Oddelenia

Fyziatricko–rehabilitačné oddelenie

            Komplexná rehabilitácia je koordinovaný a cielený proces, ktorého náplňou je čo najviac minimalizovať priame a nepriame dôsledky trvalého alebo dlhodobého zdravotného postihnutia jedinca, čím  prispievame k jeho opätovnému zaradeniu sa do plnohodnotného života.

Výkony

Výkony v rámci oddelenia

Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie poskytuje modernú rehabilitačnú starostlivosť pacientom s rôznymi poruchami a ochoreniami ľudského tela, z ktorých najčastejšie sú:

 • funkčné poruchy pohybového systému
 • vertebrogénne, degeneratívne a reumatické ochorenia kostí a kĺbov
 • poruchy centrálneho a periférneho nervového systému
 • poúrazové stavy
 • ortopedické operácie
 • postcovidový syndróm
 • rekonvalescencia po neurochirurgických zákrokoch v oblasti hlavy a chrbtice
 • rekonvalescencia po kardiochirurgických operáciách
 • stavy po amputáciách na horných a dolných končatinách
 • regenerácia po športových výkonoch

Tím

Ďalší členovia tímu

Fyzioterapeuti
Mgr. Eva Uhlíková
Bc. Andrej Táčovský
Bc. Samuel Formanko
Bc. Nicol Šrámková
Soňa Fraňová

 

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok
07:00 - 15:00
Utorok
07:00 - 15:00
Streda
07:00 - 15:00
Štvrtok
07:00 - 15:00
Piatok
07:00 - 15:00

KONTAKTY

 • Pacienti sa na vyšetrenie objednávajú osobne alebo telefonicky na tel. čísle +421 33 5938 641 alebo mobilnom čísle +421 917 397 073
 • Vedúci lekár:
  MUDR. Júlia Martáková 
  julia.martakova@fntt.sk
 • Vedúci fyzioterapeut:
  PhDr. Jana Janovičová
  jana.janovicova@fntt.sk

AMBULANCIE

NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

OBJEDNANIE PACIENTA

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie pozostáva z odbornej ambulancie pre dospelých aj deti  a z úseku ambulantnej rehabilitácie. Pacienti sa na vyšetrenie objednávajú osobne alebo telefonicky na tel. čísle +421 33 5938 641. Pre samoplatcov je možnosť objednať sa cez formulár

Pri vstupnom vyšetrení lekár odboru FBLR zhodnotí stav pacienta a odporučí mu komplexnú terapiu s dôrazom na jeho zdravotný stav. Následne si pacient dohodne na jednotlivých úsekoch termíny absolvovania predpísaných procedúr. Pri liečbe pacientov využívame všetky dostupné prostriedky pohybovej a fyzikálnej terapie, ale ponúkame aj nadštandardné liečebné výkony.

V ambulancii je možné predpísať zdravotnícke pomôcky.

V rámci oddelenia poskytujeme tieto nadštandardné služby: 

 • kinesiotaping
 • aplikácia rašelinových zábalov
 • masáž lávovými kameňmi
 • bankovanie
 • suchá ihla
 • superindukčný systém

Pacienti sa na vyšetrenie objednávajú osobne alebo telefonicky na tel. čísle +421 33 5938 641