Klinické skúšanie predstavuje výskum liečiv a zdravotníckych pomôcok na dobrovoľníkoch s cieľom  poskytnutia potencionálne účinnejšej liečby. Výsledkom klinického skúšania lieku je  vyvinutie bezpečného a účinného lieku, ktorý prináša inovatívne spôsoby liečby. Klinické skúšanie nadväzuje na rozsiahle predklinické skúšania. Pozostáva zo štyroch fáz, z ktorých každá musí spĺňať určené kritériá týkajúce sa výberu pacientov, ich počtu a konkrétnych cieľov. Realizácia klinických skúšaní podlieha prísnemu procesu schvaľovania, ktorého hlavným záujmom je zabezpečenie ochrany a práv pacientov. Taktiež samotná realizácia klinického skúšania predstavuje časovo veľmi náročný, prísne kontrolovaný a monitorovaný proces.

INFORMÁCIE
KONTAKTNÁ OSOBA

PharmDr. Veronika Mitašová, MBA
Farmaceut 
tel.: +421 33 59 38 320, +421 917 471 309
e-mail: 
veronika.mitasova@fntt.sk

KLINICKÉ SKÚŠANIE  VO FN TRNAVA