Mgr. Matej Martovič, PhD.

Referent pre vzťahy s verejnosťou

JUDr. Vladislav Šrojta

Riaditeľ FN Trnava

Ing. Roman Vrábel

riaditeľ ekonomického odboru

PhDr. Beata Ščipáková

riaditeľka prevádzkovo-technického odboru a správy

Mgr. Emília Jamrichová

riaditeľka odboru ošetrovateľstva