Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

MUDr. Monika Dienerová , PhD., MPH

Onkologická klinika
Primárka
Telefón:
+421 33 5938764
Email
monika.dienerova@fntt.sk

Krátky popis osoby

Ukončila štúdium medicíny v roku 1997 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2003 dokončila doktorandské štúdium na fakulte Zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. V rokoch 2014-2017 absolvovala na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave postgraduálne štúdium v špecializačnom odbore  Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve. Za primárku Onkologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trnave bola menovaná 1.8.2007.  Na Onkologickej klinike pracuje od 1.10.1997.  Zúčastňuje sa na početných klinických skúšaniach a publikuje v odborných časopisoch. Pracuje ako odborný konzultant pre úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Vzdelanie a atestácie:

1997 – Univerzita Komenského v Bratislave (MUDr.)

2003 – Trnavská Univerzita v Trnave (PhD.)

2017 – Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (MPH)

17.4.2000   Atestácia z internej medicíny   Slovenská zdravotnícka

univerzita v Bratislave

21.12.2006 Atestácia z klinickej onkológie Slovenská zdravotnícka

univerzita v Bratislave

Výkony

  • Klinické štúdie – hlavný skúšajúci v klinických štúdiách zameraných na karcinóm pľuc, pancreasu, ovarii, prostaty.
  • Publikačná činnosť v domácich časopisoch
  • Prednášková aktivita na domácich konferenciách