Kliniky

Geriatrické oddelenie

Geriatrické oddelenie poskytuje akútnu špecializovanú geriatrickú starostlivosť. Slúži na diferenciálnu diagnostiku a liečbu prevažne interných ochorení, najmä v prípadoch komplikovaných multimorbiditou a prítomnosťou geriatrických syndrómov. Hospitalizuje pacientov vo veku nad 65 rokov, najmä takých, ktorí majú okrem základného ochorenia charakteristické geriatrické komplikácie.

Všetci pacienti vo veku nad 85 rokov s akútnymi ochoreniami v oblasti vnútorných chorôb by mali byť hospitalizovaní na Geriatrickom oddelení (pokiaľ nevyžadujú starostlivosť na JIS, ktorou Geriatrické oddelenie nedisponuje). Dôležitý je komplexný multidisciplinárny prístup podmienený multimorbiditou a starobnými zmenami organizmu. Pre geriatriu je typické geriatrické posudzovanie so zhodnotením funkčného potenciálu geriatrického pacienta potrebného pre diagnostiku, stanovenie cieľov liečby, rehabilitáciu a zaistenie pokračovania zdravotnej starostlivosti.

Poskytujeme geriatrické konziliárne vyšetrenie na iných oddeleniach, predovšetkým pred plánovanými prekladmi na naše oddelenie. Geriatrické oddelenie úzko spolupracuje s fyziatricko-rehabilitačnou ambulanciou ako aj so sociálnou sestrou Fakultnej nemocnice Trnava.

V roku 2017 bola kolektívu Geriatrického oddelenia udelená Pamätná medaila predsedu Trnavského samosprávneho kraja za prínos v oblasti geriatrie.

Jednotky a ambulancie/pracoviská

AMBULANTNÁ ČASŤ

Geriatrická ambulancia je umiestnená na prízemí Interného pavilónu. Poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť, najmä diagnostiku a liečbu osobám nad 65 rokov s akútnymi a chronickými ochoreniami, multimorbiditou a komplikáciami chorôb, vrátane starostlivosti o pacientov s inkontinenciou poukázaných na ambulanciu obvodným lekárom alebo dispenzarizovaných na geriatrickej ambulancii.

Pacienti sa na ambulanciu telefonicky objednávajú najlepšie v čase ordinačných hodín. Pacient si prinesie kompletnú zdravotnú dokumentáciu a podľa možnosti i zoznam liekov, ktoré užíva.

Kontakt na ambulanciu a ordinačné hodiny

Geriatrická ambulancia:
033/5938 262

Ordinačné hodiny:
utorok
     07.300 – 14.30 hod. (MUDr. Pecková)
streda
     8.00 – 14.30 hod. (MUDr. Vándorová)
štvrtok
     8.00 – 14.30 hod. (MUDr. Pecková)
piatok
     8.00 – 14.30 hod. (MUDr. Vándorová)

Tím

Ďalší členovia tímu

Lekári:
MUDr. Lucia Pecková

Email: lucia.peckova@fntt.sk

Tel.č. 033 5938 275

MUDr. Tibor Žambokréthy  

Email: tibor.zambokrethy@fntt.sk

Tel.č. 033 5938 275

Sestry: Na oddelení poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť 9 sestier, 3 praktické sestry, 1 sestra ambulantná/dokumentačná, 3 sanitári a 2 pomocní pracovníci v zdravotníctve.

Tel.č. 033 5938 264

NÁVŠTEVNÉ HODINY

Poskytovanie informácií o zdravotnom stave:
ošetrujúci lekár v pracovné dni od 15.00 hod. – 15.30 hod.

Pondelok
15:00 - 17:00
Utorok
15:00 - 17:00
Streda
15:00 - 17:00
Štvrtok
15:00 - 17:00
Piatok
15:00 - 17:00
Sobota, Nedeľa
15:00 - 17:00

KONTAKTY

 • Primár:
  033/5938 278
 • Lekári:
  033/5938 275
   
 • Sestry:
  033/5938 264
   
 • Geriatrická ambulancia:
  033/5938 262

PRÍJEM PACIENTA

NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

OBJEDNANIE PACIENTA

PUBLIKAČNÁ A PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ

Naštandardná jednolôžková izba s TV prijímačom, chladničkou, varnou kanvicou, polohovacím kreslom, p. p. toaletnou stoličkou.

Vyšetrenie pacienta pred umiestnením v sociálnom zariadení.

Platby vo FN Trnava sú uvedené v Smernici o dohodách a platbách vo FN Trnava.

Smernica a dohody o platbách vo FN Trnava

V záujme poskytnutia čo najkvalitnejších služieb sú na Onkologickej klinike pre hospitalizovaných pacientov k dispozícii 2-jednojlôžkové nadštandardné izby s vlastným sociálnym zariadením a 1-dvojlôžková izba v nadštandardnej výbave.

Návštevné hodiny na nadštandardných izbách sú po dohovore s ošetrujúcim lekárom s minimálnym obmedzením.

Vybavenie nadštandardných izieb:
- WC
- sprcha
- polohovateľná posteľ s antidekubitným matracom, nočný stolík
- chladnička s mraziacim boxom
- mikrovlnka
- rýchlovarná kanvica
- LED TV
- WIFI pripojenie
- jedálenský stolík so stoličkami
- skriňa na odloženie šatstva

Platby vo FN Trnava sú uvedené v Smernici o dohodách a platbách vo FN Trnava.

Smernica a dohody o platbách vo FN Trnava

Na geriatrické oddelenie prijímame resp. objednávame pacientov s indikáciou na hospitalizáciu,  doporučených na hospitalizáciu obvodným lekárom, geriatrom, prípadne pacientov z interného centrálneho príjmu po konzultácii s primárkou Geriatrického oddelenia alebo jej zástupkyňou počas pracovných dní v závislosti od kapacitných a personálnych možností oddelenia, mimo pracovnej doby sú prijímaní akútni pacienti po konzultácii so službukonajúcim lekárom. Na Geriatrické oddelenie je možné aj prekladať pacientov z iných oddelení neinternistického zamerania v prípade akútnych a hlavne interných komplikácií, prípadne akútne zhoršených chronických interných ochorení u geriatrického pacienta.

Primárka Geriatrického oddelenia predniesla viaceré prednášky s geriatrickou problematikou na regionálnych alebo celoslovenských podujatiach /geriatrický kongres, celoslovenský kongres sestier/, Lekári Geriatrického oddelenia realizovali prednášky v rámci lokálnych vzdelávacích seminárov ako aj vystúpili so súborom prednášok na Purkyňovej schôdzi Spolku lekárov v Trnave, či realizovali prednášky pre Ligu zdravia.