O nemocnici

Certifikáty a ocenenia

Fakultná nemocnica Trnava poskytuje kvalitné služby v zmysle medzinárodných noriem, ktoré implementuje do svojich procesov. Poskytujeme tak pacientom medzinárodný štandar v zmysle medzinárodných certifikátov. 

Fakultná nemocnica Trnava zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy:
STN EN ISO 9001:2016 / ISO 9001:2015

Spoločnosť B. Braun Medical s.r.o. udeľuje čestný certifikát bezpečnosti a kvality Fakultnej nemocnici Trnava