Všetky verejné kontakty na zamestnancov Fakultnej nemocnice Trnava:

Telefónny zoznam    033/5938xx
Rýchle služby   
 telefónna ústredňa111 
 vrátnica105 
 informátor PCHD708 
 záchranná zdravotná služba  650 555 111
 LSPP pre dospelých 108 
 ohlasovňa požiaru111 
 dispečer PCHD709918 320 407
   918 962 476
   918 995 739
 SBS 248905 601 023
 parkovací systém167 
 vakcinačné centrum776 
  423 
    
riaditeľ FN TrnavaMUDr. Daniel Žitňan, MPH  
    
nám. riad. pre lek.-prev.starostlivosťMUDr. Viliam Vadrna, MBA126905 744 443
    
nám. riad. pre ekonomikuIng. Roman Wiener107918 320 411
    
sekretariátMgr. Michaela Nemčeková103033 55 13 924
 Mgr. Martina Vlachovičová101033 55 13 925
   918 966 711
    
Samostatný odbor krízového  riadenia zdravotníctva Trnavského kraja 117 
vedúciIng. Juraj Polák146 
    
Útvar krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie   
 Ing. Pavol Múdry162 
    
ZV – ZOOTerézia Holzingerová187 
    
Úsek riaditeľa FN Trnava   
referát BOZP a POIng. Erika Bartovičová174 
    
referát kontrolyIng. Martina Vaculíková 918 858 314
    
Oddelenie právnych služieb   
vedúca oddeleniaMgr. Alena Hrčková102 
referát zmlúvMgr. Petra Porubčan127918 320 414
 JUDr. Martin Horváth 915 268 999
referát sťažnostíMgr. Adriana Sládkovičová180 
    
Odbor informatiky   
riaditeľ odboruIng. Igor Horák158907 683 124
 Ing. Ľubica Podsedníková129 
 PhDr. Andrea Vandáková129 
 Dušan Dohnal119905 281 394
 Peter Vozár116915 776 066
 Peter Fekeč157,158905 486 776
 Marek Mišák157905 485 917
 Marek Petrus158907 683 196
    
    
Oddelenie stratégie, projektového riadenia  a procesov   
vedúci oddeleniaIng. Ján Šprinka360918 370 259
projektová a procesná kanceláriaIng.Igor Čermák360 
 Mgr. Matej Michalec151 
    
oddelenie prípravy a realizácie  investičných aktivít   
referent investíciíIng. Ivan Šulek172907 888 621
 Lenka Baďurová171 
    
oprava zdravotechnikyDaniela Hnidková148905 657 841
nákup investícií   
    
Oddelenie verejného obstarávania   
vedúci oddeleniaIng. Aneta Raciková159907 154 765
referentiMgr. Jana Mesárošová149907 268 639
 Ing. Katarína Nemčovičová170 
    
    
Odbor ľudských zdrojov   
riaditeľ odboruMária Turanská130905 281 404
referát komunikačný   
 Mgr.Matej Martovič, PhD.229917 329 760
  364917 459 488
    
referát kvalityIng. Zuzana Kubevičová749 
    
vedúca oddeleniaMária Turanská130905 281 404
referentiIng. Miroslava Brezinová137 
 Ing. Hana Mikulášová131 
 Mgr. Ivana Fialová133 
 Mgr. Zuzana  Majkútová132 
 Mgr. Šárka Mitasová Holubová120 
 Mgr. Katarína Melicherová134 
 Mária Micevová128 
 Mgr. Dominika Schildová135 
    
odd. výchovy a vzdelávaniaMgr.Romana Viskupič124 
    
Odbor prevádzkovo technických činností    
riaditeľ odboruPhDr. Beata Ščipáková176918 370 246
    
metrológMiroslava Lineková197 
    
Oddelenie údržby   
vedúci oddeleniaJán Jurica199908 583 682
referentBc. Andrea Žáková, Adriana Kormúthová198 
 Luboš Lipták199918 965 471
dielneelektrikárska190 
 zámočnícka191 
 stolárska193 
 rádiomechanická 196 
 prevádzka s odpadom 918 370 239
 distribúcia prádla241 
    
Oddelenie správy a technických prevádzok   
vedúca oddeleniaPhDr. Beata Ščipáková176918 370 246
referát životného prostredia a   
administratívnych činnostíOľga Kavuliaková173 
archív,náklady stravyJana Kováčová181 
 Peter Chlapík181 
podateľňaStanislava Boledovičová, Rozália Gottsteinová150 
    
referát prevádzky a správyRenáta Kovarská179 
prevádzkyšatňa vodičov nákladnej, osobnej dopravy165 
 šatňa vodičov vnútroústwavnej dopravy249 
 vodiči DZS105 
 autodielňa147 
    
referát MTZ Martina Čepelová142918 320 409
sklady MTZ 215917 668 706
    
Odbor pre styk so zdravotnými poisťovňami   
riaditeľ odboruMgr. Mária Pallyaová118911 292 248
    
Oddelenie zúčtovania  so zdravotnými poisťovňami   
vedúca odddeleniaIng.Dagmar Krajčovičová763918 320 410
referentiEtela Hettešová, Mgr. Liana Škorvagová123 
 Gabriela Tomaškovičová763 
 Iveta Walnerová-zúčtovanie cudzincov,  
 samoplatcov, EU poistencov763 
 Mgr. Katarína Štefanovičová763 
koordinátor DRGJana Svitková125 
    
Odbor ošetrovateľstva   
riaditeľ odboruMgr.Emília Jamrichová210918 370 247
referát výživyMgr. Erika Ležovičová156918 851 742
 Adriana Selnekovičová 908 024 637
    
referát sociálnej pracovníčkyMgr. Andrea Kamenská183918 993 009
 Mgr.Erika Murčová183918 993 009
 Mgr.Lucia Zemčíková372907 683 081
    
Ekonomický odbor   
    
Oddelenie účtovníctva   
vedúca oddeleniaIng. Monika Bajtošová385 
 Ing. Marcela Rakúsová  
referát operatívnej evidencieMartina Kolesová Vraníková388 
 Ing. Soňa Cibulková381 
referát účtovníctvaBc. Daniela Kupkovičová, 382 
 Monika Pekáriková Uhrínková104 
 Mária Kubišová383 
 Mária Lančaričová, Eva Kodrlová387 
 Ing.Jana Textorová387 
pokladňaJiřina Hettešová152 
    
Oddelenie kontrolingu   
vedúca oddeleniaIng. Soňa Chudíková386 
 Mgr. Eva Drozdová 383 
    
Oddelenie klinickej farmakológie   
vedúca oddeleniaMUDr. PharmDr. Zuzana Javorová Rihová, PhD.323 
farmaceutiPharmDr. Michaela Garlík Matušková320 
 PharmDr. Natália Stollárová323 
 PharmDr. Anna Šándorová320 
referát klinického skúšania/referátPharmDr. Veronika Mitašová, MBA320917 471 309
biomedicínskeho výskumuPharmDr. Barbora Marčeková320 
    
Nemocničná lekáreň   
primárPharmDr. Roman Pavelka, MPH,MBA313908 639 655
Oddelenie klinickej farmácie a kontroly liekov   
výdaj liekov 314918 320 403
 PharmDr. Dana Murínová, MPH312903 786 674
Oddelenie prípravy cytostatík 394 
Oddelenie zdravotníckych pomôcok ŠZM   
 Bc. Patrik Phung217 
 Monika Danišovičová221918  320 400
 Katarína Gažová  
expedíciaTomáš Hetteš222 
 Filip Hanák, Miriam Adamcová  
    
Oddelenie výdaja liekov verejnostiPharmDr. Vladimíra  Murínová 136918 722 081
  138 
    
Oddelenie nemocničnej hygieny a epidemiológie   
vedúca oddeleniaRNDr.Mgr.Jaroslava Sokolová, PhD.,MPH,789 
 univ.doc.  
referát nemocničnej hygieny  a epidemiológie   
 Mgr. Veronika Bučková,PhD.789 
 Bc. Vanesa Chebenová789 
referát nemocničnej službyMgr. Zuzana Škvarková, PhD.,MPH789908 024 558
majsterkaJozefína Bangová141918 320 408
    
referát pracovnej zdravotnej služby   
 Mgr. Zuzana Škvarková, PhD.,MPH789908 024 558
amb.všeobecného lekára PZSdoc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.776 
    
Klinika vnútorného lekárstva   
prízemiekonziliárna ambulancia, imunolog. amb.269 
 USG,sono amb.268 
 sestra pre zdravotnú dokumentáciu255 
 amb.pre poruchy rytmu a  kardiostimuláciu281 
 kardiologická amb.281907 349 445
 endokrinologická amb.236 
 reumatologická amb.321 
 amb. MUDr. Hojerovej234 
 nefrologická amb.234 
 funkčná diagnostika270 
riadiaca zložka 2.posch.   
prednosta klinikyMUDr. Ján Rajec, PhD.,MBA250 
zástupca prednostuMUDr. Miroslav Bajer266 
vedúca sestraMgr. Daniela Schildová,PhD.252 
1. poschodie   
ved.JISMUDr.Jana Marecová279 
ved.OVL 1MUDr. Nikola Hupková253 
 lekári253 
 metabolická JIS- sestry283 
 sestry oddelenie256 
manažér dennej zmenyMgr. Mária Hanicová422 
2. poschodie   
ved.OVL  IIMUDr. Kristína Kadlečíková257 
 sestry258 
 lekári257 
manažér dennej zmenyJana Chudá274 
pavilón PCHD   
prízemie Aamb.gastroskopie810 
 amb.kolonoskopie819 
 denná miestnosť976 
primár gastroenterolog. odd.MUDr. Rastislav  Husťák978 
3. poschodie C   
primár odd.kardiológieMUDR. Daniel Čambál956 
ved. odd. kardiológieMUDr. Jozef Mačo941 
zást. primára kardiológieMUDr. Tomáš Pokšiva941 
 sestry938 
 lekári941 
manažér dennej zmenyMilota Bohunická939 
 vyšetrovňa930 
 koronárna JIS985 
    
Geriatrické oddelenie   
primárMUDr. Andrea Vándorová278 
vedúca sestraMgr. Andrea Tomastová263 
 lekári275 
 sestry264 
 sestra pre zdravotnú dokumentáciu284 
 geriatrická ambulancia-prízemie262 
    
Onkologická klinika   
prednostaMUDr. Marián Streško,PhD.777 
primárMUDr. Monika Dienerová, PhD.,MPH764 
vedúca sestraMgr.Daniela Miková Baxová751 
 lekári750 
  783 
 príjmová ambulancia732 
 sestry752 
ambulancia klinickej onkológieamb.I-sestra787 
 amb.II-sestra410 
 amb MUDr. Marián Streško, PhD.616 
 amb. MUDr. Monika Dienerová, PhD.,MPH759 
 amb. MUDr. Abdullah Dammak798 
 amb. MUDr. Erika Grmanová788 
 pracovňa MUDr. Dammak706 
 pracovňa MUDr.Grmanová, MUDr. Volochová791 
 recepcia-evidencia pacientov757 
 infúzne sály707 
 pacientská poradňa,EKG794 
manažér dennej smenyMgr. Dana Brinčíková778 
    
Gynekologicko pôrodnícka klilnika   
prednostaMUDr. Róbert Hlávek, PhD.525 
primárMUDr. Ivan Dečkov, MBA500 
vedúca pôrodná asistentkaMgr. Soňa Muziková502 
 lekári501 
  503 
  504 
  505 
  506 
  521 
 gynekologické oddelenie570 
 oddelenie rizikového tehotenstva571 
 oddelenie šestonedelia572 
 pôrodná sála518 
  520 
 zákroková  sála516 
 sekciová sála517 
 operačná sála537 
 operačná sála- lekári538 
 pôrodnícky príjem534 
 gynekologický príjem,sono543 
 odborná gynekologická amb.573 
 amb.rizikovej tehotnosti-lekár400 
 amb.rizikovej tehotnosti-sestra402 
 amb.urogynekologická546 
 amb.onko-gynekologická532 
 sestra pre zdravotnú dokumentáciu533 
 dezinfekcia536 
 gynekologicko-pôrodnícka amb.ÚPS534 
 anestéziológ v ÚPS605 
 anestéziologická sesrra v ÚPS511 
    
Novorodenecké oddelenie   
primárMUDr. Lenka Gajdošová580 
vedúca sestraMgr. Iveta Rýzková576 
 sestra pre zdravotnú dokumentáciu581 
 amb.pre rizikových novorodencov547 
 lekári 1.posch. JIS561 
 manažér dennej zmeny JIS578 
 setry JIS579 
 chodba JIS523 
 lekári 2.posch.fyziológia575 
  577 
 sestry- observačný box589 
 novorod.sestry-šestonedelie508 
 izba matiek583 
    
Neurologická klinika   
prednostaMUDr.Georgi Krastev, PhD.450 
primárMUDr. Miroslav Mako465 
vedúca sestraMgr.Jana Hirnerová452 
 sestra pre zdravotnú dokumentáciu453 
 ambulancia455 
 ambulancia č.2473 
 stacionár407 
 EMG468 
 EEG469 
 sono amb.(objednávanie na 455)459 
 detská neurológia447 
 SM centrum405 
  406 
 neurolog.odd.-muži454 
 manažér dennej zmeny458 
 lekári-odd.muži463 
 lekárska izba451 
 lekárska izba464 
 lekárska izba460 
 logopedická ambulancia,psychologická587 
 neurolog.odd.-ženy461 
 manažér dennej zmeny462 
 lekári-odd. ženy466 
 cerebrálna jednotka585 
  531 
 lekári CJ588 
  584 
    
Oddelenie pneumológie a ftizeológie   
primárMUDr. Miroslava Čulagová, MPH390 
vedúca sestraMgr. Stanislava Bédiová, MPH391 
 lekári-pracovňa396 
 lekári-izba397 
 sestry395 
 ambulancia a sestra pre zdrav.dokum.399 
    
Klinika pediatrie   
prednostaprof.MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.328 
primárprof.MUDr. Adriana Ondrušová PhD., MPH325 
vedúca sestraMgr.Nadežda Rendeková326 
 sestra pre zdravotnú dokumentáciu329 
 obezitologická amb.324 
 príjmová, konziliárna amb.330 
 sono ambulancia342 
1.poschodielekár332 
 sestry338 
 JIS339 
 chodba334 
2.poschodielekár335 
 sestry337 
 manažér dennej zmeny327 
 mliečna kuchyňa336 
3.poschodieklinický psychológ   
 PhDr.Ivana Justusová341 
 lekári343 
    
Dermatovenerologické oddelenie   
primárMUDr. Peter Kozub PhD.630 
vedúca sestraMgr. Mária Alaxínová627 
 lekári626 
 sestry628 
 venerologická amb.773 
 dermatologická amb.785 
 príjmová amb.356 
 amb. biologickej liečby a klinick.štúdií643 
    
Psychiatrické oddelenie   
primárMUDr. Ivan Karbula414918 370 667
vedúca sestraMgr. Edita Zezulková415 
 sestra pre zdravotnú dokumentáciu412 
 lekári418 
  305 
  417 
 sestry411 
 oddelenie-pacienti-chodba421 
oddelenie klinickej psychlógie 620907 690 950
ambulancialekár797 
 sestra770 
denný psychiatrický stacionárliečebný pedagóg419 
    
    
    
Klinika infektológie   
prednostadoc.MUDr.Adriana Kršáková,PhD.725 
primárMUDr. Mária Soľavová767 
 doc. MUDr.Anna Strehárová,PhD.728 
vedúca sestraPhDr. Eva Švihoríková727 
 infekčná amb.724 
 amb.pre cudzokrajné chor.-pond.,štvrtok,piatok728 
 hepatolog.amb.- utorok,streda728 
 lekári726 
 lekárska izba733 
 sestra pre zdravotnú dokumentáciu768 
 sestry odd. muži731 
 sestry odd. ženy730 
 sestry JIS734 
    
Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti   
primárMUDr. Jarmila Železkovová,MBA559 
vedúca sestraPhDr. Danka Lančaričová557915 768 330
 manažér dennej zmeny557915 768 335
 oddelenie558 
 lekár559 
    
Ústav patológie   
prednostadoc.MUDr.Zuzana Čierna,PhD.555 
primárMUDr. Iveta Kopecká,PhD.550 
ved.zdravotnícka laborantkaMgr. Mária Patoprstá551 
lekárMUDr.Andrea Janegová,PhD.553 
lekárMUDr. Lucia Šarvaicová544 
 bioptické laboratórium554 
 cytologické laboratórium552 
 imunohistochemické laboratórium548 
 sestra pre zdravotnú dokumentáciu549 
 informácie o zosnulých799 
    
Hematologické oddelenie   
primárMUDr.Andrea Labancová739 
ved.zdravot.laborantkaMgr.Mária Koleňáková758 
 sestra pre zdravotnú dokumentáciu721 
 hematologické laboratórium736 
 hemokoagulačné laboratórium756 
 krvná banka762 
 imunohematologické lab.762 
 príjem materiálu738 
 expedícia transf.príprav738 
 ambulancia-sestry740 
 ambulancia MUDr.Kleschtová (Štv,Pia)769 
 ambulancia MUDr.Škopková (Po-Štv)711 
 počas ÚPS sa dvíha telefón na klapke738 
    
Fyziatricko rehabilitačné oddelenie   
recepcia 640 
primárMUDr. Liliya Mičulíková, MPH644 
ambulanciaMUDr. Andrea Michalčíková641917 397 073
ambulanciaMUDr. Júlia Martáková644 
vedúci fyzioterapeutPhDr.  Jana Janovičová, MPH.642918 766 190
    
    
Pavilón chirurgických disciplín   
Urgentný príjem   
primárMUDr.Viliam Vadrna,MBA943905 744 443
vedúca sestraMgr.Adriana Domoráková955 
 triažna sestra920 
 interná ambulancia-sestra963917 459 491
 interná ambulancia-lekár928 
 neurologická amb.-sestra932917 459 490
 neurologická amb.-lekár931 
 lekárska izba -neurol.914 
 traumatologická amb.926917 459 493
 sadrovňa902 
 zákroková sala925 
 chirurgická ambulancia- sestry933917 459 492
 chirurgická ambulancia- lekár927 
 izba sestier953 
    
Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie   
prízemie Bambulancia (príprava)825 
 ambulancia (vyšetrovňa)826918 320 404
 ambulancia (zákroková)827 
1. poschodie Aošetrovňa838 
 lekári839 
 stanovisko sestier899 
3. poschodie AJIS860 
 ošetrovňa872 
 stanovisko sestier801 
3.poschodie B   
prednostaMUDr. Alexander Köröcz, PhD.875 
primárMUDr. Peter Urban, PhD.874 
vedúca sestraPhDr. Gabriela Hilkovičová,MPH877 
 sestra pre zdravotnú dokumentáciu800 
 lekárska izba A878 
 zasadačka873 
 lekárska izba B894 
    
Chirurgická klinika   
prízemie Aproktologická ambulancia817 
prízemie Bcievna ambulancia824 
 chirurgická ambulancia823 
2.poschodie Asestry890 
 izba sestier853 
 JARIS izba radiolog. Časť852 
2.poschodie Bsestry934 
 ošetrovňa936 
 lekárska izba937 
 lekárska izba857 
 lekárska izba944 
prednostaMUDr. Igor Duda,PhD.850 
primárMUDr. Radovan Škuta856907 788 402
vedúca sestraMgr. Monika Střádalová, PhD.904 
 sestra pre zdravotnú dokumentáciu859 
 lekárská izba855 
 zasadačka chir. Kliniky861 
4.poschodie AJIS879 
    
Centrálne operačné sály   
1.poschodie   
primárMUDr.Patrik Princ856 
vedúca sestra KOS PhDr.Marianna Köröczová849 
 sestra pre zdravotnú dokumentáciu847 
 sestry-inštrumentárky848 
 lekári846 
 lekári822 
 anestéziologické sestry a lekári863 
 prebúdzacia miestnosť898 
2.poschodielekári864 
 sestry-inštrumentárky865 
 sanitári867 
 prebúdzacia miestnosť862 
    
Oddelenie centrálnej sterilizácie   
primárMUDr.Patrik Princ856 
vedúca sestra OCSMgr.Janette Bošnáková820 
prízemie Bcentrálna sterilizácia-príjem-setovňa829 
    
    
Klinika anestéziológie a  intenzívnej medicíny -KAIM   
prízemie Banestéziologická ambulancia916 
1.poschodie Blôžková časť922 
 resuscitačné923 
 lekár918 
5.poschodie   
prednostaMUDr. Daria Rábarová,PhD.806 
primárMUDr. Jarmila Železkovová,MBA803918 720 851
vedúca sestraPhDr.Danka Lančaričová891 
 lekári804 
  808 
  809 
  888 
  876 
 manažér dennej zmeny911 
 denná miestnosť anestéziologickej sestry889 
 sestra pre zdravotnú dokumentáciu807 
 zasadačka979 
budova  hematológiealgeziologická amb.(chronickej bolesti)646 
 konziliárny  mobil I. 915 768 329
 konziliárny  mobil II. 917 459 483
    
Rádiologická klinika – RTG   
prízemieCentrálna evidencia Rádiologickej kliniky959 
  975 
 RTG3 – Pracovisko skiagrafie a skiaskopie828 
    
 USG2 – Ultrazvukové pracovisko 982 
 USG3 – Ultrazvukové pracovisko 950 
 MMG – Mamografické pracovisko971 
 MMG popisovňa981 
 MR – Magnetická rezonancia984 
 MR popisovňa905 
  983 
1.poschodie BRTG1 – Pracovisko skiagrafie851 
 RTG popisovňa921 
 USG1 – Ultrazvukové pracovisko 962 
 CT1 – Pracovisko počítačovej tomografie  863 
 CT2 – Pracovisko počítačovej tomografie 842 
 CT1 popisovňa841 
 CT2 popisovňa843 
 IR – Pracovisko intervenčnej rádiológie910 
 IR – Ambulancia intervenčnej rádiológie906 
 IR – Dokumentačné sestry958 
 IR – Príjmová ambulancia970 
 Izba rádiologických technikov917 
    
 Konziliár rádiológia 917 459 486
 Konziliár intervenčná rádiológia  905 282 421
 Konziliár rádiologický technik 918 370 244
2.poschodie JARIS – Lôžka IR852 
    
interný pavilónRTG2 – Pracovisko skiagrafie780 
    
5.poschodie   
Primár a Prednostadoc.MUDr. Andrej Klepanec,Ph.D., EBIR, MPH951 
Vedúci rádiologický technikBc. Soňa Liptáková908 
 MUDr. Vincent Žákovič924 
 Izba lekári961 
  901 
    
Urologická klinika   
prízemie Bambulancia912 
  913 
  821 
4.poschodie   
 sestry870 
 stanovisko sestier802 
emeritný prednostaMUDr.Erich Mikurčík,PhD.884 
prednostaMUDr. Marián Cvik, PhD883 
vedúca sestraMgr. Alena Bosá886 
 sestra pre zdravotnú dokumentáciu885 
 lekári887 
  815 
 zasadačka882 
    
Oftalmologické oddelenie   
primárMUDr. Jana Mattová969 
vedúca sestraMgr. et. Mgr  Jana Kloknerová966 
 lekári967 
 mikrochirurgická ambulancia (4.poschodie)946 
 metabolicko-cievna ambulancia (4. posch.)965 
 retinologická ambulancia (4.posch.)964 
 glaukómová ambulancia  (prízemie)907 
 oddelenie,stanovisko sestier947 
 očná amb.-preventívky-budova OĽZ362 
    
ORL oddelenie   
primárMUDr. Marián Sabo952 
vedúca sestraMgr. et. Mgr  Jana Kloknerová966 
 lekár muži900 
 lekár ženy909 
 sestra pre zdravotnú dokumentácia900 
 ambulancia945907 711 900
 audiometria968917 875 983
 zákrokovňa942 
 oddelenie sestry949 
 ORL amb.-preventívky-budova OĽZ423 
 amb.pre novorpd.-otoakustické vyšetr.-budova OĽZ423 
    
Denné detské sanatórium, Čajkovského ul., Trnava  918 320 401
    
    
Národná transfúzna služba   
vedúci lekárMUDr.Ján Šiška,PhD.710 
vedúca laborantkaYveta Bayerová774 
vedúca sestraMgr. Jarmila Bugárová774 
 hematologická amb.710 
 expedícia krvných prípravkov774335 953 111
 predodberové laboratórium742 
 lekár-MUDr. Hana Chrvalová745 
 počas PS sa dvíha telefón len na klapke774 
    
AnalytX   
riaditeľkaIng.Dagmar Berkešová420 
 asistentka riaditeľky420 
 vedúci lekár OKB476 
  490 
 vedúci lekár OKM712 
 vedúca laborantka OKM713 
 vedúca laborantka OKB471 
 laboratórium rutinných analýz492 
 imunologické laboratórium482 
 ABR laboratórium480 
 toxikologické laboratórium479 
 statim a močové laboratórium491 
 sprac.žiadaniek, výsledky490 
 bakteriologické laboratóriá720 
  760 
 serelogické laboratórium486 
    
FMC dialyzačné službypostupovať podľa pokynov  
    
    
    
Dora-gastrovedúci stravovacieho zariadenia  
 referentky kuchyne(evidencia stravy)  
 asistentky výživy  
 sklad potravín  
 kuchyňa246 
 výdaj stravy243 
    
ADOS- domáca ošetrov.star. 110 
    
Mestská poliklinika Družba spojovateľ