Kliniky

Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie

Klinika poskytuje starostlivosť nielen pre úrazových pacientov, ale i pacientov s ortopedickými ochoreniami.  Primárny spád kliniky je región Trnavy a Hlohovca a čiastočne i Piešťan. Sme koncová nemocnica pre nemocnice Skalica, Galanta, Dunajská Streda, so spádom cca 180 000 obyvateľov, čím sa zaraďuje primárnym spádom v porovnaní s inými traumatológiami na Slovensku na popredné miesto.

Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie má 49 lôžok na dvoch poschodiach. Na zabezpečení prevádzky Kliniky úrazovej chirurgie a ortopédie, prevádzky ambulancií a na vykonaní 2000  operačných výkonov ročne  sa podiela  19 lekárov.  

Klinika poskytuje svojim pacientom liečbu celého rozsahu ochorení spadajúcich do odboru traumatológia a ortopédia. Približne polovica z celkového počtu pacientov hospitalizovaných tvoria pacienti prichádzajúci na operačný výkon, ktorý je možné naplánovať. Pacienti sú zaradení do poradovníka a prijatí s predoperačnými vyšetreniami a anesteziologickou prípravou. Operačný výkon sa spravidla uskutoční v deň prijatia. Ostatní, urgentní pacienti, sú prijímaní cestou ambulancie Urgentného príjmu. Akútne prijatí pacienti sú operovaní neodkladne alebo, ak to stav dovolí, po vykonaní nevyhnutných vyšetrení na Klinike úrazovej chirurgie a ortopédiev spolupráci s inými medicínskymi odbormi.

Pri Klinike úrazovej chirurgie a ortopédie funguje aj neinvestičný fond traumatológie. Viac informácií nájdete na stránke www.traumatt.sk

Výkony

 • Artroskopické operácie :  ramena, lakťa, kolena, bedrového kĺbu a  členka
 • Endoprotetické náhrady : bedrového kĺbu, kolenného kĺbu, ramenného kĺbu  a členkového kĺbu
 • Operačné ošetrenie všetkých druhov úrazov pohybového systému, úrazov hrudníka a brucha
 • Operačné ošetrenia zlomenín a úrazov chrbtice
 • Operačné ošetrenia zlomenín a úrazov panvy
 • Operačné ošetrenia úrazového vnútrolebečného krvácania
 • Operačné ošetrenia ortopedických ochorení

Tím

Ďalší členovia tímu

Prednosta:
MUDr. Alexander Köröcz, PhD. - kl. 875

 

Zástupcovia prednostu:

MUDr. Peter Juriga - zástupca prednostu pre ortopédiu
MUDr. Peter Urban, PhD. - zástupca prednostu pre úrazovú chirurgiu 

 

Lekári:

MUDr. Jozef Fridrich
MUDr. Patrik Princ
MUDr. Martin Ugor
MUDr. Vojtech Valkó
MUDr. Katina Juraj
MUDr. Martina Bérešová
MUDr. Andrej Hojer
MUDr. Jakub Valente
Klapka 878
MUDr. Juraj Dobšinský
MUDr. Gábor Radványi
MUDr. Sklár Matej
Klapka 894
MUDr. Peter Juriga
MUDr. Michal Vašíček
MUDr. Dalibor Fedák
MUDr. Marián Puttera 
MUDr. Themistoklis Roumeliotis, MPA
Klapka 839
Sestry:
Mgr. Renáta Cicáková 033/ 5938 801 Manažér dennej smeny
Jana Popovičová 033 /5938 899 Manažér dennej smeny
Referent pre zdravotnícku dokumentáciu:
Mgr. Martina Krutá
Beáta Kramolišová 033/5938 800

NÁVŠTEVNÉ HODINY

Pondelok - Nedeľa
14:00 - 17:00

Telefonické informácie  po 14:00 na t.č.:
časť A, I. poschodie:
033/5938 899

časť B, III. poschodie:
033/5938 801

JIS:
33/5938 860

KONTAKTY

 • Adresa: Pavilón chirurgických disciplín 1 a 3 poschodie, časť A.
 • 033/5938 801
 • 033/5938 899
 • 033/5938 860
 • Žarnova 11, Trnava

JEDNOTKY A AMBULANCIE /PRACOVISKÁ

PRÍJEM PACIENTA

NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

OBJEDNANIE PACIENTA

LÔŽKOVÁ ČASŤ

Jednotka intenzívnej starostlivosti

JIS sa nachádza na 3. poschodí. Je zameraná na ťažké úrazy a pooperačné stavy, ktoré vyžadujú stály monitoring a liečbu. Disponujeme 7 lôžkami.

Telefonický kontakt:
033/5938 860

Traumatologicko-ortopedická klinika A

Je na 1. poschodí a má 23 lôžok. Zameraná je na akútne úrazy, septické a pooperačné stavy, gerontotraumatológiu a detskú traumatológiu.

Telefonický kontakt:
033/5938 899

Traumatologicko-ortopedická klinika B

Situovaná na 3. poschodí a má 19 lôžok. Klinika je zameraná na ortopédiu a plánovanú operatívu.
Nachádzajú sa tu dve nadštandardné izby.

Telefonický kontakt:
033/5938 801

AMBULANTNÁ ČASŤ

Ambulancia urgentného príjmu traumatologicko-ortopedickej kliniky

Nachádza sa na 1. poschodí a slúži na príjem akútnych a objednaných pacientov a akútne ambulantné ošetrenie.

Klinická ambulancia

Nachádza sa na prízemí a slúži na konzíliárne vyšetrenia, predoperačnú a pooperačnú ambulantnú starostlivosť.

Telefonický kontakt:
033/5938 825
033/5938 826

Plánovaní pacienti  sú prijímaní cestou ambulancie Urgentného príjmu – Traumatologicko – ortopedickej amb. 1.poschodie PCHD. Je potrebné hlásiť  sa o 7,00 hod.

Pacient si zo sebou prinesie :

Výmenný lístok od lekára pri plánovanej operácii, Interné predoperačné vyšetrenie, anesteziologické vyšetrenie, zdravotnú dokumentáciu, preukaz poistenca, osobné, hygienické potreby a zdravotnícke pomôcky, ktoré už mal pacient predpísané. Na príjem ide podľa rozhodnutia lekára na 1.poschodie alebo 3.poschodie

Klinika sídli v novom pavilóne chirurgických disciplín na I. a III. poschodí.

Ponúkame dve nadštandardné jednoposteľové izby so samostatným sociálnym zariadením, televízorom, chladničkou, pripojením na internet a s minimálnym obmedzením návštev.

 • Možnosti objednania izby

Telefonicky na čísle 033/5938 801

Platby vo FN Trnava sú uvedené v Smernici o dohodách a platbách vo FN Trnava.

Pacienti sa môžu objednať telefonicky.

Tel. č.: 033/5938 825, 033/5938 826