Pracoviská

Kliniky

Chirurgická klinika

Klinika pediatrie

Gynekologicko pôrodnícka klinika

Klinika infektológie

KAIM

Klinika vnútorného lekárstva

Onkologická klinika

Traumatologicko – ortopedická klinika

Urologická klinika

Rádiologická klinika

Pracoviská

Oddelenia

Centrálne operačné sály

Denný detsky stacionár

Geriatrické oddelenie

Novorodenecké oddelenie

Neurologické oddelenie

Hematologické oddelenie

Kožné oddelenie

Očné oddelenie

Otorinolaryngológické oddelenie

Oddelenie centrálnej sterilizácie

Oddelenie nemocničnej hygieny a epidemiológie

Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti

Oddelenie pneumológie a ftizeológie

Patologicko-anatomické oddelenie

Psychiatrické oddelenie

Urgentný príjem

Oddelenie klinickej farmakológie

Oddelenie farmácie