doc. MUDr. Zoltán Szép, PhD., MPH

Prednosta Dermatovenerologickej kliniky FN Trnava a SZU

Mgr. Matej Martovič, PhD.

Referent pre vzťahy s verejnosťou

JUDr. Vladislav Šrojta

Riaditeľ FN Trnava

PhDr. Beata Ščipáková

vedúca odboru prevádzkovo-technických činností