Tlačové správy

Západoslovenské nemocnice spojili sily

Fakultné nemocnice v dvoch susediacich krajoch Trnava a Nitra spoločne podpísali ešte v...

Výstavba novej nemocnice v Trnave je jedinou alternatívou jej rozvoja

Fakultná nemocnica Trnava rešpektuje rozhodnutie Vlády SR o výstavbe nových nemocníc...

Klinika pediatrie Fakultnej nemocnice Trnava prešla rekonštrukciou

Druhé poschodie Kliniky pediatrie Fakultnej nemocnice Trnava prešlo rekonštrukciou, vďaka...

Vytvorili sme 4 nové parkoviská s kapacitou 103 parkovacích miest

Fakultná nemocnica Trnava otvorila nové parkovacie miesta pre pacientov a personál...

Záujem o ambulanciu pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu rastie

Ambulancia pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu funguje vo Fakultnej nemocnici...

Fakultná nemocnica Trnava dostala do daru nové sociálne zariadenia

Fakultná nemocnica Trnava prevzala od spoločnosti ISMONT, s.r.o. dar v podobe...

Kolektív Rádiologickej kliniky FN Trnava získal cenu Amazonka za mamografický skríning

Osvetový projekt „Ja som už bola“, zameraný na podporu prevencie onkologických ochorení...

Vo FN Trnava vznikla poradňa pre onkologických pacientov

Fakultná nemocnica Trnava v spolupráci s pacientskou Alianciou NIE RAKOVINE...

FN Trnava otvorila ambulanciu pre cudzincov a cestovateľov

Fakultná nemocnica Trnava otvára vlastnú Ambulanciu pre cudzokrajné choroby...