Pacienti a návštevníci

Hospitalizácia

Fakultná nemocnica Trnava je najväčší poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v Trnavskom
kraji. Nemocnica disponuje 641 počtom lôžok a dolieči  približne 20 000 pacientov.

Odporúčanie

Odporúčame si zo sebou zobrať len nevyhnutné osobné veci, nie je odporúčane brať si so sebou cennosti a väčší obnos peňazí. V krajnom prípade je možné peniaze a cennosti uschovať do trezoru.

Na hospitalizáciu si prineste:

 • doklad totožnosti,
 • preukaz poistenca,
 • súvisiacu zdravotnú dokumentáciu,
 • odporúčanie na hospitalizáciu,
 • doklad o PN, ak bol vystavený ošetrujúcim lekárom,
 • preukaz ŤZP ak ste držiteľom,
 • rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak takéto rozhodnutie bolo vydané,
 • osobné hygienické potreby,
 • domácu pohodlnú obuv,
 • pyžamo,
 • župan,
 • uteráky,
 • lieky, ktoré užívate (upovedomte o tom ošetrujúceho lekára.

Pri príchode do nemocnice

Lekár alebo nelekársky zdravotný pracovník Vás privíta a prevezme od Vás potrebnú zdravotnú dokumentáciu. Následne podpíšete dokumenty, ktoré súvisia s Vaším pobytom v nemocnici (informatívne súhlasy).  Po odovzdaní a podpísaní dokumentov Vám bude pridelená izba.

Pri odchode z nemocnice

Termín Vášho prepustenia Vám poskytne ošetrujúci lekár. Vyhotoví Vám prepúšťaciu správu a poučí Vás o ďalšom priebehu liečenia. O možnom prevoze sanitnou službou rozhoduje ošetrujúci lekár na základe posúdenia Vášho stavu.