Oddelenia

Denný detský stacionár

Odborný tím zariadenia tvorí detský neurológ, pneumológ, klinický psychológ, Montessori terapeut,  fyzioterapeuti, sestry a personál zaisťujúci pomocné služby. Stacionár v špecializačnom odbore pediatrická neurológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia bol zriadený FN Trnava v roku 1989. Zariadenie pôsobí ako lôžkové zariadenie denného typu pri FN Trnava. Náplňou zariadenia je poskytovanie liečebno-preventívnej a rehabilitačnej starostlivosti pre deti od 1. roku do 6. – 7. roku života. Odborná zdravotnícka starostlivosť o deti je rozdelená do lôžkovej a ambulantnej časti. Lôžková časť predstavuje dve skupiny detí rozdelených podľa veku a úrovne psychomotorického vývinu. Kapacita zariadenia je 25 lôžok. Deťom, ktoré navštevujú zariadenie sú poskytované diagnostické, terapeutické, poradenské, neurologické,  psychologické, rehabilitačné vyšetrenia a terapia. Medzi naše profilové smerovanie patrí i Montessori liečebná pedagogika.                                

Výkony

 • farmakoterapia – podávanie liečiv
 • balneoterapia – inhalačná a pitná liečba
 • fototerapia / liečba svetlom / – bioptron lampa, solux
 • mechanoterapia – klasická masáž
 • termoterapia – sauna
 • morský kúpeľ- morská voda, ktorá sa aerosolovo rozprašuje v malom uzatvorenom priestore
 • hydroterapia – v bazéne, vírivke a cvičenie vo vode
 • aromaterapia – aplikácia éterických olejov a silíc
 • muzikoterapia, arterapia – liečba hudbou a tvorivou činnosťou
 • liečebná a dýchacia gymnastika – systém cvikov zameraných na mechaniku dýchania
 • klimatoterapia – pobyt na čerstvom vzduchu

Tím

Ďalší členovia tímu

Lekári:

MUDr.Diana Lím Bartovicová MPH

 Klinický psychológ: PhDr. Ivana Justusová

Psychológ,Montessori terapeut: Mgr. Mária Kozelková PhD

Sestry / Fyzioterapeuti:

Iveta Mandáková

Adriana Rupčíková

Alena Vymazalová

 Gabriela Práznovská

Mgr. Monika Šústová

Mgr. Michaela Kučerová

Renáta Kováscová

ORDINAČNÉ HODINY

Detský neurológ – MUDr.Alena Pobiecka

Streda
7:30 - 15:30

Klinický psycholópg – PhDr.Ivana Justusová

Streda
7:30 – 15:30
Štvrtok
7:30 – 11:30
Piatok
7:30 – 15:30

Psychológ Montessori terapeut – Mgr.Mária Kozelková PhD

Utorok
7:30 - 15:30

KONTAKTY

 • Adresa: Ulica Čajkovského 32
 • Telefonický kontakt: 0918 320 401

NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

OBJEDNANIE PACIENTA

ŠPECIÁLNE VÝKONY

Medzi nadštandardne poskytované služby v stacionári patrí Therasuit terapia a metóda Tomatis.

S doporučením od pediatra alebo odborného lekára sa objednáte  na tel. čísle 0918 320 401

Tomatis je prirodzený spôsob neurosenzorickej stimulácie. Jednotlivé stimulačné programy menia hudbu v reálnom čase, aby získali pozornosť mozgu a tým rozvíjali motorické, emocionálne a kognitívne zručnosti a schopnosti jednotlivcov. Metóda Tomatis bola vyvinutá francúzskym lekárom Alfrédom Tomatisom. Ucho hrá základnú úlohu pri spracovávaní informácií a je vstupnou bránou do mozgu. Keď je komunikácia medzi uchom a mozgom rozmazaná, je naša schopnosť interakcie s okolitým svetom ohrozená. Často je výsledkom strata sebadôvery, z čoho vyplývajú ťažkosti komunikácie a schopnosti učenia. Metóda Tomatis je priekopníkom v oblasti neurovedy, stimuluje mozog cez sluchový systém a pomáha deťom a dospelým zlepšiť kvalitu života. Metóda Tomatis sa využíva u detí s poruchami :

 • učenia / dyslexia, dysgrafia /
 • pozornosti a koncentrácie
 • s problémom začleňovania do spoločnosti
 • oneskorený vývoj reči, porucha tvorby reči
 • hyperaktivita, ADHD

U dospelých s problémami :

 • problémy s komunikáciou, schopnosť sa vyjadriť
 • interpersonálne vzťahy, sociálna interakcia, práca s pamäťou,
 • koordinácia pohybu, držania tela, zlepšenie rovnováhy, bolesti hlavy, migrény, závraty, koktavosť, stavy nízkej energie

Metóda Tomatis je prirodzený neurostimulačný program a musí sa vykonávať systematickým spôsobom, v ktorom sa striedajú fázy stimulácie a fázy odpočinku.

Metóda TheraSuit  je komplexnou metódou rehabilitácie dieťaťa, ktorá nerieši jednotlivé deficity, ale celok a dieťa v tomto systéme nie je pasívnym prijímateľom rehabilitácie, ale aktívnym činiteľom, ktorý sa sám podieľa na vlastnom uzdravovaní.

Súčasťou metódy je  neurostimulácia, cvičenie v PULL systéme, v kladkovom systéme, kde pomocou závaží a popruhov dokážeme precvičiť izolovane konkrétny sval a na pull systém naväzuje cvičenie SPIDER  v tzv. pavúkovi, čiže v špeciálnych pružných popruhoch, ktoré fyzioterapeutovi umožňujú aj dieťa, ktoré nie je schopné samostatne stáť vertikalizovať. Veľmi dôležitou súčasťou TheraSuit metódy je cvičenie v špeciálnom obleku. Individuálny liečebný program TheraSuit  - stimuláciou centrálnej nervovej sústavy rozvíja dôležité funkcie potrebné pre pohyb v každodennom živote. 

Počas rehabilitácie  dosahujú deti pokrok nielen v motorickom systéme, ale na to nadväzuje aj pokrok v dorozumievaní, komunikácii, stravovaní, sociálnom kontakte atď.