NEURO
O nemocnici

Fakultná nemocnica Trnava

Fakultná nemocnica Trnava je najväčším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v Trnavskom kraji. Na 641 lôžkach odliečime viac ako 20-tisíc pacientov ročne. Náš kvalifikovaný personál realizuje liečebno-preventívny a ošetrovateľský proces s cieľom zaistiť maximálnu spokojnosť našich pacientov. Nemocnica má 9 kliník a 17 oddelení, na ktorých pracujú špičkoví lekári.

História nemocnice

Vznik mestskej nemocnice v Trnave sa pravdepodobne datuje do 13. storočia. O jej vzniku sa však nezachovali žiadne písomné zmienky.

Najstaršia zachovaná zmienka

Najstaršia zachovaná zmienka je z roku 1490. V prvých storočiach slúžila nemocnica ako sociálno-zdravotnícke zariadenie, útulok pre prestárlych, chudobných a zväčša aj chorých občanov mesta.

1490

Základný kameň

4. 10. 1824 prevzal budovu nemocnice a položil základný kameň hlavný župan Leopold
Pálfy. Založil nemocnicu so 40 posteľami pre pacientov trpiacich venerickými chorobami
s cieľom zamedziť šíreniu chorôb medzi obyvateľstvom.

1824 

Najmodernejší pavilón

V roku 1913 pribudol v Trnave nový v tom čase najmodernejší jednoposchodový pavilón chirurgického oddelenia. V roku 1914 - 1918 sa do nemocnice prijímali i ranení vojaci zo záložných vojenských nemocníc, ktorí sa tu podrobovali zväčša náročnejším operáciám.

1913 

Nový infekčný pavilón

V roku 1931 sa začala stavba nového infekčného pavilónu so 40 posteľami a 4 vchodmi. V suteréne bolo zriadené oddelenie pre pohlavne chorých mužov.

1931 

Interný pavilón

1. 8. 1933 sa začalo so stavbou interného pavilón. Bol stavaný v dvoch etapách. Žiaľ,
súčasne s výstavbou nového pavilónu bola zbúraná pôvodná budova nemocnice z roku
1824.

1933

580 postelí

Roku 1936 mala nemocnica 580 postelí, ktoré však kapacitne nepostačovali. Nemocnica mala 6 primariátov. Pre choroby vnútorné, chirurgické a gynekologické, krčné, ušné, nosné, detské a kojenecké, kožné a pohlavné, infekčné. 

1936 

Chirurgický pavilón

 V 1962 roku bol postavený chirurgický pavilón so 135 postelami. V roku 1981 pribudol v nemocnici nový gynekologicko-pôrodnícky pavilón, anesteziologicko-resuscitačné oddelenie. Pre potreby hematológie a transfuziológie i klinickej biológie bol vybudovaný nový pavilón v roku 1987

1962-1987

Štatút Fakultnej nemocnice

1. augusta 1998 získala nemocnica štatút Fakultnej nemocnice.

1998

Pavilón chirurgických disciplín

1. júna 2007 bol slávnostne otvorený nový Pavilón chirurgických disciplín.

2007