Kliniky

Neurologická klinika FN Trnava a SZU

Náplňou práce Neurologickej klinika FN Trnava a SZU je diagnostika a liečba celého spektra neurologických ochorení. Hospitalizovaným pacientom je poskytovaná starostlivosť na JIS v odbore neurológia – Cerebrálnej jednotke a dvoch štandardných lôžkových častí kliniky. Ambulantná starostlivosť je zabezpečená v ambulantnej časti na konziliárnej neurologickej ambulancii, špecializovaných poradniach a dennom stacionári. Klinika zabezpečuje konziliárne vyšetrenia pre ostatné kliniky a oddelenia nemocnice a mimo pracovnú dobu pre celú spádovú oblasť.

Výkony

 • elektroencefalografické (EEG) vyšetrenie, long-term video-EEG monitoring
 • elektromyografické (EMG) vyšetrenie
 • vyšetrenie evokovaných potenciálov, zrakových, sluchových a somatosenzorických
 • ultrazvukové vyšetrenie (triplexné vyšetrenie extrakraniálnych prívodných mozgových ciev)
 • transkraniálny doppler, transkraniálny farebne kódovaný doppler, TCD monitoring

Tím

MUDr. Georgi Krastev, PhD.

Prednosta Neurologickej kliniky FN Trnava a SZU

MUDr. Miroslav Mako, PhD.

Primár - zástupca prednostu

Mgr. Jana Hirnerová

Vedúca sestra

Ďalší členovia tímu

Lekári

MUDr. Miroslav Mako

Telefón: 0335938451

MUDr. Rastislav Lackovič

Telefón: 0335938465

MUDr. Jozef Haring

Telefón: 0335938451

MUDr. Lucia Mokošová

Telefón: 0335938460

MUDr. Ľubica Beňová

Telefón: 0335938460

MUDr. Zuzana Števková

Telefón: 0335938464

MUDr. Žofia Kovácsová

Telefón: 0335938460

MUDr. Juraj Cisár

Telefón: 0335938451

MUDr. Bassam Al Sabti

Telefón: 0335938588

MUDr. Martin Daniš

Telefón: 0335938588

MUDr. Zuzana Jankovičová

Telefón: 0335938584

Klinickí psychológovia:

PhDr. Peter Szeliga, Ph.D. - klinický psychológ, psychoterapeut, neuropsychológ, garant

Mgr. Katarína Lohazerová – psychológ

Mgr. Simona Vytykáčová, PhD. – psychológ (simona.vytykacova@fntt.sk)

Klinický logopéd:

Mgr. Žofia Frajková

Telefón: 0335938587

Mgr. Bianka Hrnčiarová

Telefón: 0335938587

Vedúca sestra

Mgr. Jana Hirnerová

Telefón: 033/5938 452

Email: jana.hirnerova@fntt.sk

Referantka pre zdravotnú dokumentáciu:

Mgr. Michaela Jančeková

t.č.: 033/5938 453

Email: michaela.jancekova@fntt.sk

Sestry:

Cerebrovaskulárna jednotka

Email oddelenia: cerebralka@fntt.sk

Tel.: 0335938585

sestra v dennej smene: Huťková Mária Mgr.

Abelovičová Lucia Bc.

Benedikovičová Zuzana

Biščáková Mária Bc.

Bombarová Viktória Bc.

Dánaiová Alžbeta Mgr.

Hodálová Soňa Bc.

Chaloupková Júlia

Kalinayová Martina Bc.

Kovalčíková Ivana Bc.

Krajčovičová Mária

Margetínová Dušana Mgr.

Matejková Marta Mgr.

Storinská Barbora Mgr.

Tremlová Karolína Bc.

Vráblová Alena

neurologické oddelenie - muži

Email oddelenia: nervove.muzi@fntt.sk

sestra v dennej smene: Lucia Pažitková

Adamková Ľubica

Bednáriková Monika

Dubajová Ľubomíra

Horváthová Jana

Kamenčíková Gabriela Mgr.

Kunetková Jarmila

Mravcová Monika Bc.

Sabová Mária

Ševčíková Jana

Zelinová Zuzana Mgr.

neurologické oddelenie - ženy

Email oddelenia: nervove.muzi@fntt.sk

sestra v dennej smene: Emília Kunovská

Barbasová Beáta

Červenková Kristína

Čimová Gabriela

Kondákorová Marta

Rybecká Zuzana

Ryšavá Adriana

Slováková Alena

Sucháreková Lenka Bc.

Svetlíková Eva

Vojteková Ingrid

Referentka pre zdravotnú dokumentáciu

Jančeková Michaela Mgr.

Email oddelenia: michaela.jancekova@fntt.sk

Ambulancia

Praženková Jaroslava

Email: nervove.amb@fntt.sk

Stacionár

Balušková Eva

Krajčovičová Alžbeta Bc.

Šalátová Martina

EEG

Tel.: 0335938469

Klimová Romana

EMG

Tel.: 0335938468

Vávrová Andrea

Sanitárky:

Blaškovičová Gabriela

Brímusová Marie

Danihelová Helena

Fitošová Iveta

Jablonická Libuša

Kováčiková Eva

Královičová Martina

Krumpálová Zuzana

Rehák Bianka Mária

Tomeková Janka

Viskupičová Dominika

 

NÁVŠTEVNÉ HODINY

Pondelok - Nedeľa
14.00 - 17.00

Návštevné hodiny na klinike a cerebrálnej jednotke sú v čase od 14:00 do 17:00 hod. Výnimočne so súhlasom ošetrujúceho lekára aj mimo vymedzeného času.

Informácie o zdravotnom stave sú poskytované ošetrujúcim lekárom počas pracovných dní od 11:00 do 15:00 hod. Počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja od 15:00 do 17:00 hod.

KONTAKTY

Neurologická príjmová ambulancia 0335938455

Neurologický stacionár 0335938407

Cerebrálna jednotka 0335938585, 0335938531

Neurologická klinika ženy 0335938461

Neurologická klinika muži 0335938454

JEDNOTKY PRACOVISKÁ

PRÍJEM PACIENTA

AMBULANCIA

NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

PUBLIKAČNÁ A PREDNÁŠKOVA ČINNOSŤ

LÔŽKOVÁ ČASŤ

Lôžková časť Neurologickej kliniky FN Trnava a SZU poskytuje formou hospitalizácie na 47 lôžkach komplexnú liečebnú a diagnostickú činnosť v celom rozsahu neurologických ochorení. V každej časti kliniky sú vyčlenené 3 lôžka (spolu 6) s osobitnou lekárskou a ošetrovateľskou starostlivosťou (intermediárne jednotky).

JIS v odbore neurológia - Cerebrálna jednotka

Pacientom poskytujeme intenzívnu starostlivosť s akútnymi neurologickými ochoreniami, najmä pacientom s cievnymi mozgovými príhodami, záchvatovými a neuromuskulárnymi ochoreniami. Lokalizovaná je na druhom poschodí Neurologického pavilónu.

Lokalizácia: 3. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod K

Kontakt: 00421335938585, 00421335938531

Staničná sestra: Mgr. Mária Huťková

Email: cerebralka@fntt.sk

Počet lôžok: 10

Neurologická klinika - Ženy

Lokalizácia: 3. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod N

Kontakt: 00421335938461

Staničná sestra: Mgr. Ľubica Václavíková

Počet lôžok: 20

Staničná sestra: Emília Kunovská

Email: nervove.zeny@fntt.sk

 

 

Neurologická klinika - Muži

Lokalizácia: 2. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod N

Kontakt: 00421335938454

Počet lôžok: 20

Staničná sestra: Lucia Pažitková

Email: nervove.muzi@fntt.sk

Špecializované centrá

Centrum pre sclerosis multiplex

Centrum pre sclerosis multiplex pri Neurologickom oddelení FN Trnava bolo otvorené v januári 2007. Venuje sa diagnostike a terapii roztrúsenej sklerózy.

Diagnostika: kompletná ambulantná diagnostika – zobrazovacie vyšetrenia (MRI), evokované potenciály, využitie lôžkového oddelenia v prípade potreby.

Terapia: liečba akútnych atakov (na stacionári alebo formou hospitalizácie), chronická terapia liekmi ovplyvňujúcimi priebeh ochorenia (DMT: interferón beta, glatiramer acetát, natalizumab, fingolimod, alemtuzumab, dimetylfumarát, fingolimod, teriflunomid), imunosupresivnej terapie (perorálnej aj parenterálnej vrátane aplikácie cyklofosfamidu a mitoxantronu), ďalšej symptomatickej terapie

Na ambulancii centra pre SM sa ordinuje denne od 07:30 do 15:30.

Sestra/brat: Katarína Koleňáková, Ján Hlbocký

Sestry centra pre SM

Katarína Koleňáková

Ján Hlbocký

Kontakt: 0335938405, 406

lokalizácia: prízemie neurologického pavilónu /N/, vchod U

V prípade plánovanej hospitalizácie na našej klinike je dôležité, aby ste si priniesli:

 • občiansky preukaz,
 • preukaz poistenca,
 • kompletnú zdravotnú dokumentáciu,
 • telefónne číslo na najbližších príbuzných,
 • lieky, ktoré pravidelne užívate,
 • toaletné potreby (papier, mydlo, zubnú kefku, zubnú pastu, papuče, župan, holiace potreby, uteráky, špongiu a sprchový šampón)

Zaisťuje ambulantnú neurologickú starostlivosť na konziliárnej ambulancii. Okrem toho poskytujeme špecializované poradenské služby v ambulanciách pre:
•  Príjmová ambulancia Neurologickej kliniky
•  Poradňa pre neuromuskulárne ochorenia
•  Poradňa pre extrapyramídové ochorenia CNS
•  Poradňa pre demyelinizačné ochorenia CNS
•  Poradňa pre záchvatové ochorenia (epilepsia, bolesti hlavy a závrate) CNS
•  Poradňa pre cerebrovaskulárne ochorenia CNS
•  Poradňa pre vertebrogénne ochorenia

Príjmová ambulancia Neurologickej kliniky ordinuje počas pracovných dní v čase od 07:30 do 15:30. Poradne ordinujú od 13:00 do 15:00.

Lokalizácia: prízemie neurologického pavilónu/N/, vchod N

Kontakt: 00421335938455

Pacientom s akútnymi neurologickými ochoreniami poskytuje zdravotnú starostlivosť nepretržite neurologická ambulancia urgentného príjmu.

Lokalizácia: 1. Poschodie pavilónu chirurgických disciplín /C/, vchod C3

Kontakt: 00421335938932, 931

DENNÝ STACIONÁR

Poskytuje infúznu liečbu pacientom prevažne s vertebrogénnymi a demyelinizačnými ochoreniami. Liečbu podáva 1 zdravotná sestra.

Počet lôžok: 8+1

Lokalizácia: prízemie neurologického pavilónu /N/, vchod U

Kontakt: 033 5938 407

Detská neurologická ambulancia

Lekár: MUDr. Alena Pobiecka

Sestra: Monika Hanusková

Lokalizácia: 3. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod N

Kontakt: 00421335938447

Ambulancia klinickej logopédie

Ambulancia sa zaoberá diagnostikou a terapiou dospelých osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou prevažne neurogénnej etiológie /dyzartria, afazia, demencia/, poruchy prehĺtania, poruchy hlasu.  

Logopéd: PhDr. Žofia Frajková, Mgr. Bianka Hrnčiarová

Lokalizácia: 3. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod N

Kontakt: 00421335938587

Ambulancia klinickej psychológie

Ambulancia vykonáva psychodiagnostickú činnosť zameranú na doplnenie, upresnenie a/alebo dodiferencovanie klinického obrazu u pacienta. Poskytuje podpornú psychologickú starostlivosť vychádzajúcu z individuálnych subjektívnych psychických potrieb pacienta.

Psychológ: PhDr. Peter Szeliga

Lokalizácia: 3. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod N

Kontakt: 00421335938587

EMG pracovisko

Realizácia kompletného repertoára dostupných EMG vyšetrení, single fibre EMG, aplikácia botulotoxínu pacientom s neurologickými ochoreniami pod EMG kontrolou pacientom hospitalizovaným vo Fakultnej nemocnici Trnava a ambulantným pacientom zo spádovej oblasti.

Lokalizácia: prízemie neurologického pavilónu /N/, vchod N

Objednávanie na vyšetrenie je možné iba telefonicky počas pracovných dní v doobedňajších hodinách na telefónnom čísle: 0335938468 resp. 455

Pracovisko evokovaných potenciálov

Realizácia vyšetrení zrakových, sluchových a somatosenzorických evokovaných potenciálov pacientom hospitalizovaným vo Fakultnej nemocnici Trnava a ambulantným pacientom zo spádovej oblasti.

Lokalizácia: prízemie neurologického pavilónu /N/, vchod N

Objednávanie na vyšetrenie je možné iba telefonicky počas pracovných dní v doobedňajších hodinách na telefónnom čísle: 0335938468 resp. 455

EEG pracovisko

Realizácia natívneho EEG, long-term EEG, EEG po spánkovej deprivácii, pacientom hospitalizovaným vo Fakultnej nemocnici Trnava a ambulantným pacientom zo spádovej oblasti.

Lokalizácia: III. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod K

Objednávanie na vyšetrenie je možné iba telefonicky počas pracovných dní v doobedňajších hodinách na telefónnom čísle: 0335938469 resp. 455

Ultrazvukové pracovisko

Realizácia ultrazvukového vyšetrenia prívodných mozgových ciev, transkraniálneho doplexa, transkraniálneho farebne kódovaného ultrazvuku, TCD emboldetekcie pacientom hospitalizovaným vo Fakultnej nemocnici Trnava a ambulantným pacientom zo spádovej oblasti.

Lokalizácia: III. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod N

Objednávanie na vyšetrenie je možné iba telefonicky počas pracovných dní v doobedňajších hodinách na telefónnom čísle: 0335938455

Platby vo FN Trnava sú uvedené v Smernici o dohodách a platbách vo FN Trnava.

Klinika/oddelenie

Neurologické oddelenie

 

Publikačná činnosť (vedecké publikácie)

 

Rok: 2023

 

Daniš M., Krastev G., Mako M., Haring J. ,,Málo bodov, veľký uzáver“ – 4 kazuistiky rôznych klinických fenotypov pacientov postihnutých akútnou cievnou mozgovou príhodou s nízkym neurologickým deficitom pri uzávere veľkej mozgovej tepny. 7. Festival neurokazuistík. Martin. 2023

Hrnčiarová B., Krastev G., Frajková Ž. Rozprávanie ako súčasť liečby pacientov s Parkinsonovou chorobou – SPEAK OUT!® 7. Festival neurokazuistík. Martin. 2023

Ivanová Z., Krastev G., Cisár J., Mydlová V. Keď si telo robí, čo chce. 7. Festival neurokazuistík. Martin. 2023

Mydlová V., Krastev G., Cisár J. Dobrý sluha, zlý pán 7. Festival neurokazuistík. Martin. 2023

Mydlová V., Krastev G., Andrášiková K. Transverzálna myelitída – spoločný menovateľ, rozdielny činiteľ 7. Festival neurokazuistík. Martin. 2023

Havranová R., Krastev G., Cisár J., Ivanová Z., Jankovičová Z. “Salt and pepper“ 7. Festival neurokazuistík. Martin. 2023

Jankovičová Z., Krastev G., Mako M., Havranová R. Niekedy je lepšie pokračovať 7. Festival neurokazuistík. Martin. 2023

 

Horková D., Krastev G., Haring J., Frajková Ž., Hrnčiarová B. Keď prehĺtanie viazne 7. Festival neurokazuistík. Martin. 2023

Jankovičová Z., Krastev G., Mako M., Daniš M. Od zápalu svalov k zápalu mozgu 7. Festival neurokazuistík. Martin. 2023

Havranová R., Krastev G., Mako M., Mydlová V. Viacnásobná paréza 7. Festival neurokazuistík. Martin. 2023

Andrášiková K., Krastev G., Horková D., Jankovičová Z., Koleják K. Keď krk zubára neposlúcha 7. Festival neurokazuistík. Martin. 2023

 

 

Rok 2022

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Spronk PE, Spronk LEJ, Egerod I, McGaughey J, McRae J, Rose L, Brodsky MB; DICE study investigators. Dysphagia in Intensive Care Evaluation (DICE): An International Cross-Sectional Survey. Dysphagia. 2022 Jan 29. doi: 10.1007/s00455-021-10389-y. Epub ahead of print. PMID: 35092486.

Nguyen T, Krastev G, Mako M et al. Global Impact of the COVID-19 Pandemic on Stroke Volumes and Cerebrovasular Events: One-Year Follow-up. Neurology, 2022 Oct 18:10.1212/WNL.0000000000201426. doi: 10.1212/WNL.0000000000201426. Epub ahead of print. PMID: 36257718.

Frajkova Z, Paouris D, Nado L, Vyrvova I, Fabianova A, Printza A, Varga L, Tedla, M. Slovak Translation and Cross-Cultural Validation of the Eating Assessment Tool (EAT10®). Journal of Clinical Medicine, 11(19), 5966, 2022.

ADC Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

Pinčáková K, Krastev G, Haring J, Mako M, Mikulášková V, Bošák V. Low Lymphocyte-to-Monocyte Ratio as a Possible Predictor of an Unfavourable Clinical Outcome in Patients with Acute Ischemic Stroke after Mechanical Thrombectomy. Stroke Research and Treatment, vol. 2022, Article ID 9243080, 9 pages, 2022. https://doi.org/10.1155/2022/9243080

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Havranová R., Krastev G., Mako M., Haring J. Endovaskulárna liečba a karotický stenting u prognosticky nepriaznivého pacienta. Neurológia 2022; 17 (1): 50-52

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

Jancikova J, Bezdekova D, Urik M, Urbanova P, Dohnalova L, Jabanziev P, Tedla M, Frajkova Z, Jarkovsky J. Asociace mezi klinickými známkami orofarygeální dysfagie a patologickými nálezy na videofluoroskopii u dětí (Zborník abstraktov) 9. Česko-Slovenský kongres otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, 2022.

Ďalšie prezentácie na konferenciách

Havranová R., Mako M., Krastev G., Jankovičová Z. Keď čas nehrá hlavnú rolu. In 6. festival neurokazuistík. Demänovská dolina, 2022.

Cisár J., Krastev G., Mako M., Haring J., Števková Z., Mokošová L., Al Sabti B., Labudová P., Horková D., Andrašiková K., Drgoňa Ľ., Vranovský A., Gyarfáš J. Keď nevieš čo to je, vždy mysli na lymfóm. In 6. festival neurokazuistík. Demänovská dolina, 2022.

Al Sabti B., Daniš M., Haring J., Mako M., Krastev G. Raritná príčina chorey. In 6. festival neurokazuistík. Demänovská dolina, 2022.

Daniš M., Krastev G., Haring J., Mako M., Jankovičová Z., Al Sabti B. „Írska tanečnica a dirigent“ - dve kazuistiky pacientov s funkčnou poruchou hybnosti. In 6. festival neurokazuistík. Demänovská dolina, 2022.

Horková D., Krastev G. Pacientka s príznakom kolibríka. In 6. festival neurokazuistík. Demänovská dolina, 2022.

Labudová P., Mako M., Daniš M., Krastev G. Opsoklonus-myoklonus syndróm. In 6. festival neurokazuistík. Demänovská dolina, 2022.

Andrášiková K., Krastev G., Cisár J. Keď sa za vertigom skrýva zrada. In 6. festival neurokazuistík. Demänovská dolina, 2022.

Jankovičová Z., Krastev G., Mako M., Cisár J., Daniš M., Havranová R., Tomašová K. Autoimunitná encefalitída – rovnaké príznaky, rozdielna diagnóza. In 6. festival neurokazuistík. Demänovská dolina, 2022.

Števková Z. Zahmlená cesta k diagnóze – kazuistika. In Aktuálne prístupy k liečbe SM, Bratislavský odborný seminár. Bratislava, 2022

Frajková Ž. Dysfágia u pacientov s Parkinsonovou chorobou. In Bolesť hlavy a Parkinsonova choroba. 2 X Akadémia. Starý Smokovec, 2022

Horková D. Multifokálna motorická mononeuropatia. In Summit mladých neurológov. Donovaly, 2022

Daniš M. „Nezabudni na pulzácie“. In Summit mladých neurológov. Donovaly, 2022

Daniš M. Využitie botulotoxínu v liečbe dystónie. Krajský odborný seminár. Trnava, 2022

Daniš M. Eye of the tiger sign in patient with extrapyramidal syndrome – unique case report. 2nd Internarional Conference of Neuroscience, Psychiatry and Mental Health, Paris, France, 2022

Cisár J. Mimikry a chameleóny CMP. 35. Slovenský a český neurologický zjazd. Bratislava, 2022

Mako M. Komplexný prístup v prednemocničnej a skorej nemocničnej fázy CMP v podmienkach SR. 35. Slovenský a český neurologický zjazd. Bratislava, 2022

Mako M. Manažment hyperlipoproteinémie v sekundárnej prevencii ischemickej CMP. 35. Slovenský a český neurologický zjazd. Bratislava, 2022

Krastev G. Endovaskulárna liečba a CMP s nízkym neurologickým deficitom. 35. Slovenský a český neurologický zjazd. Bratislava, 2022

Mako M. Ischemická CMP vo vertebrobazilárnom riečisku – liečba. 35. Slovenský a český neurologický zjazd. Bratislava, 2022

Haring J. Cerebrálna venózna trombóza – možnosti diagnostiky a terapie. 35. Slovenský a český neurologický zjazd. Bratislava, 2022

Mako M., Krastev G., Haring J, Jakubcová D. Faktory ovplyvňujúce výsledný stav pacientov po priamej aspirácii oklúzie artérie basilaris . 35. Slovenský a český neurologický zjazd. Bratislava, 2022

Haring J, Haršány J., Hoferica M., Janega J., Janegová A., Mako M., Krastev G., Klepanec A. Histológia zrazeniny a endovaskulárna liečba akútnej iCMP. 35. Slovenský a český neurologický zjazd. Bratislava, 2022

Mako M., Krastev G., Haring J, Cisár J., Jakubcová D Analýza komplikácií mechanickej trombektómie. 35. Slovenský a český neurologický zjazd. Bratislava, 2022

Mako M. Analýza komplikácií mechanickej trombektómie. 50. Český a slovenský cerebrovaskulárny kongres. Mikulov, 2022

 1. Kantorová, M. Vitková, M. Martiniková, M. Kianičková, M. Fedičová, S. Kováčová, V. Hančinová, Ľ. Lisý, P. Koleda, J. Roháľová, J. Polóniová, M. Karlík, D. Slezáková, M. Mako, J. Cisár, E. Klímová. Skúsenosti s liečbou alemtuzumabom na Slovensku - 4 ročné sledovanie účinnosti a bezpečnosti. 35. Slovenský a český neurologický zjazd. Bratislava, 2022

Mako M. Fremanezumab a dáta z reálnej praxe  (kazuistika). Krajský seminár Teva. Trnava, 2022

Mako M. Rozhodujúce kritériá pri voľbe antikoagulačnej liečby. Krajský seminár. Trnava, 2022

 Števková Z. Zahmlená cesta k diagnóze – kazuistika. Aktuálne prístupy k liečbe SM. Bratislava, 2022

Števková Z. Botulotoxín A v liečbe spastickej parézy. Botulotoxín v neurológii. Trnava, 2022.

Števková Z. Kognícia v centre pozornosti. Annual Neuroscience Dialogue. Stará Lesná, 2022.

Števková Z. Tehotenstvo, dojčenie a SM, úloha Copaxone. Odborný neurologický seminár. Trnava, 2022

Mokošová L. Bolesti hlavy – klasifikácia a diferenciálna diagnostika. Odborný neurologický seminár. Trnava, 2022

Haring J. Cerebrovaskulárna rezervná kapacita a jej vzťah k výslednému stavu pacienta po endovaskulárnej liečbe pre uzáver veľkej artérie v prednej mozgovej cirkulácii. 50. Český a slovenský cerebrovaskulárny kongres. Mikulov, 2022

Haring J, Mako M, Krastev G, Cisár J, Szeliga P. COVID-19 a výsledný stav pacientov po endovaskulárnej liečbe pre ischemickú ACMP. 55. Nitrianske lekárske dni. Nitra, 2022

Haring J. Spasticita po cievnej mozgovej príhode a jej liečba. Krajský odborný seminár. Trnava, 2022.

Labudová P, Cisár J, Krastev G, Mako M. K psychiatrovi alebo na neurológiu? - kazuistika. Networking mladých neurológov. Tatranská Lomnica, 2022

Horková D. Multifokálna motorická neuropatia. Networking mladých neurológov. Tatranská Lomnica, 2022

Havranová R., Števková Z., Cisár J. Keď ruka neposlúcha. Networking mladých neurológov. tatranská Lomnica, 2022

Frajková Ž. Dysfágia u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Akadémia Parkinson. Starý Smokovec, 2022

Frajková Ž. FEES protokol. Workshop Dysfágia. Klinika ORL a CHHaK LFUK a UNB. Bratislava, 2022

Frajková Ž. Možnosti terapie dysfágie. Workshop Dysfágia. Klinika ORL a CHHaK LFUK a UNB. Bratislava, 2022

Frajková Ž. Dysfágia u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Konferencia Slovenskej asociácie logopédov. 12.-14.10.2022

Mydlová V. Prečo a ako sledovať aktivitu SM u pacient + kazuistika. Univerzita SM pre sestry. 2022

Haring J, Krastev G, Mako M, Labudová P, Praženková J. Cerebrovascular reserve capacity and outcome after endovascular therapy due to LVO in aterior circulation. 9-th Internationa Symposium on Collaterals to the Brain. Online conference, 2022

Havranová R., Števková Z., Cisár J. Keď ruka neposlúcha. Networking mladých neurológov.

Rok 2021

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Nguyen T, Krastev G, Mako M et al. Global Impact of COVID-19 on Stroke Care and Intravenous Thrombolysis. Neurology, 2021 Jun 8;96(23):e2824-e2838.  doi: 10.1212/WNL.0000000000011885. Epub 2021 Mar 25.

Haring J, Mako M, Haršány J, Krastev G, Hoferica M, Klepanec A. Aspiration Thrombectomy in Patients with Large Vessel Occlusion and Mild Stroke: A Single-Center Experience. Med Sci Monit. 2021 May 21;27:e930014. doi: 10.12659/MSM.930014. PMID: 34016941; PMCID: PMC8147007.

Jančíková J, Bezděková D, Urbanová P, Dohnalová L, Jabandžiev P, Tedla M, Frajková Ž, Jarkovský J, Urík M. Association between Swallowing-Related Questionnaire Responses and Pathological Signs on Videofluoroscopy in Children. Children (Basel). 2021 Dec 1;8(12):1109. doi: 10.3390/children8121109. PMID: 34943305; PMCID: PMC8700346.

ADC Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Printza A, Tedla M, Frajkova Z, Sapalidis K, Triaridis S. Dysphagia Severity and Management in Patients with COVID-19. Curr Health Sci J. 2021 Apr-Jun;47(2):147-156. doi: 10.12865/CHSJ.47.02.01. Epub 2021 Jun 30. PMID: 34765231; PMCID: PMC8551886.

Hrnčiarová B, Frajková Ž. Logopedická starostlivosť o pacientov s myasteniou gravis. Listy klinické logopedie. 2021;5(2):50-55. doi: 10.36833/lkl.2021.031.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Pinčáková K., Bošák V., Krastev G., Súčasné možnosti hodnotenia účinnosti protidoštičkovej liečby. Neurológia 2021; 16 (1): 30-33

Tomašová K., Krastev G., Mako M. Fyziológia a patofyziológia hematoencefalickej bariéry. Neurológia 2021; 16 (2): 87-90

Tomašová K., Krastev G., Mako M., Haring J., Števková Z. Mimikry optickej neuritídy. Neurológia 2021; 16 (3): 182-184

Labudová P., Krastev G., Mako M., Myxóm ako zriedkavá príčina CMP. Neurológia 2021; 16 (3): 186-188

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

Frajkova Z, Tedla M. Prejavy a možnosti ovplyvnenia dysfágie u nechirurgicki liečených pacientov s nádorom hlavy a krku. 67. slovenský otorinolaryngologický kongres. 2021; s. 58-59. (Zborník abstraktov, zostavovateľ: Rowex)

Frajkova Z, Tedla M. Tracheotómia. 67. slovenský otorinolaryngologický kongres. 2021; s. 60. (Zborník abstraktov, zostavovateľ: Rowex)

Ďalšie prezentácie na konferenciách

Ivanová Z., Krastev G., Janegová A., Horák S. Správna diagnóza prišla príliš neskoro. In 5. festival neurokazuistík. Live stream webinár, 2021.

Labudová P., Cisár J., Krastev G. Neočakávaná príčina depresie a kognitívneho deficitu. In 5. festival neurokazuistík. Live stream webinár, 2021.

Al Sabti B., Daniš M., Cisár J., Krastev G. DYT1 dystónia. In 5. festival neurokazuistík. Live stream webinár, 2021.

Daniš M., Krastev G., Haring J., Mako M., Cisár J., Jankovičová Z. Z fitness centra na cerebrálnu jednotku. In 5. festival neurokazuistík. Live stream webinár, 2021.

Andrášiková K., Krastev G., Haring J. Dilema pre neurológov – rekanalizovať alebo nerekanalizovať? Časový faktor v hlavnej úlohe. In 5. festival neurokazuistík. Live stream webinár, 2021.

Horková D., Krastev G., Števková Z. Algoritmus liečby NMDA encefalitídy – nové zistenia. In 5. festival neurokazuistík. Live stream webinár, 2021.

Tomašová K., Krastev G., Haring J., Kutnárová D., Daniš M., Jankovičová Z. Zriedkavé príčiny lézie okohybných nervov - neuro-oftalmologický „shift“. In 5. festival neurokazuistík. Live stream webinár, 2021.

Havranová R., Krastev G., Mako M., Haring J., Mokošová L., Kennedyho choroba. In 5. festival neurokazuistík. Live stream webinár, 2021.

Maksymets A., Haring J., Krastev G. Frontoteporálna demencia a amyotrofická laterálna skleróza – neurodegeneratívne kontinuum? In 5. festival neurokazuistík. Live stream webinár, 2021.

Krastev G. Mechanická trombektómia LVO s alebo bez trombolýzy? In 49. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Horný Smokovec, 2021

Mako M. Faktory ovplyvňujúce výsledný stav pacientov po úspešnej rekanalizácii oklúzie veľkej tepny. In 49. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Horný Smokovec, 2021

Haring J. Cerebrálna venózna trombóza - možnosti diagnostiky a terapie. In 49. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Horný Smokovec, 2021

Haring J. Akútny versus odložený karotický stenting symptomatickej stenózy extrakraniálneho úseku vnútornej karotickej tepny. In 49. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Horný Smokovec, 2021

Haring J. COVID-19 a výsledný stav pacientov po endovaskulárnej liečbe pre ischemickú ACMP. In 49. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Horný Smokovec, 2021

Pinčáková K. Pažítková L, Praženková J. Laboratórne prediktory liečebného výsledku u pacientov s akútnou ischemickou cievnou mozgovou príhodou. In 49. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Horný Smokovec, 2021

Mako M. Monoklonálne protilátky v liečbe migrény – čím sa vzájomne odlišujú? Bolesť hlavy a Parkinsonova choroba. 2 X Akadémia. Trnava, 2021

Krastev G. Disekcia krčných a intrakraniálnych tepien a bolesť hlavy. Bolesť hlavy a Parkinsonova choroba. 2 X Akadémia. Trnava, 2021

Haring J. Detekcia fibrilácie predsiení pred alebo po ischemickej cievnej mozgovej príhode? Podcast in webakademia.sk, 2021

Jankovičová Z. Sclerosis multiplex s atypickým MR obrazom. Okná do sveta SM. Online cyklus kazuistík, 2021

Cisár J. Keď sa liečba SM komplikuje. Okná do sveta SM. Online cyklus kazuistík, 2021

Cisár J, Krastev G. Sclerosis multiplex sekundárne progresívna forma: Kedy je ten správny čas na stanovenie diagnózy? Digitálna posterová sekcia ANNUAL NEUROSCIENCE DIALOG, 2021

Haring J, Mako M. Liečba CMP v štandardných a neštandardných podmienkach, Virtuálna škola STROKE, 2021

Mako M, Haring J. Hodnotenie akútnej mozgovo-cievnej príhody podľa škál NIHSS a MRS. Nemocničný seminár. Komárno, 2021

Mako M, Haring J, Krastev G, Cisár J, Szeliga P. Acute stroke care during COVID-19 pandemic in Western Slovakia. 8-th Internationa Symposium on Collaterals to the Brain. Los Angeles 2021

Mako M, Krastev G, Haring J, Cisár J, Klepanec A, Haršány J, Janega P, Nosáľ V. Outcome Predicotrs After Direct Aspiration of Basilar Artery Occlusion. ESOC Virtual, 2021

Mako M. Rádiologický obraz sclerosis multiplex z pohľadu neurológa. XLII. Slovenský rádiologický kongres (SRK). Trnava, 2021

Mako M, Krastev G, Haring J. Trombolytická liečba – časté otázky, na ktoré hľadáme odpovede. Nemocničný seminár. Považská Bystrica, 2021

Mako M. Diferenciálna diagnostika bolesti hlavy – Poisťovne a biologická liečba. Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax, XV. Ročník. Tatranská Lomnica, 2021.

Mako M. Interdisciplinárna diskusia o aktuálnych a budúcich možnostiach liečby pre Vašich pacientov. COMPASS a VICTORIA, môžu zmeniť životný príbeh Vášho pacienta? Online in www.meditrend.sk, 2021

Mokošová L. Prvé skúsenosti s fremanezumabom (kazuistiky). Berlina, online in medicinskyportal.sk 2021

 

Rok 2020

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Mako M, Krastev G, Haring J, Cisár J, Klepanec A, Haršány J, Blaško P, Kurray P. Opakovaná trombektómia u pacienta so zriedkavou kombináciou etiologických faktorov. Cesk Slov Neurol N 2020; 83(2): 209-211

 

Escudero-Martinez I, Mazya M, Teutsch C, Gdovinova Z, Krastev G.  on behalf of the SITS Investigators, et al. Dabigatran initiation in patients with non-valvular AF and first acute ischaemic stroke: a retrospective observational study from the SITS registry. BMJ Open 2020;10:e037234. doi: 10.1136/bmjopen-2020-037234

 

Frajkova Z, Tedla M, Tedlova E, Suchankova M, Geneid A. Postintubation Dysphagia During COVID-19 Outbreak-Contemporary Review. Dysphagia. 2020 Aug;35(4):549-557. doi: 10.1007/s00455-020-10139-6. Epub 2020 May 28. PMID: 32468193; PMCID: PMC7255443.

 

Szilasiova J, Krastev G, Stevkova Z et al. Incidence and prevalence of neuromyelitis optica spectrum disorders in Slovakia. Neurological research, 44:1, 38-46, DOI: 10.1080/01616412.2021.1952741

 

Geneid A, Nawka T, Schindler A, Oguz H, Chrobok V, Calcinoni O, Am Zehnhoff-Dinnesen A, Neumann K, Farahat M, Abou-Elsaad T, Moerman M, Chavez E, Fishman J, Yazaki R, Arnold B, Frajkova Z, Graf S, Pflug C, Drsata J, Desuter G, Samuelsson C, Tedla M, Costello D, Sjögren E, Hess M, Kinnari T, Rubin J. Union of the European Phoniatricians' position statement on the exit strategy of phoniatric and laryngological services: staying safe and getting back to normal after the peak of coronavirus disease 2019 (issued on 25th May 2020). J Laryngol Otol. 2020 Aug;134(8):661-664. doi: 10.1017/S002221512000122X. Epub 2020 Jun 16. PMID: 32613918; PMCID: PMC7399138.

Frajkova Z, Krizekova A, Missikova V, Tedla M. Translation, Cross-Cultural Validation of the Voice Handicap Index (VHI-30) in Slovak Language. J Voice. 2022 Jan;36(1):145.e1-145.e6. doi: 10.1016/j.jvoice.2020.04.003. Epub 2020 May 8. PMID: 32402663.

 

ADC Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

Tedla M, Suchankova M, Ahrendt K, Varga L, Frajkova Z, Urban J, Kluckova K, Tedlova E, Profant M, Bucova M. Triggering receptor expressed on myeloid cells 1 and 2 in patients with chronic maxillary sinusitis. Bratisl Lek Listy. 2021;122(6):391-395. doi: 10.4149/10.4149/BLL_2021_065. PMID: 34002612.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Tedla M., Wzošová M., Frajková Ž., Profant M. 2020. COVID-19 z pohľadu otorinolaryngológa, prehľad situácie dva mesiace po prvých prípadoch infekcie v našich krajinách; evidence based. In Otorinolaryngol Foniatr, 69, 2020, č. 2, s. 11–16, ISSN 1210-7867.

Frajková Ž., Križeková A., Miššíková V., Tedla M. 2020.Vplyv veku a pohlavia na skóre v dotazníku VHI-30 a VHI-10. In Otorinolaryngol Foniatr, 69, 2020, č. 2, s. 24-30, ISSN 1210-7867.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Daniš M, Cisár J, Krastev G, „Eye of tiger sign“ u pacientky s extrapyramídovým syndrómom – ojedinelá kazuistika. Neurol. praxi 2020; 21(4): 319–321

Mako M, Cisár J, Krastev G. Nekonvulzívny status epilepticus. Neurológia 2020 15; (2):-91

Krastev G. Niektoré aspekty prednemocničného manažmentu pacientov v hyperakútnej fáze ICMP z pohľadu slovenského neurológa. Neurológia 2020; 15(3): 160-163

Daniš M, Krastev G, Haring J, Mako M, Al Sabti B, Cisár J, Jankovičová Z: Diafragmatický flutter – keď bránica neposlúcha. Neurológia 2020; 15 (3): 175-176

Mako M Embolic stroke of undetermined source (ESUS). Súč Klin Pr 2020; 2: 23–25

Haršány J, Hoferica M, Rusina M, Haring J, Mako M, Krastev G, Klepanec A. Zobrazovanie u pacientov s akútnou ischemickou cievnou mozgovou príhodou. Slov radiol 2020;27(1-2):61- 69.

Mokošová L. Záchranná liečba u vysokoaktívnej formy SM u pacienta s rebound fenoménom po liečbe natalizumabom – ako ďalej. Neurológia 2020; 15(S2) 7-9

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

 

AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch

Mako M, Krastev G, Haring J, Klepanec A, Haršány J, Cisár J, Al Sabti B, Janega P, Janegová A. Is aspiration thrombectomy eligible as first line therapy for stroke with large vessel occlusion in posterior circulation? International Journal of Stroke. 2020;15(1_suppl):753-771. doi:10.1177/1747493020970870

Haršány J, Klepanec J, Haring J, Mako M, Krastev G. Aspiration thrombectomy for the treatment of M2 occlusions International Journal of Stroke. 2020;15(1_suppl):753-771. doi:10.1177/1747493020970870

Al Sabti B, Krastev G, Klepanec A, Haring J, Klepanec A, Mako M, Cisár J, Haršány J, Janega P, Janegová A. Is endovascular treatment (EVT) effective and safe in stroke patients with mild neurological deficit? International Journal of Stroke. 2020;15(1_suppl):753-771. doi:10.1177/1747493020970870

Haring J, Klepanec A, Krastev G, Haršány J, Mako M, Cisár J. The first line aspiration thrombectomy in stroke patients with early recurrent large vessel occlusion International Journal of Stroke. 2020;15(1_suppl):753-771. doi:10.1177/1747493020970870

Haring J, Krastev G, Klepanec A, Mako M, Haršány J. The evolution of the high volume endovascular center in Western Slovakia International Journal of Stroke. 2020;15(1_suppl):753-771. doi:10.1177/1747493020970870

Cisár J, Krastev G, Mako M, Haring J, Klepanec A, Haršány J, Janegová P. Experience with mechanical thrombectomy in pediatric patients with acute ischemic stroke International Journal of Stroke. 2020;15(1_suppl):753-771. doi:10.1177/1747493020970870

Haring J, Krastev G, Klepanec A, Mako M, Haršány J, Cisár J, Janega P, Janegová A. Thrombus after the thrombolysis for stroke. International Journal of Stroke. 2020;15(1_suppl):753-771. doi:10.1177/1747493020970870

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

Ďalšie prezentácie na konferenciách

Krastev G. IVT – čo sú skutočné kontraindikácie? In Cievna mozgová príhoda. Bratislava, 2020.

Krastev G, Mako M. Trombolytická liečba - časté otázky, na ktoré hľadáme odpovede. Stroke Forum. Trenčín, 2020

Mokošová L, Krastev G. Disseminated necrotizing leukoencephalopathy associated with metorexate therapy. In 6 th congress of the European academy  of Neurology. Paris, 2020

 

Števková Z, Krastev G, Mako M, Haring J. The X-linked form of Charcot-Marie-Tooth disease with GJB1 and PMP22 gene mutation.“ In 6 th congress of the European academy  of Neurology. Paris, 2020.

 

Tomašová K, Krastev G, Mako M, Haring J, Števková Z. Mimikry optickej neuritídy. In 4. festival neurokazuistík. Demänovská dolina, 2020

 

Daniš M. SGCE myoklonus-dystónia. In 2nd Slovak hands – on virtual school of Movement Disorders, Košice, 2020

 

Al Sabti B. DYT 1 dystónia. In 2nd Slovak hands – on virtual school of Movement Disorders, Košice, 2020

 

Jankovičová Z, Krastev G, Mako M, Haring J. Periprocedurálne komplikácie karotického stentingu. In 4. festival neurokazuistík. Demänovská dolina, 2020

Maksymets A, Havranová R, Krastev G, Mako M. Selekcia pacientov s neznámou časovou anamnézou vzniku iNCMP k reperfúznej terapii na základe multimodálneho zobrazovacieho prístupu. In 4. festival neurokazuistík. Demänovská dolina, 2020

Havranová R, Haring J, Krastev G. Endovaskulárna liečba a CAS u prognosticky nepriaznivého pacienta. In 4. festival neurokazuistík. Demänovská dolina, 2020

Labudová P, Krastev G, Mako M. Myxóm ako zriedkavá príčina CMP. In 4. festival neurokazuistík. Demänovská dolina, 2020

Števková Z, Krastev G, Haring J, Cisár J, Daniš M. SGCE myoklonus-dystónia syndróm. In 4. festival neurokazuistík. Demänovská dolina, 2020

Daniš M, Krastev G, Jankovičová Z, Haring J, Mako M. Diafragmatický flutter, alebo keď bránica neposlúcha. In 4. festival neurokazuistík. Demänovská dolina, 2020

Števková Z, Krastev G, Haring J, Mako M, Cisár J, Al Sabti B. Anti-NMDAR encefalitída asociovaná s teratómom refraktérna na prvolíniovú liečbu. In 4. festival neurokazuistík. Demänovská dolina, 2020

Mako M, Haring J, Krastev G, Klepanec A: Acute stroke care during COVID-19 pandemic in Western Slovakia. In 7-th Internationa Symposium on Collaterals to the Brain. Los Angeles 2020

Krastev G, Mako M, Haring J, Nosáľ V, Petrovičová A, Hanáčková E, Bojda M, Stareček P, Leško N, Garajová B. Trombolytická liečba iCMP – „skutočné“ kontraindikácie? In 48. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Mikulov, 2020

Haring J. Krastev G, Klepanec A, Mako M, Haršány J, Hoferica M. Hraničné situácie v endovaskulárnej liečbe LVO – skúsenosti jedného centra. In 48. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Mikulov, 2020

 Haršány J, Haring J, Hoferica M, Mako M, Krastev G, Klepanec A. Aspiration thrombectomy as the first-line treatment of M2 occlusions. In 48. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Mikulov, 2020

Cisár J, Krastev G, Mako M, Haring J, Klepanec A, Haršány J, Rábarová D, Železkovová J, Kolníková M, Payerová J, Rivera GAR, Podracká Ľ, Hlavatá A, Pychová Z, Garajová B, Donáth V, Vulev I, Janegová A. Endovaskulárna liečba akútnej cievnej mozgovej príhody u pediatrických pacientov v SR. In 48. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Mikulov, 2020

 

Mako M, Krastev G, Haring J. Prehľad najnovších klinických štúdií. In 48. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Mikulov, 2020

 

Tedla, Frajková. Diagnostika a liečba dysfágie u pacientov s tumormi hlavy a krku. Konferencia Slovenskej kooperatívnej skupiny pre nádory hlavy a krku, Liptovský Mikuláš, 24.-25.1.2020

 

Rok 2000-2019

 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

Valkovič P., Krastev G., Mako M. et al. A unique case of coincidence of early onset Parkinson´s disease and multiple sclerosis. Mov Disord 22: 2278-2281

Ohlasy

Rodriguez-Diehl R., Vilas D., Bargalló N., Tolosa E. and Gelpi E., Co-morbid demyelinating lesions and atypical clinical features in a patient with Parkinson's diseaseParkinsonism & Related Disorders10.1016/j.parkreldis.2019.01.015(2019).

Kaasinen V., Joutsa J., Rissanen E., Airas L., Soilu-Hänninen M. and Noponen T., Progressive dopaminergic defect in a patient with primary progressive multiple sclerosisMultiple Sclerosis and Relatet Disorders10.1016/j.msard.2019.101385(101385)(2019).

Gentile M., Groppo E., Cesnik E. and Granieri E., A case of multiple sclerosis associated with early onset parkinsonismBasal Ganglia10.1016/j.baga.2013.10.0034, 1(39-41)(2014).

Nielsen N. M., Pasternak B., Stenager E., Koch‐Henriksen M. and Frisch M., Multiple sclerosis and risk of Parkinson's disease: a Danish nationwide cohort studyEuropean Journal of Neurology21, 1(107-111)(2013).

Oakes P. K., Srivatsal S. R., Davis M. Y. and Samii A., Movement Disorders in Multiple SclerosisPhysical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America10.1016/j.pmr.2013.06.00324, 4(639-651)(2013).

Sadnicka A., Sheerin U., Kaplan C., Molloy S. and Muraro P. A.: Primary progressive multiple sclerosis developing in the context of young onset Parkinson’s diseaseMultiple Sclerosis Journal10.1177/135245851244594219, 1(123-125)(2012).

Mehanna R. and Jankovic J., Movement disorders in multiple sclerosis and other demyelinating diseasesJournal of the Neurological Sciences10.1016/j.jns.2013.02.007328, 1-2(1-8)(2013).

Shneyder N., Harris M. K. and Minagar A., Movement disorders in patients with multiple sclerosis, Hyperkinetic Movement Disorders10.1016/B978-0-444-52014-2.00023-9(307-314)(2011).

Barun B., Brinar V. V., Zadro I., Lušić I., Radović D. and Habek M., Parkinsonism and multiple sclerosis—Is there association?Clinical Neurology and Neurosurgery10.1016/j.clineuro.2008.03.019110, 9(958-961)(2008).

Kaasinen, V. , Joutsa, J. , Rissanen, E.: Progressive dopaminergic defect in a patient with primary progressive multiple sclerosis Multiple Sclerosis and Related Disorders 2019

 

Rodriguez-Diehl, R., Vilas, D., Bargalló, N.:Co-morbid demyelinating lesions and atypical clinical features in a patient with Parkinson's disease. Parkinsonism and Related Disorders 2019

Timárová, G.,Kukumberg, P., Straková, A.,Šabo, L., Gazdíková, K., Krastev, G., Smíšek, M., Belan, V.: Abnormalities of Haemocoagulation in the Acute Stage of Ischaemic Cerebrovascular Attack. Ceska a Slovenska Neurologie a NeurochirurgieVolume 63, Issue 5, 2000, Pages 268-273

Klepanec, A., Salat, D., Harsany, J. et al. Neurointerventionalist and Patient Radiation Doses in Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke. Cardiovasc Intervent Radiol 43, 604–612 (2020). https://doi.org/10.1007/s00270-020-02412-w

Harsany J, Haring J, Hoferica M, Mako M, Janega P, Krastev G, Klepanec A. Aspiration thrombectomy as the first-line treatment of M2 occlusions. Interv Neuroradiol 2020;26(4):383-388

Klepanec A, Harsany J, Haring J, Mako M, Hoferica M, Rusina M, Cisar J, Krastev G. Endovascular treatment of acute ischemic stroke in patients with recurrent intracranial large vessel occlusion. Interv Neuroradiol 2020;26(4):376-382

Klepanec A, Salat D, Harsany J, Hoferica M, Krastev G, Haring J, et al. Neurointerventionalist and Patient Radiation Doses in Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke. Cardiovasc Intervent Radiol 2020;43(4):604-612.

Haring J. Predstavujú ticagrelor a prasugrel alternatívu v protidoštičkovej liečbe ischemických CMP? Cesk Slov Neurol N 2019; 82(6): 615

 

ADC Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Krastev G., Tóth J., Mako M.: Liečba pokročilej formy sclerosis multiplex mitoxantronom. Neurológia 2006; 1 (1): 38 - 4

Zemanová L., Krastev G., Mako M.: Primárna angiitída CNS – kazuistiky troch pacientov. Neurológia 2006; 1 (2): 109 - 113

Haring J., Krastev G.: Klasifikácia sporadickej formy Creutzfeldtovej - Jakobovej choroby. Retrospektívna analýza súboru pacientov v rokoch 2002 – 2006, Haring J., Krastev G., Neurológia 2007; 2 (1): 37 - 42

Mako M., Krastev G.: Možnosti medikamentóznej liečby pokročilej formy Parkinsonovej choroby prehľad literatúry a kazuistika. Neurológia 2007; 2 (2): 101 - 108

Vomastová M., Mako M., Krastev G., Bisták L., Abdolreza M.:Zriedkavá koincidencia encefalomalácie a genetickej formy JCCh . Vomastová Mária, Mako M, Krastev G. et al. Neurológia 2009; 4 (3): 171-174

Kabátová E., Krastev G., Žákovič V., Neuschl V.: Trombóza mozgových splavov – kazuistika pacientky. Neurológia 2010; 5 (3): 179-183

Beňová L., Krastev G.: Fahrov syndróm. Neurológia 2011; 6 (3): 127-129

Zajičková I., Borošová J., Krastev G.: Slovná hluchota – kazuistika.
Neurológia 2012; 7 (1): 26-28

Kovácsová Ž., Krastev G.: Akútna diseminovaná encefalomyelitída.
Neurológia 2014; 9 (2): 87-89

Došeková P, Krastev G, Maková V. Optická neuritída ako jeden z prvých príznakov sclerosis multiplex. Via pract., 2017, 14(3): 116–120

Beňová L., Krastev G.: Rasmussenova encefalitida – kazuistika. Neurológia 2014; 9 (2): 105-108

Števková Z., Krastev G.: Man-in-the-barrel syndróm. Neurológia 2016; 11 (1): 41-44

Došeková P., Krastev G., Haring J., Lackovič R.: Stiff person syndróm. Neurológia 2016; 11 (2): 95-100

Haring J., Krastev G., Vulev I., Klepanec A., Mako M., Kuchárik M., Bažík R., Balász T., Haršány J., Lackovič R., Mokošová L., Zajičková I., Beňová L., Števková Z., Kovácsová Ž., Došeková P., Cisár J., Cabúková M., Vomastová M.: Výsledky BATTS registra mechanických trombektómií akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody. Neurológia 2016; 11 (3): 111-118

Došeková P.: Použitie Montreal cognitive asessment testu vo včasnej diagnostike kognitívnych porúch pri skleróze multiplex. Lekársky obzor 61/2014

Haring J., Krastev G., Vulev I., Klepanec A., Mako M., Kuchárik M., Bažík R., Balász T., Haršány J., Lackovič R., Mokošová L., Zajičková I., Beňová L., Števková Z., Kovácsová Ž., Došeková P., Cisár J., Cabúková M., Vomastová M.: Výsledky BATTS registra mechanických trombektómií akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody. Kardiol. Prax 2016; 14 (3): 104-111

Rusina M., Haršány J., Krastev G., Haring J., Mako M., Žákovič V. Klepanec A. Zobrazovanie u pacientov s akútnou ischemickou CMP. In Slovak journal of health sciences 2018;9(1):137. ISSN 1338-161X.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Bornstein N., Saver J., Diener H., et al.: An injectable implant to stimulate the sphenopalatine ganglion for treatment of acute ischaemic stroke up to 24 h from onset (ImpACT-24B): an international, sham-controlled, pivotal trial. The Lancet (2019) 394(10194) 219-229

Ohlasy

Campbell, B.C.V. , De Silva, D.A. , Macleod, M.R: Ischaemic stroke. Nat Rev Dis Primers. 2019 Oct 10;5(1):70

 

Michel, P.: Sphenopalatine Ganglion Stimulation: Patient Selection Will Be Key. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.119.026029

 

Sandset, E.C. , Ford, G.A.: Sphenopalatine ganglion stimulation after stroke, promising but not yet ready for adoption. Lancet. 2019 Jul 20;394(10194):189-190

 

Kappos L., Baro-Or A., Cree B. et al.: Siponimod versus placebo in secondary progressive multiple sclerosis (EXPAND): a double-blind, randomised, phase 3 study. Lancet (2018) 391,1263-1273

Ohlasy

Cree B., Hauser S.: Reply to “Silent Progression or Bout Onset Progressive Multiple Sclerosis?” https://doi.org/10.1002/ana.25536

Manouchehri N., Stüve O.: Trials and therapies in secondary progressive MS, simplified. Nature Reviews Neurology 15, pages431–432(2019)

 

McGinley M, Fox R.: Prospect of siponimd in secondary progressive multiple sclerosis, Therapeutic Advances in Neurological Disorders. 10.1177/1756286418788013

Cohen A., Harrington R., Goldhaber S. et al.: Extended Thromboprophylaxis with Betrixaban in Acutely Ill Medical Patients. N Engl J Med 2016; 375:534-544

Gibson, C.M., Korjian, S., Chi, G. et al.: Comparison of fatal or irreversible events with extended-duration betrixaban versus standard dose enoxaparin in acutely Ill medical patients: An APEX trial substudy.

Ohlasy

Knotts, T.L. , Mousa, S.A. Anticoagulation in Venous Thromboembolism Prophylaxis in Medically Ill Patients: Potential Impact of NOACs. American Journal of Cardiovascular Drugs 2019

 

Meng, L. , Ding, C. , An, J.: Research progress in clinical treatment of oral anticoagulants
Pharmaceutical Care and Research 2019

 

Guy, H. , Laskier, V. , Fisher, M. Cost-Effectiveness of Betrixaban Compared with Enoxaparin for Venous Thromboembolism Prophylaxis in Nonsurgical Patients with Acute Medical Illness in the United States. PharmacoEconomics 2019

 

AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch

Krastev G., Haring J., Mako M., et al.: Retrospective analysis of the group of the patients with ischaemic stroke after systemic thrombolysis. International Journal of Stroke vol 3., suppl. 1., sept. 2008 s. 268.

Klepanec A., Haršány J., Haring J., Mako M., Krastev G.: Endovascular tretament of reccurent basilar artery occlusion with mechanical thrombectomy. In CardioVascular and Interventional Radiology.; 2015:38, Supplement 3:258..

Krastev G.,Vomastová M., Kabátová E., Tóth J., Mako M.: Koincidencia supratentoriálnej iCMP liečenej systémovu trombolýzou a infratentoriálnej iNCMP liečenej intraarteriálnou trombolýzou. Cesk Slov Neurol N 2009; 72/105(Supplementum 2):105-129

Vomastová M., Mako M., Krastev G.: Zriedkavá koincidencia encefalomalácie a genetickej formy Creutzfeldt-Jakobovej choroby. Cesk Slov Neurol N 2009; 72/105(Supplementum 2):105-129

Mako M, Krastev G, Haring J, Klepanec A, Haršány J, Cisár J, et al. Vzťah histopatologického zloženia trombu a etiológie ischemickej NCMP. Cesk Slov Neurol N 2019;82(115), Suppl 2.

Haring J, Krastev G, Klepanec A, Mako M, Haršány J, Janega P, et al. Trombolýza a zloženie trombu – korelácia medzi histopatologickým zložením trombu a CT nálezmi. Cesk Slov Neurol N 2019;82(115), Suppl 2.

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

Krastev G., Mako M., Haring J.: Retrospektívna analýza skupiny pacientov s ICMP po systémovej trombolytickej liečbe. XXXV. Medzinárodné slovenské a české neurovaskulárne sympózium, Nitra 2007. Neurológia 2/2007 S2

Zajičková I., Krastev G.: Plánované tehotenstvo pacientky s SM na liečbe INF B. Neurológia 2014, supplementum

Tedla M., Frajková Ž.: Dôležitosť správnej diagnostiky a liečby u pacienta s dysfágiou XVII. Česko-Slovenský kongres mladých otorinolaryngológov. 20.-22.9.2018. Program a zborník abstraktov mladých otorinolaryngológov. ISBN 978-80-89797-34-9.

 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Gross, Fabianová, Frajková Rehabilitácia porúch prehĺtania in Poruchy polykání, Vydavateľstvo Tobiáš 2.vydanie 2018. ISBN 978-80-7311-188-5.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Brook, I. Sprievodca laryngektómiou. prekl. Frajkova Z, Svajdova M, Tedla M, Vyrvova I, Wzosova M. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave; 186 s. ISBN 978-80-223-5111-9

Ďalšie prezentácie na konferenciách

Krastev G., Valkovič P. et al., Iktiformne sa manifestujúci tumor mozgu – kazuistika. In 17. zjazd slovenských a českých mladých neurológov. Martin 2002

Krastev G., Mitrová E., Haring J.: Creutzdfeld-Jacobova choroba – kazuistiky pacientov. In XX. dni Česko-slovenských mladých neurológov. Hradec nad Moravicí, 2005

Krastev G., Zemanová L.: Izolovaná angiitída CNS – kazuistiky pacientov. In XX. dni Česko- slovenských mladých neurológov. Hradec nad Moravicí, 2005.

Krastev G., Mako M., Valkovič P.: Unikátny prípad koincidencie „ Early onset“ Parkinsonovej choroby a sclerosis multiplex. In 20. český a slovensky neurologický zjazd. Košice, 2006.

Haring J.: Retrospektívna analýza skupiny pacientov s ICMP po systémovej trombolytickej liečbe. In XXXV. Medzinárodné slovenské a české neurovaskulárne sympózium. Nitra, 2007

Krastev G., Haring J., Kabátová E., Tóth J.: Systémová trombolytická liečba v kombinácii s intraarteriálnou trombolýzou s pomocou rt-PA u pacienta s oklúziou a. basilaris. In Škola pre Stroke. Nitra, 2008

Haring J., Krastev G., Mako M.: Retrospektívna analýza skupiny pacientov s iCMP po systémovej trombolýze. In Neurovaskulární kongres. Ostrava, 2008

Haring J., Krastev G., Mako M.: Retrospective analysis of the group of the patients with ischaemic stroke after systemic thrombolysis. In 6th World Stroke Congress and 10 th International symposium on Thrombolysis and Acute stroke. Vienna, Austria, 2008

Haring J.: Retrospektívna analýza pacientov s iCMP po systémovej trombolytickej liečbe. In Škola pre Stroke. Nitra, 2008

Krastev G, Tóth J. Liečba pokročilých foriem SM. In II. Škola pre SM. Štrbské Pleso, 2010

Beňová Ľ., Krastev G.: Fahrov syndróm. In XXVII. zjazd slovenských a českých mladých neurológov. Martin, 2012

Haring J., Krastev G., Mako M., Tóth J., Lackovič R., Šimášková I., Kabátová E., Horváthová L., Zajíčková I., Beňová Ľ.: Skúsenosti s trombolytickou liečbou ischemickej mozgovej príhody na Neurologickom oddelení FN Trnava. In Neurorehab. Piešťany, 2012

Zajičková I., Krastev G.: Slovná hluchota. In 18. Zjazd slovenských a českých mladých neurológov. Martin, 2012

Zajičková I., Krastev G.: Stump syndróm. In 26. slovenský a český neurologický zjazd a 59. slovenský a český zjazd klinickej neurofyziológie. Martin, 2012

 Haring J., Krastev G., Mako M.: Stroke mimics in patient with carbon monoxide intoxication. In ESC. London, 2013

Krastev G., Haring J., Mako M.: A case of unilateral adult moya moya disease with multiple vascular risk. In ESC. London, 2013

Mako M., Krastev G., Lackovič R., Vomastová M.: Stroke and Creutzfeldt-Jacob disease – a case report. In ESC. London, 2013

Haring J., Krastev G., Mako M., Lackovič R., Zajíčková I., Beňová Ľ., Kovácsová Ž.: Systémová trombolýza v trnavskom regióne. SITS register. In Trnava, 2013

Haring J.: Systémová trombolýza v trnavskom regióne. In Lányiho neurorádiologické dni – LAND. Martin, 2013

Haring J.: Skúsenosti s trombolytickou liečbou ischemickej mozgovej príhody na Neurologickom oddelení FN Trnava. In VII. sympózium neurológov a neurochirurgov. Zemplínska Šírava, 2013

Haring J., Krastev G., Mako M., Lackovič R., Zajíčková I., Beňová Ľ., Kovácsová Ž.: Systémová trombolýza v trnavskom regióne. SITS register. In Neurovaskulárny kongres. Štrbské pleso, 2013

Systémová trombolýza v trnavskom regióne.Haring J. Lányiho neurorádiologické dni – LAND 2013, Martin

Systémová trombolýza v trnavskom regióne. SITS register. Haring J., Krastev G., Mako M., Lackovič R., Zajíčková I., Beňová Ľ., Kovácsová Ž,  Neurovaskulárny kongres 2013, Štrbské pleso, 2103

Skúsenosti s trombolytickou liečbou ischemickej mozgovej príhody na Neurologickom oddelení FN Trnava, Haring J.,  VII. sympózium neurológov a neurochirurgov, Zemplínska Šírava, 2013

Haring J.: Praktické skúsenosti v liečbe a v sekundárnej prevencii CMP u pacientov s fibriláciou predsiení, zmena paradigiem v prevencii cievnej mozgovej príhody u pacientov s fibriláciou predsieni, In Trnava 2014

Haring J.: Interaktívna kazuistika pacienta s FP po akútnej CMP – Diskusia. In Stroke fórum. Tále, 2014

Haring J., Krastev G., Mako M., Kovacsová Ž., Ferenc M., Marecová D.: Analýza súboru pacientov liečených iv trombolýzou ( SITS register) na Neurologickom oddelení FN Trnava. In Trnavský neurologický deň. Trnava, 2014

Mako M., Haring J., Krastev G., Lackovič R.,   Zajíčková I., Beňová Ľ., Kovácsová Ž,: Systémová trombolýza v trnavskom regióne. SITS register. In Neurovaskulárny kongres. Mikulov, 2014

Števková Z., Krastev G.: May-Thurner syndrome, In 9th World Stroke Congress, Instanbul, 2014

Mako M., Krastev G., Haring J.: Dekompresívne kraniektómie v prípade malígnej iCMP – kazuistiky. In VII. sympózium neurológov a neurochirurgov na Zemplínskej Šírave. Michalovce, 2014

Števková Z., Krastev G., Mako M., Haring J., et al.:May-Turner syndrome - analysis of the group of patients. In 23rd Conference. Nice, 2014

Haring J, Mako M, Kuchárik M, Bažík R, Balázs T, Klepanec A, Krastev G, Vulev I. BATTS (Bratislava – Trnava Trombecthomy in Acute Stroke Patients) study: Preliminary results. Bratislavské intervenčné rádiologické dni, Bratislava 2014

Cisár J., Krastev G., Klepanec A., Mako M., Haring J., Haršány J.: Rare successfull repeated recanalisation of basilar artery thrombosis using aspiration thrombectomy. In European stroke conference. Viedeň, 2015

Klepanec A., Haršány J., Haring J., Mako M., Krastev G.: Endovascular treatment of reccurent basilar artery occlusion with mechanical thrombectomy. In CIRSE. Lisabon, 2015

Cisár J, Krastev G, Klepanec A, Mako M, Haring J, Haršány J. Rare successfull repeated recanalisation of basilar artery thrombosis using aspiration thrombectomy. In European stroke conference. Viedeň, 2015

Krastev G., Haring J., Mako M.: Kazuistika pacienta s CMP. In Stroke fórum. Donovaly, 2015

Haring J.: Je možné predchádzať kardioembolickým iCMP? Antikoagulačná liečba sa posúva do novej éry: 3.0. In Bratislava, 2015

Haring J.: Nové postupy v liečbe pacientov v akútnej fáze náhlej cievnej mozogvej príhody. In Trnava, 2015.

Cisár J., Mako, M., Haring J., Krastev G.: Rare successfull repeated recanalisation of the basilar artery thrombosis using aspiration thrombectomy. In ESC. Vienna, 2015

Krastev G.: Komplexný manažment akútnej fázy cievnej mozgovej príhody. In 29. slovenský a český neurologický zjazd. 43. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Košice 2015

Haring J., Haršány J.: Rare successfull repeated recanalisation of the basilar artery thrombosis using aspiration thrombectomy. In Winter stroke school. Bern, 2015

Rusina M., Múdra V., Neviďanská M., Haring J., Mako M., Krastev G., Klepanec A.: Incidence, risk factors and clinical significance of contrast staining areas after mechanical thrombectomy in patients with acute ischemic stroke. In ECR. Viedeň, 2016

Rusina M., Múdra V., Haring J., Mako M., Krastev G., Klepanec A.: Incidencia, rizikové faktory a klinická významnosť oblasti „contrast staining“ po mechanickej trombektómii u pacientov s iCMP. In 44. Český a slovenský cerebrovaskulární kongres. Mikulov, 2016

Beňová Ľ., Krastev G.: Kazuistika novodiagnostikovaneho pacienta z nášho SM Centra. In  Zimné dni sclerosis multiplex. Liptovský Mikuláš, 2016               

Beňová Ľ, Krastev G.: Výsledky BATTS registra mechanickych trombektómií akutnych CMP. In Český a slovenský neurologický sjezd. Praha, 2016

Števková Z., Krastev G.: Naše prvé skúsenosti s použitím alemtuzumabu v liečbe SM- kazuistika. In Škola sclerosis multiplex. Štrbské Pleso, 2016

Števková Z., Krastev G.: „Man-in- the-barrel syndróm“. In VIII. Sympózium neurológov a neurochirurgov na Zemplínske Šírave. Michalovce, 2016

Haring J., Krastev G., Vulev I., Klepanec A., Mako M., Cisár J., Kuchárik M., Bažík R., Balázs T.: Endovaskulárna liečba ischemickej ACMP v cerebrovaskulárnom centre FN Trnava. In 44. Český a slovenský cerebrovaskulární kongres. Mikulov, 2016

Haring J., Klepanec A., Krastev G., Cisar J. : Ojedinelý prípad opakovanej trombózy a.basilaris úspešne rekanalizovanej aspiračnou trombektómiou – kazuistika. In 44. Český a slovenský cerebrovaskulární kongres. Mikulov, 2016

Haring J., Krastev G., Vulev I., Klepanec A., Mako M., Cisár J., Kuchárik M., Bažík R., Balázs T.: Endovaskulárna liečba ischemickej ACMP v cerebrovaskulárnom centre FN Trnava. In VIII. Sympózium neurológov a neurochirurgov na Zemplínske Šírave. Michalovce, 2016

Krastev G.: Non-responderi na liečbu alteplázou - Krastev G. In 44. Český a slovenský cerebrovaskulární kongres. Mikulov, 2016

Klepanec A., Haršány J., Haring J., Mako M., Krastev G.: Endovaskulárna liečba u pacientov s akútnou ischemickou CMP. In Fyzioterapia, rádiológia a ich súčasti. Piešťany, 2016

Haring J.: Cievna mozgová príhoda (mozgový infarkt) - Projekt vzdelávania žiakov stredných škôl, 2016

Klepanec A., Haršány J., Rusina M., Žákovič V., Mako M., Haring J., Krastev G.: Endovaskulárna liečba akútnej ischemickej CMP. In XXIV. medzinárodné rádiologické winter fórum. Štrbské pleso, 2017

Klepanec A., Haršány J., Rusina M., Mako M., Haring J., Krastev G.: Zobrazovacie možnosti u pacientov s akútnou ischemickou CMP. In  VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof a XXI. Národný kongres urgentnej medicíny a medíciny katastrof. Vyhne, 2017

Klepanec A, Haršány J, Rusina M, Mako M, Haring J, Krastev G. Zobrazovanie ciev u pacientov pred endovaskulárnou liečbou akútnej ischemickej CMP. In LAND. Martin, 2017

Haršány J., Rusina M., Haring J., Mako M., Krastev G., Klepanec A.: Intracranial collaterals assesment and functional outcome in patients with acute ischemic stroke in anterior circulation treated by endovascular therapy. In CIRSE. Kodaň, 2017

fabiánová D., Žákovič V., Klepanec A., Mako M., Haring J., Krastev G.: Periradikulárna terapia a ozónoterapia. In XXIV. medzinárodné rádiologické winter fórum. Štrbské pleso, 2017

Mako M., Klepanec A., Haring J., Krastev G., Haršány J., Rusina M., Lackovič R., Mokošová L., Zajičková I., Števková Z., Kovácsová Ž., Došeková P., Cisár J., Beňová Ľ., Cabúková M.: Jeden deň práce na endovaskulárnom pracovisku (kazuistiky pacientov s NCMP). In  VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof a XXI. Národný kongres urgentnej medicíny a medíciny katastrof. Vyhne, 2017

Haring J., Krastev G., Klepanec A., Mako M., Haršány J., Rusina M., Lackovič R., Mokošová L., Zajičková I., Števková Z., Kovácsová Ž., Došeková P., Cisár J., Beňová Ľ., Cabúková M.: Analýza klinického stavu pacientov po endovaskulárnej liečbe pre ischemickú akútnu cievnu mozgovú príhodu vo vzťahu ku stavu kolaterál vyhodnocovaných na CTA. In  VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof a XXI. Národný kongres urgentnej medicíny a medíciny katastrof. Vyhne, 2017

Klepanec A, Haršány J, Rusina M, Mako M, Haring J, Krastev G.: Zobrazovacie možnosti u pacientov s akútnou ischemickou CMP. In VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof a XXI. Národný kongres urgentnej medicíny a medíciny katastrof. Vyhne 2017

Haring J., Krastev G., Klepanec A., Mako M., Haršány J., Rusina M., Lackovič R., Mokošová L., Zajičková I., Števková Z., Kovácsová Ž., Došeková P., Cisár J., Beňová Ľ., Cabúková M.: Analýza klinického stavu pacientov po endovaskulárnej liečbe pre ischemickú akútnu cievnu mozgovú príhodu vo vzťahu ku stavu kolaterál vyhodnocovaných na CTA. In 45. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Košice, 2017

Haring  J., Krastev  G., Klepanec  A., Mako  M., Haršány  J.,  Cisár  J.,  Lackovič  R.,  Mokošová  L., zajičková I., Beňová Ľ., Števková Z., Kovácsová Ž. , Došeková P., Cabúková M.: Endovaskulárna liečba v praxi v kontexte tzv. top kritérií. In 45. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Košice, 2017

Haring J., Krastev G., Klepanec A., Mako M.,Haršány J., Cisár J., Lackovič R., Mokošová L., Zajičková I., Beňová Ľ., Števková Z., Kovácsová Ž. , Došeková P., Cabúková M.: Výsledný stav pacientov a úspešnosť rekanalizácie podľa spôsobu endovaskulárnej procedúry. In 45. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Košice, 2017

Haring J., Cisár J., Krastev G.: Rekurentná trombóza a. basilaris. In Festival neurokazuistík Sliač, 2017

Došeková P., Krastev G.: Encefalitídy asociované s NMDA. In Festival neurokazuistík.Sliač, 2017

Števková Z., Krastev G.: Man in the barrel syndróm. In Festival neurokazuistík. Sliač, 2017

Haring J., Cisár J., Krastev G.: Rekurentná trombóza a. basilaris. In Vertigo sympózium. Komárno, 2017

Haring J.: CMP a antikoagulovaný pacient – špecifické situácie. In Stroke fórum. Donovaly, 2017

Haring J., Krastev G., Klepanec A., Mako M., Haršány J., Rusina M., Lackovič R., Mokošová L., Zajičková I., Števková Z., Kovácsová Ž., Došeková P., Cisár J., Beňová Ľ, Cabúková M.: Analýza klinického stavu pacientov po endovaskulárnej liečbe pre ischemickú akútnu cievnu mozgovú príhodu (v KCC FN Trnava). In Lányiho neurorádiologické dni. Martin, 2017

Haring J.: Analysis of outcomes in group of the patients after endovascular treatment due to ischemic stroke with relation to collaterals status assessed on CTA. In 3-rd European Stroke Organisation Conference, Prague, 2017

Števková Z., Krastev G.: May- Thurner syndrome. In 3-rd European Stroke Organisation onference. Praha, 2017

Klepanec A., Harsany J., Rusina M., Haring J., Mako M., Krastev G.: Basilar artery thrombosis. In MENC, 2018

Klepanec A., Haršány J., Hoferica M., Rusina M., Mako M., Krastev G.: Endovaskulárna liečba akútnej ischemickej CMP. In Piešťanské fyzioterapeutické dni. Piešťany, 2018

Došeková P., Krastev G.: TU mozgu manifestujúci sa iktálne. In 2. Festival neurokazuistík. Sliač, 2018

cisár J., Krastev G., Haring J., Mako M., Cabuková M., Števková Z.: Atypické hemorágie po trombolytickej a endovaskulárnej liečbe. In 2. Festival neurokazuistík. Sliač, 2018

Puzderová V., Al-Sabti B., Krastev G. : Vaskulitída CNS – ako rýchlo sme schopní ju rozoznať? In 2. Festival neurokazuistík. Sliač, 2018

Cabuková M., Krastev G. : Fibromuskulárna dysplázia – podceňovaná príčina. In 2. Festival neurokazuistík. Sliač, 2018

haring J., Krastev G., Mako M., Lackovič R., Mokošová L.,Zajičková I., Števková Z., Kovácsová Ž., Došeková P., Cisár J., Beňová Ľ., Cabúková M., Al Sabti B., Puzderová V.: Diseminovaná nekrotizujúca leukoencefalopatia asociovaná s terapiou metotrexátom. In 2. Festival neurokazuistík. Sliač, 2018

Mako M., Krastev G., Haring J., Cisár J., Klepanec A., Haršány J., Blaško P., Kurray P.: Opakovaná trombektómia u pacienta s paradoxnou embolizáciou. In 2. Festival neurokazuistík. Sliač, 2018

Krastev G., Mako M., Klepanec A.: Reperfúzne poškodenie mozgu. In 46. Český a slovenský cerebrovaskulárny kongres. Mikulov, 2018

Mako M., Krastev G., Cisár J., Lackovič R., Mokošová M., Zajičková I., Števková Z., Došeková P., Cabúková M., Klepanec A., Haršány J.: Endovaskulárna liečba u pacientov s akútnou ischemickou CMP v zadnej cirkulácii – naše skúsenosti z rokov 2015-2018. 46. Český a slovenský cerebrovaskulárny kongres. Mikulov, 2018

Cisár J., Krastev G., Mako M., Klepanec A., Haršány J. Endovaskulárna liečba akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody u pediatrického pacienta. 46. Český a slovenský cerebrovaskulárny kongres. Mikulov, 2018

Krastev G., Mako M., Cisár J., Cabuková M., Došeková P., Mokošová L., Števková Z., Al-Sabti N., Klepanec A., Haršány J. Retrospektívna analýza klinického stavu pacientov s rozdielnou mierou rekanalizácie EVL iCMP (TICI 2b versus TICI3) – výsledky jedného centra z reálnej klinickej praxe. In 46. Český a slovenský cerebrovaskulárny kongres. Mikulov, 2018

Mako M., Krastev G., Cisár J., Lackovič R., Mokošová M., Zajičková I., Števková Z., Došeková P., Cabúková M., Klepanec A., Haršány J.: Opakovaná mechanická trombektómia pri recidíve akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody (iCMP) s oklúziou veľkej intrakraniálnej tepny. In 46. Český a slovenský cerebrovaskulárny kongres. Mikulov, 2018

Rusina M., Haršány J., Krastev G., Haring J., Mako M., Žákovič V. Klepanec A. Zobrazovanie u pacientov s akútnou ischemickou CMP. In Trnavské dni rádiológie TREND. Trnava 2018

Cisár J., Mako M., Haring J., Krastev G., Haršány J., Žákovič V., Klepanec A. Endovaskulárna liečba akútnej iCMP u 9-ročného dieťaťa. In Trnavské dni rádiológie TREND. Trnava 2018

Lukáč M., Rusina M., Haršány J., Bavúzová X., Žákovič V., Krastev G., Klepanec A.  Zobrazovanie u pacientov s akútnou ischemickou CMP. In Vedecká pracovná schôdza SLS Spolok lekárov. Trnava 2018

Haring J., Krastev G., Mako M., Lackovič R., Mokošová L.,Zajičková I., Števková Z., Kovácsová Ž.,Došeková P., Cisár J., Beňová Ľ., Cabúková M., Al Sabti B., Puzderová V.:  Diseminovaná nekrotizujúca leukoencefalopatia asociovaná s terapiou metotrexátom. In Festival neurokazuistík. Sliač, 2018

Haring J.: Cervikogénne vertigo - skutočnosť alebo fikcia? In Vertigo sympózium. Komárno, 2018

 1. Leško, J. Haring, M. Mako: NIHSS workshop. In Stroke fórum. Sliač, 2018

Mako M., Rusina M.: Reccurent thrombectomy in pacient with paradoxical embolism. In Winter stroke school. Bern, 2018

Gdovinová Z. Brozman M., Hanáčková, Serdahely V., Krastev G., et al.: Improving quality of stroke care in Slovakia. In WSO. Montreal, 2018

Cisár J., Krastev G., Klepanec A., Janegová A. et al.: Endovaskulárna liečba akútnej cievnej mozgovej príhody u pediatrického pacienta. In 52-slovensko-české dni detskej neurológie a XXVIII. Bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie. Starý Smokovec, 2018

Tedla M., Frajková Ž. : Dysfágia u pacienta s rakovinou hlavy a krku, diagnostika a liečba. 65.kongres SSO. Patince, 2018

Tedla M., Frajková Ž.: Dôležitosť správnej diagnostiky a liečby u pacienta s dysfágiou XVII. Česko-Slovenský kongres mladých otorinolaryngológov. 2018

Frajková Ž., Miššíková V., Frič M.: Terapia porúch hlasu. XVI. medzinárodná logopedická konferencia SAL. 2018

 

Cabuková M., Krastev G., Mako M.: „Stroke mimics“ a úskalia diagnostiky v akútnom manažmente pacientov s NCMP. In 3. Festival neurokazuistík. Sliač, 2019

Puzderová V., Krastev G., Mako M.: Keď na definitívnu diagnózu musíme chvíľu počkať.  In 3. Festival neurokazuistík. Sliač, 2019

Al Sabti B., Krastev G., Mako M., Cisár J. Cabuková M., Haring J., Mokošová L.,Klepanec A., Haršány J.: Endovaskulárna liečba (EVL) ischemickej cievnej mozgovej príhody u pacientov s nízkym neurologickým deficitom ? In 3. Festival neurokazuistík. Sliač, 2019

Daniš M., Cisár J., Krastev G., Mako M: ,,Eye of tiger sign“ u pacientky s extrapyramídovým syndrómom. In 3. Festival neurokazuistík. Sliač, 2019

Puzderová V., Krastev G., Mako M.: „Polyradikuloneuritida – like“ sclerosis multipex. In 3. Festival neurokazuistík. Sliač, 2019

Daniš M., Cisár J., Krastev G., Mako M. : Endovaskulárna liečba trombózy mozgových sínusov, ojedinelá kazuistika. In 3. Festival neurokazuistík. Sliač, 2019

Krastev G., Mako M., Cisár J., Haring J., Klepanec A., Haršány J.: Cerebral postischemic reperfusion injury. In CONY 2019. Madrid

Mako,M, Krastev. G, Haring J., Cisar J. et al.: Endovascular treatments in patients with acute stroke with LVO in he vertebrobasilar circulation – our experiences  from 2015-2019. In ESOC 2019, Milan

Mazya M.V. et al.: Endovascular thrombectomy with and without IV thrombolysis in acute ischaemic stroke caused by basilar occlusion – results fromt the SITS International Thrombolysis Register. In ESOC 2019, Milan

Gdovinová Z., Brozman M, Hanáčková E., Serdahely V., Krastev G. et al.: We can do a lot for better management of acute stroke without money. In ESOC 2019, Milan

Mako M., Krastev G., Cisar J., Stevkova G., Mokosova L, Dosekova P., Cabukova M., Klepanec A., HarsanyJ.: Repeated  mechanical thrombectomy in relapsing acute ischemic stroke with occlusion of large intracranial artery. In CONY 2019, Madrid

Klepanec A., Harsany J., Mako M., Hoferica M., Cisar J., Cabukova M., Rusina M., Krastev G.: Endovascular treatment of patients with acute ischaemic stroke in posterior circulation: single-centre experience. In European Congress of Radiology. Viedeň, 2019

Rusina M., Haršány J., Hoferica M., Krastev G., Haring J., Mako M., Žákovič V., Klepanec A. Zobrazovanie ciev u pacientov pred endovaskulárnou liečbou akútnej ischemickej CMP. In XLI. Slovenský rádiologický kongres. Bardejov, 2019

Klepanec A., Haršány J., Hoferica M., Rusina M., Žákovič V., Mako M., Haring J., Krastev G. Endovaskulárna liečba akútnej ischemickej CMP – naše skúsenosti. In XLI. Slovenský rádiologický kongres. Bardejov, 2019

Krišková L., Bavúzová X., Haring J., Klepanec A. Diseminovaná nekrotizujúca leukoencefalopatia. In XLI. Slovenský rádiologický kongres. Bardejov, 2019

Klepanec A, Šalát D, Haršány J., Hoferica M, Jánošíková L., Haring J, Mako M, Lehotska V, Krastev G:. Analýza radiačnej záťaže pacientov a intervenčných rádiológov pri endovaskulárnej liečbe akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody. In 47. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Vysoké Tatry, 2019

Klepanec A., Šalát D., Haršány J., Hoferica M., Jánošíková L., Haring J., Mako M., Lehotská V., Krastev G.: Analýza radiačnej záťaže pacientov a intervenčných rádiológov pri endovaskulárnej liečbe akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody In 47. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Vysoké Tatry, 2019

Haring J., Krastev G., Klepanec A., Žákovič V., Mako M., Haršány J., Cisár J., Rusina M., Bavúzová X., Lackovič R., Mokošová L., Krišková L., Beňová Ľ., Števková Z., et al.: Možnosti neurointervenčnej liečby v MTE pracovisku FN Trnava. In 47. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Vysoké Tatry, 2019

Krastev G., Mako M., Haring J., Cisár J., Al Sabti B., Mokošová L., Puzderová V., Cabúková M., Lackovič R., Števková Z., Jankovičová Z., Danková L., Daniš M., et al.: Súvislosti medzi zložením trombov, predchádzajúcou intravenóznou trombolýzou, typ uzáveru cievy, úspešnosť rekanalizácie a druh mechanickej trombektómie pri liečbe akútnej ICMP. In 47. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Vysoké Tatry, 2019

Cisár J., Krastev G., Mako M., Haring J. ml., Lackovič R., Mokošová L., Števková Z., Cabúková M., puzderová V., Al Sabti B., Jankovičová Z., Danková L., Daniš M., et al.: Vplyv histopatologického zloženia trombu na trvanie mechanickej trombektómie a výslednú mieru rekanalizácie. In 47. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Vysoké Tatry, 2019

Mako M., Krastev G., Haring J. ml., Lackovič R., Mokošová L., Števková Z., Cisár J., Cabúková M., Puzderová V., Al Sabti B., Jankovičová Z., Danková L., Daniš M., Janegová A., Janegat P.: Analýza zloženia trombov získaných mechanickou trombektómiou u pacientov s akútnou mozgovou príhodou v zadnej cirkulácii. In 47. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Vysoké Tatry, 2019

Haring J.: Predstavujú ticagrelor a prasugrel alternatívu v protidoštičkovej liečbe ischemických CMP? Cesk Slov Neurol N 2019; 82(6): 615

Haring J., Mako M., Krastev G., Klepanec A.: Evolution of complex stroke care
in Trnava region, Western Slovakia. In Collaterals 2019, 6-th Internationa Symposium on Collaterals to the Brain. Los Angeles 2019

Haring J.: Trombolýza a zloženie trombu. Korelácia medzi histopatologickým zložením trombu a CT nálezmi. In 33. Český a Slovenský neurologický sjezd. Praha, 2019

Mako M., Krastev G., Haring J., Klepanec A., Haršány J., Cisár J., Janegová A., Janega P.: Vzťah histopatologického zloženia trombu a etiológie ischemickej NCMP. In 33. Český a Slovenský neurologický sjezd. Praha, 2019

Ahmed N. et al.:: Dabigatran initiantion in pacients with NVAF and acute ischemic stroke: an analysis from SITS registry. Stroke/2019/027658. in press, 2019

Cisár J., Krastev G., Klepanec A., Janegová, Hoferica M.: Case report – child with a stroke? 6-Th ESO-ESMINT-ESNR Stroke Winter School. Bern, 2019

Tedla M., Frajková Ž.: Dysfágia-možnosti diagnostiky a liečby. Cievna mozgová príhoda. III.ročník odborného podujatia. Bratislava, 2019

 

Frajková Ž. Logopedická problematika v pediatrii. Kurz špecializačného štúdia, Klinika pre deti a dorast SZU BA.2019

 

Frajková Ž. Logopéd a dysfágia: Čo? Kedy? Ako? Prečo? Sympózium 12 hlavových nervov. Adeli Piešťany 2019

 

Adzimová S., Frajková Ž. Logopedická terapia dysfágie, workshop. Sympózium 12 hlavových nervov. Adeli Medical Center Piešťany, 2019

 

Frajková, Miššíková, Tedla. Funkčné vyšetrenie hlasu z pohľadu logopéda. 8.Česko-Slovenský ORL kongres. Šamorín, 2019

 

Frajková, Tedla. Možnosti kvantitatívneho hodnotenia porúch prehĺtania u pacientov s karcinómom hlavy a krku. 8.Česko-Slovenský ORL kongres. Šamorín, 2019

 

Frajková, Lorenc, Miššíková, Tedla. Injekčná augmentácia hlasivky pomocou kalcium hydroxylapatitu, poster. 8.Česko-Slovenský ORL kongres. Šamorín, 2019

 

Frajková, Tedla, Fabiánová. Narušenie prehĺtacieho aktu vo vzťahu k lokalizácii CMP. Cerebrovaskulárny kongres. Horný Smokovec, 2019

Frajková. Možnosti terapie dysfágie z pohľadu logopéda u dospelých. Ningerove dny, Luhačovice. 2019