Oddelenia

Novorodenecké oddelenie

Novorodenecké oddelenie zabezpečuje komplexnú starostlivosť o zdravých aj chorých novorodencov. Sme jediné novorodenecké oddelenie v Trnavskom kraji, ktoré má jednotku intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti a transportnú jednotku pre novorodencov. Oddelenie sa nachádza v Gynekologicko-pôrodníckom pavilóne FN Trnava na dvoch poschodiach. K oddeleniu patrí aj Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom, tiež Izba matiek a Hniezdo záchrany. Ročne sa u nás narodí približne 1800 detí.

Na novorodeneckom oddelení pracuje 38 sestier 4 sanitárky a 10 lekárov. 

Jednotky a ambulancie

Úsek zdravých novorodencov má 23 lôžok s starostlivosť poskytujeme formou Rooming-in po celých 24 hodín. V bezprostrednom popôrodnom období resp. v prípade zdravotných komplikácií matky sú deti uložená na tzv. observačnom boxe.

Na Jednotke intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti hospitalizujeme novorodencov s ohrozenými životnými funkciami, novorodencov, ktorí vyžadujú infúznu liečbu, špeciálne vyšetrenia a pod. Intenzívna časť je vybavená inkubátormi, prístrojmi na umelú pľúcnu ventiláciu a potrebnými monitorovacími prístrojmi. Má 3 JIRS a 7 JIS lôžok.

Izba matiek je pripravená pre matky, ktoré majú deti dlhodobo hospitalizované na intenzívke a chcú zostať v blízkosti svojho dieťaťa. Má 4 lôžka, poskytuje matkám maximálne pohodlie.

Súčasťou oddelenia je:

Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom. Zabezpečuje organizáciu starostlivosti a systematické sledovanie rizikových a chorých novorodencov.

Tím

MUDr. Vidor Nagy

Vedúci lekár

Mgr. Iveta Rýzková

vedúca sestra

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok
9:00 – 12:00 | 12:30 – 14:00
Streda
9:00 – 12:00
Piatok
9:00 – 12:00 | 12:30 – 14:00

Ohľadom vyšetrenia, objednania a výsledkov telefonujte počas ordinačných hodín ambulancie pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom od 10,00 – 11,00 hod. na t.č. 033/5938 547.

NÁVŠTEVNÉ HODINY

Jednotka intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti

Pondelok - nedeľa
14:00-14:30 | 19:30 – 20::00

Návštevy na fyziológii sú ako na šestonedelí (deti sú pri matkách):

Pondelok - nedeľa
14:00 - 17:00

KONTAKTY

 • Novorodenecké oddelenie FN Trnava, A. Žarnova 11, Trnava sa nachádza na  1. a 2. poschodí GPK.
 • web: www.novorodenectt.sk
 • Poverený primár MUDr. Lenka Gajdošová 033/59 38 580 e-mail: lenka.gajdosova@fntt.sk
 • Vedúca sestra Mgr. Iveta Rýzková 033/59 38 576 e-mail: iveta.ryzkova@fntt.sk
 • JIS – sestry 033/59 38 579
 • JIRS – sestry 033/59 38 523
 • JIRS – lekári 033/59 38 561
 • Fyziológia – sestry 033/59 38 589
 • Fyziológia – lekári 033/5938577, 033/5938575
 • Rooming-in- sestry 033/59 38 508
 • Ambulancia 033/59 38 547

DARUJTE 2% Z DANÍ

 DARUJTE 2 % Z DANE NAJMENŠÍM PACIENTOM VO FN TRNAVA
NOVORODENECKÉMU ODDELENIU "ZDRUŽENIU NA POMOC NOVORODENCOM"

tlačivá na 2% nájdete na stránke novorodenectt.sk

IČO: 37839870
IBAN: SK47 7500 0000 0004 1176 3133
ĎAKUJEME