológie

Oddelenie pneumológie a ftizeológie (PaF) je jediným špecializovaným pracoviskom na diagnostiku a liečbu ochorení pľúc vo VÚC Trnava. Poskytuje komplexnú diagnostickú, liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť pre pacientov zo širokej spádovej oblasti celého samosprávneho kraja. Oddelenie sa nachádza v starom pavilóne nemocnice. Je to samostatne stojaca dvojpodlažná budova označená písmenom V.  Oddelenie PaF je na prvom poschodí budovy, nad onkologickou klinikou. Z bočnej strany budovy je umiestnený vonkajší výťah pre pacientov. Obsluhuje sa čipovou kartou zamestnanca.

Výkony

 • diferenciálna diagnostika a liečbu pľúcnych ochorení, pľúcnej a mimopľúcnej TBC,
 • spirometrické vyšetrenia vrátane bronchodilatačných testov,
 • pleurálne punkcie,
 • bronchoskopické vyšetrenia s odberom materiálu na cytologické, histologické,   mikrobiologické vyšetrenie, vykonávame aj  bronchoalveolárne laváže v rámci diagnostiky difúznych ochorení pľúc,
 • oddelenie zabezpečuje 24 hod. bronchoskopickú príslužbu
 • v spolupráci s Klinikou rádiologie vykonáva oddelenie perkutánne transtorakálne biopsie pľúc a drenáže hrudnej dutiny,
 • konziliárna činnosť pre ostatné oddelenia a kliniky FN Trnava
 • komplexná pľúcna rehabilitáciu. 

Tím

Ďalší členovia tímu

Lekári:                               MUDr. Petra Duva

MUDr. Jana Belicová

MUDr. Veronika Novobilská

MUDr. Diana Lím Bartovicová, MPH

Sestry:

8  sestier na oddelení pri lôžku pacienta, ambulantná sestra, dokumentačná sestra a bronchoskopická sestra

NÁVŠTEVNÉ HODINY

Pondelok
14.00 - 17.00
Utorok
14.00 - 17.00
Streda
14.00 - 17.00
Štvrtok
14.00 - 17.00
Piatok
14.00 - 17.00
Sobota
14.00 - 17.00
Nedeľa
14.00 - 17.00

Deťom do 15 rokov je vstup na oddelenie zakázaný.

KONTAKTY

 • primár
  033/59 38 390
  miroslava.culagova@fntt.sk
 • vedúca sestra
  033/59 38 391
  olga.umanova@fntt.sk
 • lekári
  lekari.plucne@fntt.sk
  033/59 38 396
 • sestry
  033/59 38 395
 • Oddelenie PaF je situované v starej časti nemocnice  od vrátnice doľava za podchodom detskej kliniky,  vľavo je samostatne stojaca  budova označená „V“, oddelenie sa nachádza na 1. poschodí, vchod z priečelia budovy, výťah z bočnej strany.

JEDNOTKY A AMBULANCIE/PRACOVISKÁ

PRÍJEM PACIENTA

NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

OBJEDNANIE PACIENTA

Odborná pneumologicko- ftizeologická ambulancia

Ambulancia  s čakárňou je umiestnená pred vstupom na oddelenie. Odborná ambulancia zabezpečuje prijímanie pacientov na hospitalizáciu, predvolávajú sa niektorí   prepustení pacienti po obdržaní výsledkov na kontrolné vyšetrenie s návrhom ďalšieho postupu a liečby. V ambulancii  sa realizujú tiež spirometrické vyšetrenia pre hospitalizovaných i ambulantných pacientov, odborné konziliárne vyšetrenia pre pacientov hospitalizovaných na iných oddeleniach nemocnice. Vyšetrujú sa pacienti pred plánovaným podaním biologickej liečby na vyžiadanie iných špecialistov.

Pracovná doba v odbornej ambulancii je v pracovných dňoch  od 7.00 hod do 15.00 hod.  V odbornej ambulancii pracuje primárka MUDr. Miroslava Čulagová a ambulantná sestra Eva Cabaníková.

Bronchoskopické pracovisko

Bronchoskopické (BSC) pracovisko sa nachádza priamo na oddelení PaF.

Primárka MUDr. Miroslava Čulagová realizuje bronchoskopické vyšetrenia  pre pacientov ambulantných, hospitalizovaných na našom oddelení i na ostatných oddeleniach FN Trnava  denne v čase od 7.30 do 15.30 hod. Asistuje jej bronchoskopická sestra Bc. Dagmar Klačanská. Vyšetrenie sa dojednáva telefonicky s primárkou MUDr. Miroslavou Čulagovou na tel.č.:033/59 38  390 (pracovňa primára), 033/59 38 396 (pracovňa lekárov) alebo 033/59 38  399 (ambulancia).

Pacient sa hlási na príjem v odbornej ambulancii u ambulantnej sestry.  Na hospitalizáciu si  musí priniesť odporúčací lístok so zdravotnou dokumentáciou, kartičku poistenca, zoznam chronickej liečby, hygienické potreby.

Pri príjme je pacient oboznámený s domácim poriadkom, ktorý je umiestnený na  každej izbe.

Pohyb pacienta po areáli a na jednotlivé vyšetrenia ordinuje lekár, starších a menej pohyblivých pacientov sprevádza na vyšetrenia sanitár. Pri neobmedzenom pohybe (zakúpenie minerálky, toaletných potrieb v areáli nemocnice) rozhoduje službukonajúca sestra.

Informácie o zdravotnom stave podáva primárka oddelenia alebo ošetrujúci lekár denne od 14,00 hod. Telefonicky sa informácie nepodávajú.

Na oddelení PaF je zriadená jedna  nadštandardná  izba  kategórie C.  Vybavená je samostatným lôžkom s nočným stolíkom, šatníkovou skriňou, dvomi čalúnenými kreslami so stolíkom, TV prijímačom, mikrovlnnou rúrou, chladničkou a prístupom na internet. Pacient sa môže na hospitalizáciu na nadštandardnú izbu objednať za predpokladu, že nie je obsadená iným pacientom. Objednať sa môže u ambulantnej sestry na tel. č. 033/5938399.

Platby vo FN Trnava sú uvedené v Smernici o dohodách a platbách vo FN Trnava.

Akútne príjmy sú prijímané okamžite, ak to kapacita lôžok umožňuje. Ostatní pacienti sa na príjem plánujú a prijímajú na hospitalizáciu po schválení príslušnou zdravotnou poisťovňou na základe odporučenia od rajónneho pľúcneho lekára, praktického lekára, lekára urgentného príjmu FN Trnava alebo prekladom z iných oddelení. Pacient sa sám na hospitalizáciu neobjednáva.