Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

Mgr. Iveta Rýzková

Novorodenecké oddelenie
vedúca sestra
Email:
iveta.ryzkova@fntt.sk
Telefón:
+421 33 5938576

Krátky popis osoby

Mgr. Iveta Rýzková pracuje vo FN Trnava pracuje od roku 1986. Na pozícii vedúca sestra novorodeneckého oddelenia pracuje od roku 2008.

Vzdelanie a atestácie:

  • SZŠ v Trnave ukončená maturitnou skúškou ako detská sestra v roku 1986
  • SZŠ v Trnave odbor diplomovaná všeobecná sestra ukončená v roku 1997 absolventskou skúškou
  • Slovenská postgraduálna akadémia Bratislava – PŠŠ ošetrovateľská starostlivosť o novorodencov na JIS ukončené skúškou teória a prax v roku 2000
  • Trnavská Univerzita odbor Ošetrovateľstvo Bc 2011
  • Trnavská Univerzita odbor Ošetrovateľstvo Mgr 2013
  • Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava – PŠŠ manažment v ošetrovateľstve ukončené skúškou teória a prax v roku 2014

Iná činnosť:

  • štatutár občianskeho združenia Združenie na pomoc novorodencov od roku 2002