Fakultná nemocnica Trnava zverejňuje štúdiu uskutočniteľnosti výstavby novej nemocnice.