Oddelenia

Oddelenie farmácie FN Trnava

Oddelenie farmácie FN Trnava  je organizačne na úrovni ostatných nemocničných oddelení. Súčasťou nášho oddelenie sú: Nemocničná lekáreň, Oddelenie špeciálneho zdravotníckeho  materiálu /ŠZM/, Oddelenie centrálnej prípravy cytostatík a Oddelenie výdaja liekov zdrav. pomôcok a dietetetických potravín verejnosti.

  Hlavným cieľom Oddelenia farmácie je kontinuálne zabezpečovanie liekov a ŠZM a ich  výdaj na  oddelenia, kliniky a ambulancie FN Trnava. Naše oddelenie realizuje ďalej konzultačnú a informačnú činnosť o liekoch, podieľa sa na optimalizácii farmakoterapie, racionálnom a ekonomickom podávaní liekov našim pacientom. Zabezpečuje uchovávanie a dispenzarizáciu vzoriek liekov určených na klinické skúšanie. Zabezpečuje individuálnu prípravu liečivých prípravkov, cytostatík pre Onkologickú kliniku, ďalej prípravu reagenčných a dezinfekčných roztokov, prípravu čistenej vody, nákup liečiv, farmaceutických pomocných látok, obalov a ich vstupnú kontrolu.

   Špeciálny dôraz kladieme na poskytovanie lekárenskej starostlivosti na Oddelení výdaja pre verejnosť, čo je vlastne naša nemocničná – verejná lekáreň. Tu si môžu naši pacienti vyzdvihnúť svoje lieky predpísané našimi ambulantnými lekármi, resp. pacienti si tu môžu vybrať lieky, ktoré im zabezpečia pokračovanie liečby po prepustení z hospitalizácie do domáceho ošetrenia. Samozrejmosťou je možnosť klinických konzultácií a takisto možnosť objednania svojho lieku, voľnopredajného sortimentu, alebo zdravotníckej pomôcky cez telefón, (kontakt: 033/5938136).

  

Výkony

  • Monitorovanie pacientov na ODIS

Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti je vybavené modernou technikou, ktorá zabezpečuje komplexnú intenzívnu starostlivosť. Monitory na ODIS nám umožňujú kontinuálne sledovať základné vitálne funkcie (EKG krivku, neinvazívny tlak krvi, pulzovú a dychovú frekvenciu, telesnú teplotu a saturáciu  O2.  Pacienti na umelej pľúcnej ventilácii majú monitorované ventilačné parametre. V prípade potreby máme možnosť monitorovať aj IBP, ETCO2, CVP, ICP, IAP. 

Tím

Ďalší členovia tímu

Manažér dennej zmeny: PhDr. Marianna Frantová