Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť pacientom všetkých vekových kategórií v domácom prostredí. ADOS Salvus je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní -VšZP, Dôvera aj Union. Výkony ako napr. podávanie injekcií, infúzií, ošetrovanie rán, ošetrovanie preležanín, ošetrovanie vredov predkolenia, odbery krvi a iné sú ošetrovateľské výkony, ktoré vykonávajú zdravotné sestry v domácom prostredí pacienta na vysokej profesionálnej úrovni.

Tel. kontakt: +421 948 556 557


E-mail: ados@salvus.sk

www.vasasestricka.sk

Služby

 

     ADOS PONÚKA:
 • ošetrovanie v domácom prostredí,
 • poradenstvo pre rodinných príslušníkov, 
 • služby aj klientom zariadení domova seniorov a zariadení opatrovateľskej starostlivosti.
  ZDRAVOTNÁ STAROSLIVOSŤ PRE PACIENTOV: 
 • v terminálnych štádiách ochorenia, 
 • s onkologickým, neurologickým ochorením, s cukrovkou a trpiacim podvýživou. 
 • s dekubitmi, operačnou ranou, vredmi predkolenia, 
 • prepusteným z nemocničnej liečby, po  operáciách, pri akútnych ochoreniach. 
  PONUKA ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV: 
 • injekcie, infúzie, starostlivosť o katéter a kanylu, odber krvi, 
 • odborné ošetrenie rán, preležanín (dekubitov), vredov predkolenia, stómií, 
 • ošetrovateľská rehabilitácia po úrazoch, po operáciách a cievnych príhodách, 
 • starostlivosť o onkologických pacientov, 
 • starostlivosť o permanentný katéter (močový katéter), 
 • odber (TT, TN, NR), 
 • očistná klyzma, 
 • starostlivosť tracheostomickú kanylu.