Kliniky

Onkologická klinika

Onkologická klinika FN v Trnave poskytuje diferenciálnu diagnostiku, staging, stratifikáciu a kombinovanú liečbu chorým so širokým spektrom nádorových ochorení v rámci trnavského kraja. Zabezpečuje sledovanie chorých po ukončení protinádorovej liečby v zmysle terciárnej prevencie. Monitoruje akútnu a hlavne neskorú toxicitu antineoplastickej terapie v záujme kvality života chorých po liečbe. Kladie dôraz na správnu aplikáciu podpornej liečby. Poskytuje konziliárnu činnosť v rámci trnavského kraja aj mimo neho.

Popri liečebno – preventívnej činnosti klinika vykonáva pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť. Značným pozitívom je, že pracovisko je oslovované účasťou v klinických štúdiách nielen fázy III, fázy II, ale i fázy I.

V spolupráci s rádiodiagnostickou klinikou zavádzame PORT-y, PICC-y. Realizujeme TACE ( transarterialna chemoembolizácia), RFA ( rádiofrekvenčná ablácia metastáz ). Indikujeme transtorakálnu a transabdominálnu perkutánnu biopsiu novotvarov.   

Jednotky a ambulancie/pracoviská

 ONKOLOGICKÉ AMBULANCIE

Ambulancia popri diagnostickej a liečebnej činnosti, zabezpečuje sledovanie pacientov po liečbe. Súčasťou činnosti  je dlhodobá dispenzarizácia chorých a spracúvanie hlásení zhubných nádorov pre potreby Národného tumor registra. Na ambulancii je k dispozícii 13 polohovateľných kresiel a 3 lôžka určené na podávanie biologickej liečby, chemoterapie, hemoterapie a podpornej liečby, pričom sa vykonávajú aj invazívne výkony. Na ambulancii pracujú šiesti klinickí onkológovia.

Onkologická ambulancia je otvorená v pracovné dni od 7.30 hod do 14.30 hod.

Harmonogram práce na onkologickej ambulancii
7.30 - 8.30   odbery materiálu na hematologické, biochemické, mikrobiologick vyšetrenie
8.30 - 11.00   aplikácia protinádorovej chemoterapie
11.00 – 13.00  dispenzarizárna starostlivosť
13.00 – 13.30  obedná prestávka
13.30 – 14.30  konziliárna činnosť, administratívna činnosť

ODDELENIE ONKOLOGICKEJ KLINIKY

Na klinike máme k dispozícii 28 lôžok a 2 nadštandardné izby s vlastným sociálnym zariadením. V záujme poskytnutia čo najkvalitnejších služieb je pre hospitalizovaných pacientov k dispozícii aj 1-dvojlôžková izba.

Tím

MUDr. Marian Streško, PhD.

Prednosta Onkologickej kliniky FN Trnava a TU

Ďalší členovia tímu

Lekári:

MUDr. Dammak Abdulah

MUDr. Grmanová Erika

MUDr. Nádaská Oľga

MUDr. Volochová Eliška

MUDr. Šuták Kristian

MUDr. Bubelínyová Stanka

MUDr. Drápal Radovan

MUDr. Lacová Jana

Staničná sestra pre lôžkovú časť kliniky

Mgr. Katarína Lukáčová -  t.č.: 033/59 38 752, 033/5938732

e-mail: katarina.lukacova@fntt.sk

Setra – príjmová ambulancia

 Mgr. Lužáková Jana  e-mail: onkologia@fntt.sk    033/5938732

Sestry kliniky (lôžková časť):  Tel 033/5938752

Renáta Böhmanová

Bc. Silvia Brisudová

Mgr. Martina Cisárová

Bc. Alexandra Drozdová

Bc. Jarmila Horváthová

Bc. Zuzana Kelečeniová

Bc. Simona Kollárová

Jana Kostínková

Bc. Magdaléna Nemčeková

PhDr. Viera Ryšková

Mgr. Zdena Stanová

Hana Vašková

Bc. Jana Želinská

Ošetrovateľ:

Stanislav Bobek

Sanitárky:

Kristína Čapkovičová
Ľubica Janušová
Daniela Krajčovičová
Darina Majerníková

Sestry kliniky (ambulantná časť):  Tel 033/5938757

Staničná sestra pre ambulantnú časť kliniky:

Mgr. Dana Brinčíková

Mgr. Skalická Andrea

Mgr. Anna Šaštinská  

Bc. Lenka Šimorová   

Eva Škodová

Linda Poláková

Katarína Turzová

Miroslava Bohmanová

NÁVŠTEVNÉ HODINY

Pondelok
14:00 - 17:00
Utorok
14:00 - 17:00
Streda
14:00 - 17:00
Štvrtok
14:00 - 17:00
Piatok
14:00 - 17:00
Sobota, Nedeľa
14:00 - 17:00

KONTAKTY

  • Recepcia onkologickej ambulancie 033 5938757

PRÍJEM PACIENTA

NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

OBJEDNANIE PACIENTA

Základné informácie pre pacientov:

  • každý nový pacient je nahlásený a odoslaný ambulantnej sestre klinickým onkológom na hospitalizáciu
  • pacienti sa hlásia na lôžkovej časti v príjmovej ambulancii so zdravotnou dokumentáciou
  • pacienti sa prijímajú od 8:30 hod.
  • v deň prijatia sa v príjmovej ambulancii zrealizujú kompletné odbery krvi, prípadne sa zavedie PORT alebo i.v. kanyla, zrealizuje sa kompletný ošetrovateľský proces
  • pacient je uložený na lôžko, následne ho príde vyšetriť ošetrujúci lekár
  • každý pacient si so sebou prinesie: hygienické potreby, pyžamo, župan, uterák, prezuvky

Onkologická klinika sa nachádza v starej časti nemocnice s označením „O“ na prízemí.

V záujme poskytnutia čo najkvalitnejších služieb sú na Onkologickej klinike pre hospitalizovaných pacientov k dispozícii 2-jednojlôžkové nadštandardné izby s vlastným sociálnym zariadením a 1-dvojlôžková izba v nadštandardnej výbave.

Návštevné hodiny na nadštandardných izbách sú po dohovore s ošetrujúcim lekárom s minimálnym obmedzením.

Vybavenie nadštandardných izieb:
- WC
- sprcha
- polohovateľná posteľ s antidekubitným matracom, nočný stolík
- chladnička s mraziacim boxom
- mikrovlnka
- rýchlovarná kanvica
- LED TV
- WIFI pripojenie
- jedálenský stolík so stoličkami
- skriňa na odloženie šatstva

Platby vo FN Trnava sú uvedené v Smernici o dohodách a platbách vo FN Trnava.

Smernica a dohody o platbách vo FN Trnava

www.objednatvysetrenie.sk

tel. 033/5938757