O nemocnici

Duchovná starostlivosť

Fakultná nemocnica Trnava v rámci kompletnej starostlivosti o zdravie pacienta má svojho stáleho kňaza a stálu duchovnú starostlivosť, ktorá je garantovaná Trnavskou arcidiecézou. Na požiadanie je kňaz k dispozícii pacientom, ich rodinám, ako aj personálu nemocnice.

Duchovná starostlivosť zahŕňa špecifické individuálne a kolektívne úkony náboženského významu, ako aj vhodné formy duchovného sprevádzania, poskytovanie duchovnej útechy a to formou komunikácie s pacientom, povzbudzovaním ho v liečbe, ktorých účelom je dosiahnutie pozitívneho vplyvu na zdravotný stav pacientov ako aj podpora a sprevádzanie zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov nezdravotníckych profesií podieľajúcich sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou.