Pacienti a návštevníci

Parkovanie

Fakultná nemocnica Trnava od 1. 9.  2023 upravuje cenník za parkovanie v areáli nemocnice.

Prvé štyri hodiny parkovania sú bezplatné v zmysle vyhlášky MZ SR. Následne je každá ďalšia polhodina spoplatnená sumou 1,5 €. 

Ak vozidlo parkuje prvý deň v areáli nemocnice dlhšie ako 14 hodín a maximálne 24 hodín, poplatok za parkovanie je 30 €.

Ak vozidlo parkuje v areáli nemocnice viac ako jeden deň, parkovné sa účtuje: 

– každá začatá polhodina nad 24 hodín sumou 1,5 €, maximálne 30 € do ďalších 24 hodín. 

Platba za parkovné je možná v hotovosti v platobnom automate pri riaditeľstve alebo platobnou kartou pri výjazde na závorách. 

Parkovanie je možné len na vyhradených parkovacích miestach. 

Zákazník, ktorý zaplatí parkovné cez platobný terminál, si môže vygenerovať doklad o zaplatení na stránke https://receo.net/