Oddelenia

Fyziatricko–rehabilitačné oddelenie

            Komplexná rehabilitácia je koordinovaný a cielený proces, ktorého náplňou je čo najviac minimalizovať priame a nepriame dôsledky trvalého alebo dlhodobého zdravotného postihnutia jedinca, čím  prispievame k jeho opätovnému zaradeniu sa do plnohodnotného života.

Výkony

Výkony v rámci oddelenia

Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie poskytuje modernú rehabilitačnú starostlivosť pacientom s rôznymi poruchami a ochoreniami ľudského tela, z ktorých najčastejšie sú:

 • funkčné poruchy pohybového systému
 • vertebrogénne, degeneratívne a reumatické ochorenia kostí a kĺbov
 • poruchy centrálneho a periférneho nervového systému
 • poúrazové stavy
 • ortopedické operácie
 • postcovidový syndróm
 • rekonvalescencia po neurochirurgických zákrokoch v oblasti hlavy a chrbtice
 • rekonvalescencia po kardiochirurgických operáciách
 • stavy po amputáciách na horných a dolných končatinách
 • regenerácia po športových výkonoch

Tím

PhDr. Jana Janovičová, MPH

Vedúci fyzioterapeut

Ďalší členovia tímu

Fyzioterapeuti
Mgr. Eva Uhlíková
Bc. Andrej Táčovský
Bc. Samuel Formanko
Bc. Nicol Šrámková
Soňa Fraňová

 

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok
07:00 - 15:00
Utorok
07:00 - 15:00
Streda
07:00 - 15:00
Štvrtok
07:00 - 15:00
Piatok
07:00 - 15:00

KONTAKTY

 • Pacienti sa na vyšetrenie objednávajú osobne alebo telefonicky na tel. čísle +421 33 5938 641 alebo mobilnom čísle +421 917 397 073
 • Vedúci lekár:
  MUDR. Júlia Martáková 
  julia.martakova@fntt.sk
 • Vedúci fyzioterapeut:
  PhDr. Jana Janovičová
  jana.janovicova@fntt.sk

AMBULANCIE

NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

OBJEDNANIE PACIENTA

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie pozostáva z odbornej ambulancie pre dospelých aj deti  a z úseku ambulantnej rehabilitácie. Pacienti sa na vyšetrenie objednávajú osobne alebo telefonicky na tel. čísle +421 33 5938 641. Pre samoplatcov je možnosť objednať sa cez formulár

Pri vstupnom vyšetrení lekár odboru FBLR zhodnotí stav pacienta a odporučí mu komplexnú terapiu s dôrazom na jeho zdravotný stav. Následne si pacient dohodne na jednotlivých úsekoch termíny absolvovania predpísaných procedúr. Pri liečbe pacientov využívame všetky dostupné prostriedky pohybovej a fyzikálnej terapie, ale ponúkame aj nadštandardné liečebné výkony.

V ambulancii je možné predpísať zdravotnícke pomôcky.

V rámci oddelenia poskytujeme tieto nadštandardné služby: 

 • kinesiotaping
 • aplikácia rašelinových zábalov
 • masáž lávovými kameňmi
 • bankovanie
 • suchá ihla
 • superindukčný systém

Pacienti sa na vyšetrenie objednávajú osobne alebo telefonicky na tel. čísle +421 33 5938 641