Schválená príloha MZ SR k Organizačnému poriadku FN Trnava.