Kliniky

Neurologické oddelenie

Náplňou práce Neurologického oddelenia je diagnostika a liečba celého spektra neurologických ochorení. Hospitalizovaným pacientom je poskytovaná starostlivosť na Cerebrálnej jednotke a dvoch štandardných neurologických oddeleniach. Ambulantná starostlivosť je zabezpečená v ambulantnej časti na konziliárnej neurologickej ambulancii, špecializovaných poradniach a dennom stacionári. Oddelenie zabezpečuje konziliárne vyšetrenia pre ostatné oddelenia nemocnice a mimo pracovnú dobu pre celú spádovú oblasť.

Výkony

 • elektroencefalografické (EEG) vyšetrenie, long-term video-EEG monitoring
 • elektromyografické (EMG) vyšetrenie
 • vyšetrenie evokovaných potenciálov, zrakových, sluchových a somatosenzorických
 • ultrazvukové vyšetrenie (triplexné vyšetrenie extrakraniálnych prívodných mozgových ciev)
 • transkraniálny doppler, transkraniálny farebne kódovaný doppler, TCD monitoring

Tím

Ďalší členovia tímu

Lekári

MUDr. Miroslav Mako

Telefón: 0335938451

MUDr. Rastislav Lackovič

Telefón: 0335938465

MUDr. Jozef Haring

Telefón: 0335938451

MUDr. Lucia Mokošová

Telefón: 0335938460

MUDr. Ľubica Beňová

Telefón: 0335938460

MUDr. Zuzana Števková

Telefón: 0335938464

MUDr. Žofia Kovácsová

Telefón: 0335938460

MUDr. Juraj Cisár

Telefón: 0335938451

MUDr. Bassam Al Sabti

Telefón: 0335938588

MUDr. Martin Daniš

Telefón: 0335938588

MUDr. Zuzana Jankovičová

Telefón: 0335938584

Klinickí psychológovia:

PhDr. Peter Szeliga, Ph.D. - klinický psychológ, psychoterapeut, neuropsychológ, garant

Mgr. Katarína Lohazerová – psychológ, neuropsychológKlinický logopéd:

Mgr. Žofia Frajková

Telefón: 0335938587

Vedúca sestra

Mgr. Jana Hirnerová

Telefón: 033/5938 452

Email: jana.hirnerova@fntt.sk

Referantka pre zdravotnú dokumentáciu:

Mgr. Michaela Jančeková

t.č.: 033/5938 453

Email: michaela.jancekova@fntt.sk

Sestry:

Cerebrovaskulárna jednotka

Email oddelenia: cerebralka@fntt.sk

Tel.: 0335938585

sestra v dennej smene: Huťková Mária Mgr.

Abelovičová Lucia Bc.

Benedikovičová Zuzana

Biščáková Mária Bc.

Bombarová Viktória Bc.

Dánaiová Alžbeta Mgr.

Hodálová Soňa Bc.

Chaloupková Júlia

Kalinayová Martina Bc.

Kovalčíková Ivana Bc.

Krajčovičová Mária

Margetínová Dušana Mgr.

Matejková Marta Mgr.

Storinská Barbora Mgr.

Tremlová Karolína Bc.

Vráblová Alena

neurologické oddelenie - muži

Email oddelenia: nervove.muzi@fntt.sk

sestra v dennej smene: Lucia Pažitková

Adamková Ľubica

Bednáriková Monika

Dubajová Ľubomíra

Horváthová Jana

Kamenčíková Gabriela Mgr.

Kunetková Jarmila

Mravcová Monika Bc.

Sabová Mária

Ševčíková Jana

Zelinová Zuzana Mgr.

neurologické oddelenie - ženy

Email oddelenia: nervove.muzi@fntt.sk

sestra v dennej smene: Emília Kunovská

Barbasová Beáta

Červenková Kristína

Čimová Gabriela

Kondákorová Marta

Rybecká Zuzana

Ryšavá Adriana

Slováková Alena

Sucháreková Lenka Bc.

Svetlíková Eva

Vojteková Ingrid

Referentka pre zdravotnú dokumentáciu

Jančeková Michaela Mgr.

Email oddelenia: michaela.jancekova@fntt.sk

Ambulancia

Praženková Jaroslava

Email: nervove.amb@fntt.sk

Stacionár

Balušková Eva

Krajčovičová Alžbeta Bc.

Šalátová Martina

EEG

Tel.: 0335938469

Klimová Romana

EMG

Tel.: 0335938468

Vávrová Andrea

Sanitárky:

Blaškovičová Gabriela

Brímusová Marie

Danihelová Helena

Fitošová Iveta

Jablonická Libuša

Kováčiková Eva

Královičová Martina

Krumpálová Zuzana

Rehák Bianka Mária

Tomeková Janka

Viskupičová Dominika

 

 

NÁVŠTEVNÉ HODINY

Pondelok - Nedeľa
14.00 - 17.00

Návštevné hodiny na oddelení a cerebrálnej jednotku sú v čase od 14:00 do 17:00 hod. Výnimočne so súhlasom ošetrujúceho lekára aj mimo vymedzeného času.

Informácie o zdravotnom stave sú poskytované ošetrujúcim lekárom počas pracovných dní od 11:00 do 15:00 hod. Počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja od 15:00 do 17:00 hod.

KONTAKTY

Neurologická príjmová ambulancia 0335938455

Neurologický stacionár 0335938407

Cerebrálna jednotka 0335938585, 0335938531

Neurologické oddelenie ženy 0335938461

Neurologické oddelenie muži 0335938454

 

JEDNOTKY PRACOVISKÁ

PRÍJEM PACIENTA

AMBULANCIA

NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

PUBLIKAČNÁ A PREDNÁŠKOVA ČINNOSŤ

LÔŽKOVÁ ČASŤ

Lôžková časť Neurologického oddelenia FN Trnava poskytuje formou hospitalizácie na 47 lôžkach komplexnú liečebnú a diagnostickú činnosť v celom rozsahu neurologických ochorení. Na každom oddelení sú vyčlenené 3 lôžka (spolu 6) s osobitnou lekárskou a ošetrovateľskou starostlivosťou (intermediárne jednotky).

Cerebrovaskulárna jednotka

Pacientom poskytujeme intenzívnu starostlivosť s akútnymi neurologickými ochoreniami, najmä pacientom s cievnymi mozgovými príhodami, záchvatovými a neuromuskulárnymi ochoreniami. Lokalizovaná je na druhom poschodí Neurologického pavilónu.

Lokalizácia: 3. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod K

Kontakt: 00421335938585, 00421335938531

Staničná sestra: Mgr. Mária Huťková

Email: cerebralka@fntt.sk

Počet lôžok: 10

Neurologické oddelenie Ženy

Lokalizácia: 3. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod N

Kontakt: 00421335938461

Staničná sestra: Mgr. Ľubica Václavíková

Počet lôžok: 20

Staničná sestra: Emília Kunovská

Email: nervove.zeny@fntt.sk

 

 

Neurologické oddelenie Muži

Lokalizácia: 2. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod N

Kontakt: 00421335938454

Počet lôžok: 20

Staničná sestra: Lucia Pažitková

Email: nervove.muzi@fntt.sk

Neurologické oddelenie Muži

Lokalizácia: 2. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod N

Kontakt: 00421335938454

Počet lôžok: 20

Staničná sestra: Lucia Pažitková

Email: nervove.muzi@fntt.sk

Špecializované centrá

Centrum pre sclerosis multiplex

Centrum pre sclerosis multiplex pri Neurologickom oddelení FN Trnava bolo otvorené v januári 2007. Venuje sa diagnostike a terapii roztrúsenej sklerózy.

Diagnostika: kompletná ambulantná diagnostika – zobrazovacie vyšetrenia (MRI), evokované potenciály, využitie lôžkového oddelenia v prípade potreby.

Terapia: liečba akútnych atakov (na stacionári alebo formou hospitalizácie), chronická terapia liekmi ovplyvňujúcimi priebeh ochorenia (DMT: interferón beta, glatiramer acetát, natalizumab, fingolimod, alemtuzumab, dimetylfumarát, fingolimod, teriflunomid), imunosupresivnej terapie (perorálnej aj parenterálnej vrátane aplikácie cyklofosfamidu a mitoxantronu), ďalšej symptomatickej terapie

Na ambulancii centra pre SM sa ordinuje denne od 07:30 do 15:30.

Sestra/brat: Katarína Koleňáková, Ján Hlbocký

Sestry centra pre SM

Katarína Koleňáková

Ján Hlbocký

Kontakt: 0335938405, 406

lokalizácia: prízemie neurologického pavilónu /N/, vchod U

V prípade plánovanej hospitalizácie na našom oddelení, je dôležité, aby ste si priniesli:

 • občiansky preukaz,
 • preukaz poistenca,
 • kompletnú zdravotnú dokumentáciu,
 • telefónne číslo na najbližších príbuzných,
 • lieky, ktoré pravidelne užívate,
 • toaletné potreby (papier, mydlo, zubnú kefku, zubnú pastu, papuče, župan, holiace potreby, uteráky, špongiu a sprchový šampón)

Zaisťuje ambulantnú neurologickú starostlivosť na konziliárnej ambulancii. Okrem toho poskytujeme špecializované poradenské služby v ambulanciách pre:
•  Príjmová ambulancia Neurologického oddelenia
•  Poradňa pre neuromuskulárne ochorenia
•  Poradňa pre extrapyramídové ochorenia CNS
•  Poradňa pre demyelinizačné ochorenia CNS
•  Poradňa pre záchvatové ochorenia (epilepsia, bolesti hlavy a závrate) CNS
•  Poradňa pre cerebrovaskulárne ochorenia CNS
•  Poradňa pre vertebrogénne ochorenia

Príjmová ambulancia neurologického oddelenia ordinuje počas pracovných dní v čase od 07:30 do 15:30. Poradne ordinujú od 13:00 do 15:00.

Lokalizácia: prízemie neurologického pavilónu/N/, vchod N

Kontakt: 00421335938455

Pacientom s akútnymi neurologickými ochoreniami poskytuje zdravotnú starostlivosť nepretržite neurologická ambulancia urgentného príjmu.

Lokalizácia: 1. Poschodie pavilónu chirurgických disciplín /C/, vchod C3

Kontakt: 00421335938932, 931

DENNÝ STACIONÁR

Poskytuje infúznu liečbu pacientom prevažne s vertebrogénnymi a demyelinizačnými ochoreniami. Liečbu podáva 1 zdravotná sestra.

Počet lôžok: 8+1

Lokalizácia: prízemie neurologického pavilónu /N/, vchod U

Kontakt: 033 5938 407

Detská neurologická ambulancia

Lekár: MUDr. Alena Pobiecka

Sestra: Monika Hanusková

Lokalizácia: 3. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod N

Kontakt: 00421335938447

Ambulancia klinickej logopédie

Ambulancia sa zaoberá diagnostikou a terapiou dospelých osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou prevažne neurogénnej etiológie /dyzartria, afazia, demencia/, poruchy prehĺtania, poruchy hlasu.  

Logopéd: PhDr. Žofia Frajková, Mgr. Bianka Hrnčiarová

Lokalizácia: 3. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod N

Kontakt: 00421335938587

Ambulancia klinickej psychológie

Ambulancia vykonáva psychodiagnostickú činnosť zameranú na doplnenie, upresnenie a/alebo dodiferencovanie klinického obrazu u pacienta. Poskytuje podpornú psychologickú starostlivosť vychádzajúcu z individuálnych subjektívnych psychických potrieb pacienta.

Psychológ: PhDr. Peter Szeliga

Lokalizácia: 3. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod N

Kontakt: 00421335938587

EMG pracovisko

Realizácia kompletného repertoára dostupných EMG vyšetrení, single fibre EMG, aplikácia botulotoxínu pacientom s neurologickými ochoreniami pod EMG kontrolou pacientom hospitalizovaným vo Fakultnej nemocnici Trnava a ambulantným pacientom zo spádovej oblasti.

Lokalizácia: prízemie neurologického pavilónu /N/, vchod N

Objednávanie na vyšetrenie je možné iba telefonicky počas pracovných dní v doobedňajších hodinách na telefónnom čísle: 0335938468 resp. 455

Pracovisko evokovaných potenciálov

Realizácia vyšetrení zrakových, sluchových a somatosenzorických evokovaných potenciálov pacientom hospitalizovaným vo Fakultnej nemocnici Trnava a ambulantným pacientom zo spádovej oblasti.

Lokalizácia: prízemie neurologického pavilónu /N/, vchod N

Objednávanie na vyšetrenie je možné iba telefonicky počas pracovných dní v doobedňajších hodinách na telefónnom čísle: 0335938468 resp. 455

EEG pracovisko

Realizácia natívneho EEG, long-term EEG, EEG po spánkovej deprivácii, pacientom hospitalizovaným vo Fakultnej nemocnici Trnava a ambulantným pacientom zo spádovej oblasti.

Lokalizácia: III. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod K

Objednávanie na vyšetrenie je možné iba telefonicky počas pracovných dní v doobedňajších hodinách na telefónnom čísle: 0335938469 resp. 455

Ultrazvukové pracovisko

Realizácia ultrazvukového vyšetrenia prívodných mozgových ciev, transkraniálneho doplexa, transkraniálneho farebne kódovaného ultrazvuku, TCD emboldetekcie pacientom hospitalizovaným vo Fakultnej nemocnici Trnava a ambulantným pacientom zo spádovej oblasti.

Lokalizácia: III. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod N

Objednávanie na vyšetrenie je možné iba telefonicky počas pracovných dní v doobedňajších hodinách na telefónnom čísle: 0335938455

Platby vo FN Trnava sú uvedené v Smernici o dohodách a platbách vo FN Trnava.

Príloha 7 Prehľad doterajšej publikačnej aktivity na pracovisku

 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ADC01

Valkovič P., Krastev G., Mako M. et al. A unique case of coincidence of early onset Parkinson´s disease and multiple sclerosis. Mov Disord 22: 2278-2281

Ohlasy

Rodriguez-Diehl R., Vilas D., Bargalló N., Tolosa E. and Gelpi E., Co-morbid demyelinating lesions and atypical clinical features in a patient with Parkinson's disease, Parkinsonism & Related Disorders, 10.1016/j.parkreldis.2019.01.015, (2019).

Kaasinen V., Joutsa J., Rissanen E., Airas L., Soilu-Hänninen M. and Noponen T., Progressive dopaminergic defect in a patient with primary progressive multiple sclerosis, Multiple Sclerosis and Relatet Disorders, 10.1016/j.msard.2019.101385, (101385), (2019).

Gentile M., Groppo E., Cesnik E. and Granieri E., A case of multiple sclerosis associated with early onset parkinsonism, Basal Ganglia, 10.1016/j.baga.2013.10.003, 4, 1, (39-41), (2014).

Nielsen N. M., Pasternak B., Stenager E., Koch‐Henriksen M. and Frisch M., Multiple sclerosis and risk of Parkinson's disease: a Danish nationwide cohort study, European Journal of Neurology, 21, 1, (107-111), (2013).

Oakes P. K., Srivatsal S. R., Davis M. Y. and Samii A., Movement Disorders in Multiple Sclerosis, Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America, 10.1016/j.pmr.2013.06.003, 24, 4, (639-651), (2013).

Sadnicka A., Sheerin U., Kaplan C., Molloy S. and Muraro P. A.: Primary progressive multiple sclerosis developing in the context of young onset Parkinson’s disease, Multiple Sclerosis Journal, 10.1177/1352458512445942, 19, 1, (123-125), (2012).

Mehanna R. and Jankovic J., Movement disorders in multiple sclerosis and other demyelinating diseases, Journal of the Neurological Sciences, 10.1016/j.jns.2013.02.007, 328, 1-2, (1-8), (2013).

Shneyder N., Harris M. K. and Minagar A., Movement disorders in patients with multiple sclerosis, Hyperkinetic Movement Disorders, 10.1016/B978-0-444-52014-2.00023-9, (307-314), (2011).

Barun B., Brinar V. V., Zadro I., Lušić I., Radović D. and Habek M., Parkinsonism and multiple sclerosis—Is there association?, Clinical Neurology and Neurosurgery, 10.1016/j.clineuro.2008.03.019, 110, 9, (958-961), (2008).

Kaasinen, V. , Joutsa, J. , Rissanen, E.: Progressive dopaminergic defect in a patient with primary progressive multiple sclerosis Multiple Sclerosis and Related Disorders 2019

 

Rodriguez-Diehl, R., Vilas, D., Bargalló, N.:Co-morbid demyelinating lesions and atypical clinical features in a patient with Parkinson's disease. Parkinsonism and Related Disorders 2019

 

ADC02

Timárová, G.,Kukumberg, P., Straková, A.,Šabo, L., Gazdíková, K., Krastev, G., Smíšek, M., Belan, V.: Abnormalities of Haemocoagulation in the Acute Stage of Ischaemic Cerebrovascular Attack. Ceska a Slovenska Neurologie a NeurochirurgieVolume 63, Issue 5, 2000, Pages 268-273

ADC03

Klepanec, A., Salat, D., Harsany, J. et al. Neurointerventionalist and Patient Radiation Doses in Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke. Cardiovasc Intervent Radiol 43, 604–612 (2020). https://doi.org/10.1007/s00270-020-02412-w

ADC04

Harsany J, Haring J, Hoferica M, Mako M, Janega P, Krastev G, Klepanec A. Aspiration thrombectomy as the first-line treatment of M2 occlusions. Interv Neuroradiol 2020;26(4):383-388

ADC05

Klepanec A, Harsany J, Haring J, Mako M, Hoferica M, Rusina M, Cisar J, Krastev G. Endovascular treatment of acute ischemic stroke in patients with recurrent intracranial large vessel occlusion. Interv Neuroradiol 2020;26(4):376-382

ADC06

Klepanec A, Salat D, Harsany J, Hoferica M, Krastev G, Haring J, et al. Neurointerventionalist and Patient Radiation Doses in Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke. Cardiovasc Intervent Radiol 2020;43(4):604-612.

ADC07

Haring J. Predstavujú ticagrelor a prasugrel alternatívu v protidoštičkovej liečbe ischemických CMP? Cesk Slov Neurol N 2019; 82(6): 615

 

 

 

ADC08

Mako M, Krastev G, Haring J, Cisár J, Klepanec A, Haršány J, Blaško P, Kurray P. Opakovaná trombektómia u pacienta so zriedkavou kombináciou etiologických faktorov. Cesk Slov Neurol N 2020; 83(2): 209-211

 

ADC09

Escudero-Martinez I, Mazya M, Teutsch C, Gdovinova Z, Krastev G.  on behalf of the SITS Investigators, et al. Dabigatran initiation in patients with non-valvular AF and first acute ischaemic stroke: a retrospective observational study from the SITS registry. BMJ Open 2020;10:e037234. doi: 10.1136/bmjopen-2020-037234

 

ADC10

 

Frajkova Z, Tedla M, Tedlova E, Suchankova M, Geneid A. Postintubation Dysphagia During COVID-19 Outbreak-Contemporary Review. Dysphagia. 2020 Aug;35(4):549-557. doi: 10.1007/s00455-020-10139-6. Epub 2020 May 28. PMID: 32468193; PMCID: PMC7255443.

 

ADC11

 

Szilasiova J, Krastev G, Stevkova Z et al. Incidence and prevalence of neuromyelitis optica spectrum disorders in Slovakia. Neurological research, 44:1, 38-46, DOI: 10.1080/01616412.2021.1952741

 

ADC 12

 

Geneid A, Nawka T, Schindler A, Oguz H, Chrobok V, Calcinoni O, Am Zehnhoff-Dinnesen A, Neumann K, Farahat M, Abou-Elsaad T, Moerman M, Chavez E, Fishman J, Yazaki R, Arnold B, Frajkova Z, Graf S, Pflug C, Drsata J, Desuter G, Samuelsson C, Tedla M, Costello D, Sjögren E, Hess M, Kinnari T, Rubin J. Union of the European Phoniatricians' position statement on the exit strategy of phoniatric and laryngological services: staying safe and getting back to normal after the peak of coronavirus disease 2019 (issued on 25th May 2020). J Laryngol Otol. 2020 Aug;134(8):661-664. doi: 10.1017/S002221512000122X. Epub 2020 Jun 16. PMID: 32613918; PMCID: PMC7399138.

ADC13

Nguyen T, Krastev G, Mako M et al. Global Impact of COVID-19 on Stroke Care and Intravenous Thrombolysis. Neurology, 2021 Jun 8;96(23):e2824-e2838.  doi: 10.1212/WNL.0000000000011885. Epub 2021 Mar 25.

ADC 14

Haring J, Mako M, Haršány J, Krastev G, Hoferica M, Klepanec A. Aspiration Thrombectomy in Patients with Large Vessel Occlusion and Mild Stroke: A Single-Center Experience. Med Sci Monit. 2021 May 21;27:e930014. doi: 10.12659/MSM.930014. PMID: 34016941; PMCID: PMC8147007.

ADC 15

Jančíková J, Bezděková D, Urbanová P, Dohnalová L, Jabandžiev P, Tedla M, Frajková Ž, Jarkovský J, Urík M. Association between Swallowing-Related Questionnaire Responses and Pathological Signs on Videofluoroscopy in Children. Children (Basel). 2021 Dec 1;8(12):1109. doi: 10.3390/children8121109. PMID: 34943305; PMCID: PMC8700346.

ADC 16

 

Frajkova Z, Krizekova A, Missikova V, Tedla M. Translation, Cross-Cultural Validation of the Voice Handicap Index (VHI-30) in Slovak Language. J Voice. 2022 Jan;36(1):145.e1-145.e6. doi: 10.1016/j.jvoice.2020.04.003. Epub 2020 May 8. PMID: 32402663.

 

ADC 17

Spronk PE, Spronk LEJ, Egerod I, McGaughey J, McRae J, Rose L, Brodsky MB; DICE study investigators. Dysphagia in Intensive Care Evaluation (DICE): An International Cross-Sectional Survey. Dysphagia. 2022 Jan 29. doi: 10.1007/s00455-021-10389-y. Epub ahead of print. PMID: 35092486.

ADC 18

Nguyen T, Krastev G, Mako M et al. Global Impact of the COVID-19 Pandemic on Stroke Volumes and Cerebrovasular Events: One-Year Follow-up. Neurology, 2022 Oct 18:10.1212/WNL.0000000000201426. doi: 10.1212/WNL.0000000000201426. Epub ahead of print. PMID: 36257718.

ADC 19

Frajkova Z, Paouris D, Nado L, Vyrvova I, Fabianova A, Printza A, Varga L, Tedla, M. Slovak Translation and Cross-Cultural Validation of the Eating Assessment Tool (EAT10®). Journal of Clinical Medicine, 11(19), 5966, 2022.

 

ADC Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

Tedla M, Suchankova M, Ahrendt K, Varga L, Frajkova Z, Urban J, Kluckova K, Tedlova E, Profant M, Bucova M. Triggering receptor expressed on myeloid cells 1 and 2 in patients with chronic maxillary sinusitis. Bratisl Lek Listy. 2021;122(6):391-395. doi: 10.4149/10.4149/BLL_2021_065. PMID: 34002612.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

Tedla M., Wzošová M., Frajková Ž., Profant M. 2020. COVID-19 z pohľadu otorinolaryngológa, prehľad situácie dva mesiace po prvých prípadoch infekcie v našich krajinách; evidence based. In Otorinolaryngol Foniatr, 69, 2020, č. 2, s. 11–16, ISSN 1210-7867.

Frajková Ž., Križeková A., Miššíková V., Tedla M. 2020.Vplyv veku a pohlavia na skóre v dotazníku VHI-30 a VHI-10. In Otorinolaryngol Foniatr, 69, 2020, č. 2, s. 24-30, ISSN 1210-7867.

Printza A, Tedla M, Frajkova Z, Sapalidis K, Triaridis S. Dysphagia Severity and Management in Patients with COVID-19. Curr Health Sci J. 2021 Apr-Jun;47(2):147-156. doi: 10.12865/CHSJ.47.02.01. Epub 2021 Jun 30. PMID: 34765231; PMCID: PMC8551886.

Hrnčiarová B, Frajková Ž. Logopedická starostlivosť o pacientov s myasteniou gravis. Listy klinické logopedie. 2021;5(2):50-55. doi: 10.36833/lkl.2021.031.

Pinčáková K,  Krastev G, Haring J, Mako M, Mikulášková V, Bošák V. Low Lymphocyte-to-Monocyte Ratio as a Possible Predictor of an Unfavourable Clinical Outcome in Patients with Acute Ischemic Stroke after Mechanical Thrombectomy. Stroke Research and Treatment, vol. 2022, Article ID 9243080, 9 pages, 2022. https://doi.org/10.1155/2022/9243080

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

1 Krastev G., Tóth J., Mako M.: Liečba pokročilej formy sclerosis multiplex mitoxantronom. Neurológia 2006; 1 (1): 38 - 4

 1. Zemanová L., Krastev G., Mako M.: Primárna angiitída CNS – kazuistiky troch pacientov. Neurológia 2006; 1 (2): 109 - 113
 2. Haring J., Krastev G.: Klasifikácia sporadickej formy Creutzfeldtovej - Jakobovej choroby. Retrospektívna analýza súboru pacientov v rokoch 2002 – 2006, Haring J., Krastev G., Neurológia 2007; 2 (1): 37 - 42
 3. Mako M., Krastev G.: Možnosti medikamentóznej liečby pokročilej formy Parkinsonovej choroby prehľad literatúry a kazuistika. Neurológia 2007; 2 (2): 101 - 108
 4. Vomastová M., Mako M., Krastev G., Bisták L., Abdolreza M.:Zriedkavá koincidencia encefalomalácie a genetickej formy JCCh . Vomastová Mária, Mako M, Krastev G. et al. Neurológia 2009; 4 (3): 171-174
 5. Kabátová E., Krastev G., Žákovič V., Neuschl V.: Trombóza mozgových splavov – kazuistika pacientky. Neurológia 2010; 5 (3): 179-183
 6. Beňová L., Krastev G.: Fahrov syndróm. Neurológia 2011; 6 (3): 127-129
 7. Zajičková I., Borošová J., Krastev G.: Slovná hluchota – kazuistika.
  Neurológia 2012; 7 (1): 26-28
 8. Kovácsová Ž., Krastev G.: Akútna diseminovaná encefalomyelitída.
  Neurológia 2014; 9 (2): 87-89
 9. Došeková P, Krastev G, Maková V. Optická neuritída ako jeden z prvých príznakov sclerosis multiplex. Via pract., 2017, 14(3): 116–120
 10. Beňová L., Krastev G.: Rasmussenova encefalitida – kazuistika. Neurológia 2014; 9 (2): 105-108
 11. Števková Z., Krastev G.: Man-in-the-barrel syndróm. Neurológia 2016; 11 (1): 41-44
 12. Došeková P., Krastev G., Haring J., Lackovič R.: Stiff person syndróm. Neurológia 2016; 11 (2): 95-100
 13. Haring J., Krastev G., Vulev I., Klepanec A., Mako M., Kuchárik M., Bažík R., Balász T., Haršány J., Lackovič R., Mokošová L., Zajičková I., Beňová L., Števková Z., Kovácsová Ž., Došeková P., Cisár J., Cabúková M., Vomastová M.: Výsledky BATTS registra mechanických trombektómií akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody. Neurológia 2016; 11 (3): 111-118
 14. Došeková P.: Použitie Montreal cognitive asessment testu vo včasnej diagnostike kognitívnych porúch pri skleróze multiplex. Lekársky obzor 61/2014
 15. Haring J., Krastev G., Vulev I., Klepanec A., Mako M., Kuchárik M., Bažík R., Balász T., Haršány J., Lackovič R., Mokošová L., Zajičková I., Beňová L., Števková Z., Kovácsová Ž., Došeková P., Cisár J., Cabúková M., Vomastová M.: Výsledky BATTS registra mechanických trombektómií akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody. Kardiol. Prax 2016; 14 (3): 104-111
 16. Rusina M., Haršány J., Krastev G., Haring J., Mako M., Žákovič V. Klepanec A. Zobrazovanie u pacientov s akútnou ischemickou CMP. In Slovak journal of health sciences 2018;9(1):137. ISSN 1338-161X.
 17. Daniš M, Cisár J, Krastev G, „Eye of tiger sign“ u pacientky s extrapyramídovým syndrómom – ojedinelá kazuistika. Neurol. praxi 2020; 21(4): 319–321
 18. Mako M, Cisár J, Krastev G. Nekonvulzívny status epilepticus. Neurológia 2020 15; (2):-91
 19. Krastev G. Niektoré aspekty prednemocničného manažmentu pacientov v hyperakútnej fáze ICMP z pohľadu slovenského neurológa. Neurológia 2020; 15(3): 160-163
 20. Daniš M, Krastev G, Haring J, Mako M, Al Sabti B, Cisár J, Jankovičová Z: Diafragmatický flutter – keď bránica neposlúcha. Neurológia 2020; 15 (3): 175-176

22. Mako M Embolic stroke of undetermined source (ESUS). Súč Klin Pr 2020; 2: 23–25

 1. Haršány J, Hoferica M, Rusina M, Haring J, Mako M, Krastev G, Klepanec A. Zobrazovanie u pacientov s akútnou ischemickou cievnou mozgovou príhodou. Slov radiol 2020;27(1-2):61- 69.
 2. Mokošová L. Záchranná liečba u vysokoaktívnej formy SM u pacienta s rebound fenoménom po liečbe natalizumabom – ako ďalej. Neurológia 2020; 15(S2) 7-9

25.Pinčáková K., Bošák V., Krastev G., Súčasné možnosti hodnotenia účinnosti protidoštičkovej liečby. Neurológia 2021; 16 (1): 30-33

 1. Tomašová K., Krastev G., Mako M. Fyziológia a patofyziológia hematoencefalickej bariéry. Neurológia 2021; 16 (2): 87-90
 2. Tomašová K., Krastev G., Mako M., Haring J., Števková Z. Mimikry optickej neuritídy. Neurológia 2021; 16 (3): 182-184
 3. Labudová P., Krastev G., Mako M., Myxóm ako zriedkavá príčina CMP. Neurológia 2021; 16 (3): 186-188
 4. Havranová R., Krastev G., Mako M., Haring J. Endovaskulárna liečba a karotický stenting u prognosticky nepriaznivého pacienta. Neurológia 2022; 17 (1): 50-52

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADM 01

Bornstein N., Saver J., Diener H., et al.: An injectable implant to stimulate the sphenopalatine ganglion for treatment of acute ischaemic stroke up to 24 h from onset (ImpACT-24B): an international, sham-controlled, pivotal trial. The Lancet (2019) 394(10194) 219-229

Ohlasy

Campbell, B.C.V. , De Silva, D.A. , Macleod, M.R: Ischaemic stroke. Nat Rev Dis Primers. 2019 Oct 10;5(1):70

 

Michel, P.: Sphenopalatine Ganglion Stimulation: Patient Selection Will Be Key. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.119.026029

 

Sandset, E.C. , Ford, G.A.: Sphenopalatine ganglion stimulation after stroke, promising but not yet ready for adoption. Lancet. 2019 Jul 20;394(10194):189-190

 

ADM 02

Kappos L., Baro-Or A., Cree B. et al.: Siponimod versus placebo in secondary progressive multiple sclerosis (EXPAND): a double-blind, randomised, phase 3 study. Lancet (2018) 391,1263-1273

Ohlasy

Cree B., Hauser S.: Reply to “Silent Progression or Bout Onset Progressive Multiple Sclerosis?” https://doi.org/10.1002/ana.25536

Manouchehri N., Stüve O.: Trials and therapies in secondary progressive MS, simplified. Nature Reviews Neurology 15, pages431–432(2019)

 

McGinley M, Fox R.: Prospect of siponimd in secondary progressive multiple sclerosis, Therapeutic Advances in Neurological Disorders. 10.1177/1756286418788013

ADM 03

Cohen A., Harrington R., Goldhaber S. et al.: Extended Thromboprophylaxis with Betrixaban in Acutely Ill Medical Patients. N Engl J Med 2016; 375:534-544

 

ADM 04

Gibson, C.M., Korjian, S., Chi, G. et al.: Comparison of fatal or irreversible events with extended-duration betrixaban versus standard dose enoxaparin in acutely Ill medical patients: An APEX trial substudy.

Ohlasy

Knotts, T.L. , Mousa, S.A. Anticoagulation in Venous Thromboembolism Prophylaxis in Medically Ill Patients: Potential Impact of NOACs. American Journal of Cardiovascular Drugs 2019

 

Meng, L. , Ding, C. , An, J.: Research progress in clinical treatment of oral anticoagulants
Pharmaceutical Care and Research 2019

 

Guy, H. , Laskier, V. , Fisher, M. Cost-Effectiveness of Betrixaban Compared with Enoxaparin for Venous Thromboembolism Prophylaxis in Nonsurgical Patients with Acute Medical Illness in the United States. PharmacoEconomics 2019

 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

0

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

0

 

BCI Skriptá a učebné texty

0

AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch

 1. Krastev G., Haring J., Mako M., et al.: Retrospective analysis of the group of the patients with ischaemic stroke after systemic thrombolysis. International Journal of Stroke vol 3., suppl. 1., sept. 2008 s. 268.
 2. Klepanec A., Haršány J., Haring J., Mako M., Krastev G.: Endovascular tretament of reccurent basilar artery occlusion with mechanical thrombectomy. In CardioVascular and Interventional Radiology.; 2015:38, Supplement 3:258..
 3. Krastev G.,Vomastová M., Kabátová E., Tóth J., Mako M.: Koincidencia supratentoriálnej iCMP liečenej systémovu trombolýzou a infratentoriálnej iNCMP liečenej intraarteriálnou trombolýzou. Cesk Slov Neurol N 2009; 72/105(Supplementum 2):105-129
 4. Vomastová M., Mako M., Krastev G.: Zriedkavá koincidencia encefalomalácie a genetickej formy Creutzfeldt-Jakobovej choroby. Cesk Slov Neurol N 2009; 72/105(Supplementum 2):105-129
 5. Mako M, Krastev G, Haring J, Klepanec A, Haršány J, Cisár J, et al. Vzťah histopatologického zloženia trombu a etiológie ischemickej NCMP. Cesk Slov Neurol N 2019;82(115), Suppl 2.
 6. Haring J, Krastev G, Klepanec A, Mako M, Haršány J, Janega P, et al. Trombolýza a zloženie trombu – korelácia medzi histopatologickým zložením trombu a CT nálezmi. Cesk Slov Neurol N 2019;82(115), Suppl 2.
 7. Mako M, Krastev G, Haring J, Klepanec A, Haršány J, Cisár J, Al Sabti B, Janega P, Janegová A. Is aspiration thrombectomy eligible as first line therapy for stroke with large vessel occlusion in posterior circulation? International Journal of Stroke. 2020;15(1_suppl):753-771. doi:10.1177/1747493020970870
 8. Haršány J, Klepanec J, Haring J, Mako M, Krastev G. Aspiration thrombectomy for the treatment of M2 occlusions International Journal of Stroke. 2020;15(1_suppl):753-771. doi:10.1177/1747493020970870
 9. Al Sabti B, Krastev G, Klepanec A, Haring J, Klepanec A, Mako M, Cisár J, Haršány J, Janega P, Janegová A. Is endovascular treatment (EVT) effective and safe in stroke patients with mild neurological deficit? International Journal of Stroke. 2020;15(1_suppl):753-771. doi:10.1177/1747493020970870
 10. Haring J, Klepanec A, Krastev G, Haršány J, Mako M, Cisár J. The first line aspiration thrombectomy in stroke patients with early recurrent large vessel occlusion International Journal of Stroke. 2020;15(1_suppl):753-771. doi:10.1177/1747493020970870
 11. Haring J, Krastev G, Klepanec A, Mako M, Haršány J. The evolution of the high volume endovascular center in Western Slovakia International Journal of Stroke. 2020;15(1_suppl):753-771. doi:10.1177/1747493020970870
 12. Cisár J, Krastev G, Mako M, Haring J, Klepanec A, Haršány J, Janegová P. Experience with mechanical thrombectomy in pediatric patients with acute ischemic stroke International Journal of Stroke. 2020;15(1_suppl):753-771. doi:10.1177/1747493020970870
 13. Haring J, Krastev G, Klepanec A, Mako M, Haršány J, Cisár J, Janega P, Janegová A. Thrombus after the thrombolysis for stroke. International Journal of Stroke. 2020;15(1_suppl):753-771. doi:10.1177/1747493020970870

 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

0

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

Krastev G., Mako M., Haring J.: Retrospektívna analýza skupiny pacientov s ICMP po systémovej trombolytickej liečbe. XXXV. Medzinárodné slovenské a české neurovaskulárne sympózium, Nitra 2007. Neurológia 2/2007 S2

Zajičková I., Krastev G.: Plánované tehotenstvo pacientky s SM na liečbe INF B. Neurológia 2014, supplementum

Tedla M., Frajková Ž.: Dôležitosť správnej diagnostiky a liečby u pacienta s dysfágiou XVII. Česko-Slovenský kongres mladých otorinolaryngológov. 20.-22.9.2018. Program a zborník abstraktov mladých otorinolaryngológov. ISBN 978-80-89797-34-9.

Frajkova Z, Tedla M. Prejavy a možnosti ovplyvnenia dysfágie u nechirurgicki liečených pacientov s nádorom hlavy a krku. 67. slovenský otorinolaryngologický kongres. 2021; s. 58-59. (Zborník abstraktov, zostavovateľ: Rowex)

Frajkova Z, Tedla M. Tracheotómia. 67. slovenský otorinolaryngologický kongres. 2021; s. 60. (Zborník abstraktov, zostavovateľ: Rowex)

Jancikova J, Bezdekova D, Urik M, Urbanova P, Dohnalova L, Jabanziev P, Tedla M, Frajkova Z, Jarkovsky J. Asociace mezi klinickými známkami orofarygeální dysfagie a patologickými nálezy na videofluoroskopii u dětí (Zborník abstraktov) 9. Česko-Slovenský kongres otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, 2022.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

Gross, Fabianová, Frajková Rehabilitácia porúch prehĺtania in Poruchy polykání, Vydavateľstvo Tobiáš 2.vydanie 2018. ISBN 978-80-7311-188-5.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

Brook, I. Sprievodca laryngektómiou. prekl. Frajkova Z, Svajdova M, Tedla M, Vyrvova I, Wzosova M. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave; 186 s. ISBN 978-80-223-5111-9

 

 

 

Ďalšie prezentácie na konferenciách

2002

 1. Krastev G., Valkovič P. et al., Iktiformne sa manifestujúci tumor mozgu – kazuistika. In 17. zjazd slovenských a českých mladých neurológov. Martin 2002

2005

 1. Krastev G., Mitrová E., Haring J.: Creutzdfeld-Jacobova choroba – kazuistiky pacientov. In XX. dni Česko-slovenských mladých neurológov. Hradec nad Moravicí, 2005
 2. Krastev G., Zemanová L.: Izolovaná angiitída CNS – kazuistiky pacientov. In XX. dni Česko- slovenských mladých neurológov. Hradec nad Moravicí, 2005.

2006

 1. Krastev G., Mako M., Valkovič P.: Unikátny prípad koincidencie „ Early onset“ Parkinsonovej choroby a sclerosis multiplex. In 20. český a slovensky neurologický zjazd. Košice, 2006.

2007

 1. Haring J.: Retrospektívna analýza skupiny pacientov s ICMP po systémovej trombolytickej liečbe. In XXXV. Medzinárodné slovenské a české neurovaskulárne sympózium. Nitra, 2007

2008

 1. Krastev G., Haring J., Kabátová E., Tóth J.: Systémová trombolytická liečba v kombinácii s intraarteriálnou trombolýzou s pomocou rt-PA u pacienta s oklúziou a. basilaris. In Škola pre Stroke. Nitra, 2008
 2. Haring J., Krastev G., Mako M.: Retrospektívna analýza skupiny pacientov s iCMP po systémovej trombolýze. In Neurovaskulární kongres. Ostrava, 2008
 3. Haring J., Krastev G., Mako M.: Retrospective analysis of the group of the patients with ischaemic stroke after systemic thrombolysis. In 6th World Stroke Congress and 10 th International symposium on Thrombolysis and Acute stroke. Vienna, Austria, 2008
 4. Haring J.: Retrospektívna analýza pacientov s iCMP po systémovej trombolytickej liečbe. In Škola pre Stroke. Nitra, 2008

2010

 1. Krastev G, Tóth J. Liečba pokročilých foriem SM. In II. Škola pre SM. Štrbské Pleso, 2010

2012

 1. Beňová Ľ., Krastev G.: Fahrov syndróm. In XXVII. zjazd slovenských a českých mladých neurológov. Martin, 2012
 2. Haring J., Krastev G., Mako M., Tóth J., Lackovič R., Šimášková I., Kabátová E., Horváthová L., Zajíčková I., Beňová Ľ.: Skúsenosti s trombolytickou liečbou ischemickej mozgovej príhody na Neurologickom oddelení FN Trnava. In Neurorehab. Piešťany, 2012
 3. Zajičková I., Krastev G.: Slovná hluchota. In 18. Zjazd slovenských a českých mladých neurológov. Martin, 2012
 4. Zajičková I., Krastev G.: Stump syndróm. In 26. slovenský a český neurologický zjazd a 59. slovenský a český zjazd klinickej neurofyziológie. Martin, 2012

 

2013

 1. Haring J., Krastev G., Mako M.: Stroke mimics in patient with carbon monoxide intoxication. In ESC. London, 2013
 2. Krastev G., Haring J., Mako M.: A case of unilateral adult moya moya disease with multiple vascular risk. In ESC. London, 2013
 3. Mako M., Krastev G., Lackovič R., Vomastová M.: Stroke and Creutzfeldt-Jacob disease – a case report. In ESC. London, 2013
 4. Haring J., Krastev G., Mako M., Lackovič R., Zajíčková I., Beňová Ľ., Kovácsová Ž.: Systémová trombolýza v trnavskom regióne. SITS register. In Trnava, 2013
 5. Haring J.: Systémová trombolýza v trnavskom regióne. In Lányiho neurorádiologické dni – LAND. Martin, 2013
 6. Haring J.: Skúsenosti s trombolytickou liečbou ischemickej mozgovej príhody na Neurologickom oddelení FN Trnava. In VII. sympózium neurológov a neurochirurgov. Zemplínska Šírava, 2013
 7. Haring J., Krastev G., Mako M., Lackovič R., Zajíčková I., Beňová Ľ., Kovácsová Ž.: Systémová trombolýza v trnavskom regióne. SITS register. In Neurovaskulárny kongres. Štrbské pleso, 2013
 8. Systémová trombolýza v trnavskom regióne.Haring J. Lányiho neurorádiologické dni – LAND 2013, Martin
 9. Systémová trombolýza v trnavskom regióne. SITS register. Haring J., Krastev G., Mako M., Lackovič R., Zajíčková I., Beňová Ľ., Kovácsová Ž, Neurovaskulárny kongres 2013, Štrbské pleso, 2103
 10. Skúsenosti s trombolytickou liečbou ischemickej mozgovej príhody na Neurologickom oddelení FN Trnava, Haring J., VII. sympózium neurológov a neurochirurgov, Zemplínska Šírava, 2013

 

2014

 1. Haring J.: Praktické skúsenosti v liečbe a v sekundárnej prevencii CMP u pacientov s fibriláciou predsiení, zmena paradigiem v prevencii cievnej mozgovej príhody u pacientov s fibriláciou predsieni, In Trnava 2014
 2. Haring J.: Interaktívna kazuistika pacienta s FP po akútnej CMP – Diskusia. In Stroke fórum. Tále, 2014
 3. Haring J., Krastev G., Mako M., Kovacsová Ž., Ferenc M., Marecová D.: Analýza súboru pacientov liečených iv trombolýzou ( SITS register) na Neurologickom oddelení FN Trnava. In Trnavský neurologický deň. Trnava, 2014
 4. Mako M., Haring J., Krastev G., Lackovič R.,   Zajíčková I., Beňová Ľ., Kovácsová Ž,: Systémová trombolýza v trnavskom regióne. SITS register. In Neurovaskulárny kongres. Mikulov, 2014
 5. Števková Z., Krastev G.: May-Thurner syndrome, In 9th World Stroke Congress, Instanbul, 2014
 6. Mako M., Krastev G., Haring J.: Dekompresívne kraniektómie v prípade malígnej iCMP – kazuistiky. In VII. sympózium neurológov a neurochirurgov na Zemplínskej Šírave. Michalovce, 2014
 7. Števková Z., Krastev G., Mako M., Haring J., et al.:May-Turner syndrome - analysis of the group of patients. In 23rd Conference. Nice, 2014
 8. Haring J, Mako M, Kuchárik M, Bažík R, Balázs T, Klepanec A, Krastev G, Vulev I. BATTS (Bratislava – Trnava Trombecthomy in Acute Stroke Patients) study: Preliminary results. Bratislavské intervenčné rádiologické dni, Bratislava 2014

 

2015

 1. Cisár J., Krastev G., Klepanec A., Mako M., Haring J., Haršány J.: Rare successfull repeated recanalisation of basilar artery thrombosis using aspiration thrombectomy. In European stroke conference. Viedeň, 2015
 2. Klepanec A., Haršány J., Haring J., Mako M., Krastev G.: Endovascular treatment of reccurent basilar artery occlusion with mechanical thrombectomy. In CIRSE. Lisabon, 2015
 3. Cisár J, Krastev G, Klepanec A, Mako M, Haring J, Haršány J. Rare successfull repeated recanalisation of basilar artery thrombosis using aspiration thrombectomy. In European stroke conference. Viedeň, 2015
 4. Krastev G., Haring J., Mako M.: Kazuistika pacienta s CMP. In Stroke fórum. Donovaly, 2015
 5. Haring J.: Je možné predchádzať kardioembolickým iCMP? Antikoagulačná liečba sa posúva do novej éry: 3.0. In Bratislava, 2015
 6. Haring J.: Nové postupy v liečbe pacientov v akútnej fáze náhlej cievnej mozogvej príhody. In Trnava, 2015.
 7. Cisár J., Mako, M., Haring J., Krastev G.: Rare successfull repeated recanalisation of the basilar artery thrombosis using aspiration thrombectomy. In ESC. Vienna, 2015
 8. Krastev G.: Komplexný manažment akútnej fázy cievnej mozgovej príhody. In 29. slovenský a český neurologický zjazd. 43. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Košice 2015
 9. Haring J., Haršány J.: Rare successfull repeated recanalisation of the basilar artery thrombosis using aspiration thrombectomy. In Winter stroke school. Bern, 2015

 

2016

 1. Rusina M., Múdra V., Neviďanská M., Haring J., Mako M., Krastev G., Klepanec A.: Incidence, risk factors and clinical significance of contrast staining areas after mechanical thrombectomy in patients with acute ischemic stroke. In ECR. Viedeň, 2016
 2. Rusina M., Múdra V., Haring J., Mako M., Krastev G., Klepanec A.: Incidencia, rizikové faktory a klinická významnosť oblasti „contrast staining“ po mechanickej trombektómii u pacientov s iCMP. In 44. Český a slovenský cerebrovaskulární kongres. Mikulov, 2016
 3. Beňová Ľ., Krastev G.: Kazuistika novodiagnostikovaneho pacienta z nášho SM Centra. In  Zimné dni sclerosis multiplex. Liptovský Mikuláš, 2016               
 4. Beňová Ľ, Krastev G.: Výsledky BATTS registra mechanickych trombektómií akutnych CMP. In Český a slovenský neurologický sjezd. Praha, 2016
 5. Števková Z., Krastev G.: Naše prvé skúsenosti s použitím alemtuzumabu v liečbe SM- kazuistika. In Škola sclerosis multiplex. Štrbské Pleso, 2016
 6. Števková Z., Krastev G.: „Man-in- the-barrel syndróm“. In VIII. Sympózium neurológov a neurochirurgov na Zemplínske Šírave. Michalovce, 2016
 7. Haring J., Krastev G., Vulev I., Klepanec A., Mako M., Cisár J., Kuchárik M., Bažík R., Balázs T.: Endovaskulárna liečba ischemickej ACMP v cerebrovaskulárnom centre FN Trnava. In 44. Český a slovenský cerebrovaskulární kongres. Mikulov, 2016
 8. Haring J., Klepanec A., Krastev G., Cisar J. : Ojedinelý prípad opakovanej trombózy a.basilaris úspešne rekanalizovanej aspiračnou trombektómiou – kazuistika. In 44. Český a slovenský cerebrovaskulární kongres. Mikulov, 2016
 9. Haring J., Krastev G., Vulev I., Klepanec A., Mako M., Cisár J., Kuchárik M., Bažík R., Balázs T.: Endovaskulárna liečba ischemickej ACMP v cerebrovaskulárnom centre FN Trnava. In VIII. Sympózium neurológov a neurochirurgov na Zemplínske Šírave. Michalovce, 2016
 10. Krastev G.: Non-responderi na liečbu alteplázou - Krastev G. In 44. Český a slovenský cerebrovaskulární kongres. Mikulov, 2016
 11. Klepanec A., Haršány J., Haring J., Mako M., Krastev G.: Endovaskulárna liečba u pacientov s akútnou ischemickou CMP. In Fyzioterapia, rádiológia a ich súčasti. Piešťany, 2016
 12. Haring J.: Cievna mozgová príhoda (mozgový infarkt) - Projekt vzdelávania žiakov stredných škôl, 2016

 

2017

 1. Klepanec A., Haršány J., Rusina M., Žákovič V., Mako M., Haring J., Krastev G.: Endovaskulárna liečba akútnej ischemickej CMP. In XXIV. medzinárodné rádiologické winter fórum. Štrbské pleso, 2017
 2. Klepanec A., Haršány J., Rusina M., Mako M., Haring J., Krastev G.: Zobrazovacie možnosti u pacientov s akútnou ischemickou CMP. In  VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof a XXI. Národný kongres urgentnej medicíny a medíciny katastrof. Vyhne, 2017
 3. Klepanec A, Haršány J, Rusina M, Mako M, Haring J, Krastev G. Zobrazovanie ciev u pacientov pred endovaskulárnou liečbou akútnej ischemickej CMP. In LAND. Martin, 2017
 4. Haršány J., Rusina M., Haring J., Mako M., Krastev G., Klepanec A.: Intracranial collaterals assesment and functional outcome in patients with acute ischemic stroke in anterior circulation treated by endovascular therapy. In CIRSE. Kodaň, 2017
 5. Fabiánová D., Žákovič V., Klepanec A., Mako M., Haring J., Krastev G.: Periradikulárna terapia a ozónoterapia. In XXIV. medzinárodné rádiologické winter fórum. Štrbské pleso, 2017
 6. Mako M., Klepanec A., Haring J., Krastev G., Haršány J., Rusina M., Lackovič R., Mokošová L., Zajičková I., Števková Z., Kovácsová Ž., Došeková P., Cisár J., Beňová Ľ., Cabúková M.: Jeden deň práce na endovaskulárnom pracovisku (kazuistiky pacientov s NCMP). In  VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof a XXI. Národný kongres urgentnej medicíny a medíciny katastrof. Vyhne, 2017
 7. Haring J., Krastev G., Klepanec A., Mako M., Haršány J., Rusina M., Lackovič R., Mokošová L., Zajičková I., Števková Z., Kovácsová Ž., Došeková P., Cisár J., Beňová Ľ., Cabúková M.: Analýza klinického stavu pacientov po endovaskulárnej liečbe pre ischemickú akútnu cievnu mozgovú príhodu vo vzťahu ku stavu kolaterál vyhodnocovaných na CTA. In  VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof a XXI. Národný kongres urgentnej medicíny a medíciny katastrof. Vyhne, 2017
 8. Klepanec A, Haršány J, Rusina M, Mako M, Haring J, Krastev G.: Zobrazovacie možnosti u pacientov s akútnou ischemickou CMP. In VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof a XXI. Národný kongres urgentnej medicíny a medíciny katastrof. Vyhne 2017
 9. Haring J., Krastev G., Klepanec A., Mako M., Haršány J., Rusina M., Lackovič R., Mokošová L., Zajičková I., Števková Z., Kovácsová Ž., Došeková P., Cisár J., Beňová Ľ., Cabúková M.: Analýza klinického stavu pacientov po endovaskulárnej liečbe pre ischemickú akútnu cievnu mozgovú príhodu vo vzťahu ku stavu kolaterál vyhodnocovaných na CTA. In 45. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Košice, 2017
 10. Haring J., Krastev G., Klepanec  A., Mako  M., Haršány  J.,  Cisár  J.,  Lackovič  R.,  Mokošová  L., Zajičková I., Beňová Ľ., Števková Z., Kovácsová Ž. , Došeková P., Cabúková M.: Endovaskulárna liečba v praxi v kontexte tzv. top kritérií. In 45. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Košice, 2017
 11. Haring J., Krastev G., Klepanec A., Mako M.,Haršány J., Cisár J., Lackovič R., Mokošová L., Zajičková I., Beňová Ľ., Števková Z., Kovácsová Ž. , Došeková P., Cabúková M.: Výsledný stav pacientov a úspešnosť rekanalizácie podľa spôsobu endovaskulárnej procedúry. In 45. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Košice, 2017
 12. Haring J., Cisár J., Krastev G.: Rekurentná trombóza a. basilaris. In Festival neurokazuistík Sliač, 2017
 13. Došeková P., Krastev G.: Encefalitídy asociované s NMDA. In Festival neurokazuistík.Sliač, 2017
 14. Števková Z., Krastev G.: Man in the barrel syndróm. In Festival neurokazuistík. Sliač, 2017
 15. Haring J., Cisár J., Krastev G.: Rekurentná trombóza a. basilaris. In Vertigo sympózium. Komárno, 2017
 16. Haring J.: CMP a antikoagulovaný pacient – špecifické situácie. In Stroke fórum. Donovaly, 2017
 17. Haring J., Krastev G., Klepanec A., Mako M., Haršány J., Rusina M., Lackovič R., Mokošová L., Zajičková I., Števková Z., Kovácsová Ž., Došeková P., Cisár J., Beňová Ľ, Cabúková M.: Analýza klinického stavu pacientov po endovaskulárnej liečbe pre ischemickú akútnu cievnu mozgovú príhodu (v KCC FN Trnava). In Lányiho neurorádiologické dni. Martin, 2017
 18. Haring J.: Analysis of outcomes in group of the patients after endovascular treatment due to ischemic stroke with relation to collaterals status assessed on CTA. In 3-rd European Stroke Organisation Conference, Prague, 2017
 19. Števková Z., Krastev G.: May- Thurner syndrome. In 3-rd European Stroke Organisation Conference. Praha, 2017

 

2018

 1. Klepanec A., Harsany J., Rusina M., Haring J., Mako M., Krastev G.: Basilar artery thrombosis. In MENC, 2018
 2. Klepanec A., Haršány J., Hoferica M., Rusina M., Mako M., Krastev G.: Endovaskulárna liečba akútnej ischemickej CMP. In Piešťanské fyzioterapeutické dni. Piešťany, 2018
 3. Došeková P., Krastev G.: TU mozgu manifestujúci sa iktálne. In 2. Festival neurokazuistík. Sliač, 2018
 4. Cisár J., Krastev G., Haring J., Mako M., Cabuková M., Števková Z.: Atypické hemorágie po trombolytickej a endovaskulárnej liečbe. In 2. Festival neurokazuistík. Sliač, 2018
 5. Puzderová V., Al-Sabti B., Krastev G. : Vaskulitída CNS – ako rýchlo sme schopní ju rozoznať? In 2. Festival neurokazuistík. Sliač, 2018
 6. Cabuková M., Krastev G. : Fibromuskulárna dysplázia – podceňovaná príčina. In 2. Festival neurokazuistík. Sliač, 2018
 7. Haring J., Krastev G., Mako M., Lackovič R., Mokošová L.,Zajičková I., Števková Z., Kovácsová Ž., Došeková P., Cisár J., Beňová Ľ., Cabúková M., Al Sabti B., Puzderová V.: Diseminovaná nekrotizujúca leukoencefalopatia asociovaná s terapiou metotrexátom. In 2. Festival neurokazuistík. Sliač, 2018
 8. Mako M., Krastev G., Haring J., Cisár J., Klepanec A., Haršány J., Blaško P., Kurray P.: Opakovaná trombektómia u pacienta s paradoxnou embolizáciou. In 2. Festival neurokazuistík. Sliač, 2018
 9. Krastev G., Mako M., Klepanec A.: Reperfúzne poškodenie mozgu. In 46. Český a slovenský cerebrovaskulárny kongres. Mikulov, 2018
 10. Mako M., Krastev G., Cisár J., Lackovič R., Mokošová M., Zajičková I., Števková Z., Došeková P., Cabúková M., Klepanec A., Haršány J.: Endovaskulárna liečba u pacientov s akútnou ischemickou CMP v zadnej cirkulácii – naše skúsenosti z rokov 2015-2018. 46. Český a slovenský cerebrovaskulárny kongres. Mikulov, 2018
 11. Cisár J., Krastev G., Mako M., Klepanec A., Haršány J. Endovaskulárna liečba akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody u pediatrického pacienta. 46. Český a slovenský cerebrovaskulárny kongres. Mikulov, 2018
 12. Krastev G., Mako M., Cisár J., Cabuková M., Došeková P., Mokošová L., Števková Z., Al-Sabti N., Klepanec A., Haršány J. Retrospektívna analýza klinického stavu pacientov s rozdielnou mierou rekanalizácie EVL iCMP (TICI 2b versus TICI3) – výsledky jedného centra z reálnej klinickej praxe. In 46. Český a slovenský cerebrovaskulárny kongres. Mikulov, 2018
 13. Mako M., Krastev G., Cisár J., Lackovič R., Mokošová M., Zajičková I., Števková Z., Došeková P., Cabúková M., Klepanec A., Haršány J.: Opakovaná mechanická trombektómia pri recidíve akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody (iCMP) s oklúziou veľkej intrakraniálnej tepny. In 46. Český a slovenský cerebrovaskulárny kongres. Mikulov, 2018
 14. Rusina M., Haršány J., Krastev G., Haring J., Mako M., Žákovič V. Klepanec A. Zobrazovanie u pacientov s akútnou ischemickou CMP. In Trnavské dni rádiológie TREND. Trnava 2018
 15. Cisár J., Mako M., Haring J., Krastev G., Haršány J., Žákovič V., Klepanec A. Endovaskulárna liečba akútnej iCMP u 9-ročného dieťaťa. In Trnavské dni rádiológie TREND. Trnava 2018
 16. Lukáč M., Rusina M., Haršány J., Bavúzová X., Žákovič V., Krastev G., Klepanec A. Zobrazovanie u pacientov s akútnou ischemickou CMP. In Vedecká pracovná schôdza SLS Spolok lekárov. Trnava 2018
 17. Haring J., Krastev G., Mako M., Lackovič R., Mokošová L.,Zajičková I., Števková Z., Kovácsová Ž.,Došeková P., Cisár J., Beňová Ľ., Cabúková M., Al Sabti B., Puzderová V.: Diseminovaná nekrotizujúca leukoencefalopatia asociovaná s terapiou metotrexátom. In Festival neurokazuistík. Sliač, 2018
 18. Haring J.: Cervikogénne vertigo - skutočnosť alebo fikcia? In Vertigo sympózium. Komárno, 2018
 19. N. Leško, J. Haring, M. Mako: NIHSS workshop. In Stroke fórum. Sliač, 2018
 20. Mako M., Rusina M.: Reccurent thrombectomy in pacient with paradoxical embolism. In Winter stroke school. Bern, 2018
 21. Gdovinová Z. Brozman M., Hanáčková, Serdahely V., Krastev G., et al.: Improving quality of stroke care in Slovakia. In WSO. Montreal, 2018
 22. Cisár J., Krastev G., Klepanec A., Janegová A. et al.: Endovaskulárna liečba akútnej cievnej mozgovej príhody u pediatrického pacienta. In 52-slovensko-české dni detskej neurológie a XXVIII. Bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie. Starý Smokovec, 2018
 23. Tedla M., Frajková Ž. : Dysfágia u pacienta s rakovinou hlavy a krku, diagnostika a liečba. 65.kongres SSO. Patince, 2018
 24. Tedla M., Frajková Ž.: Dôležitosť správnej diagnostiky a liečby u pacienta s dysfágiou XVII. Česko-Slovenský kongres mladých otorinolaryngológov. 2018
 25. Frajková Ž., Miššíková V., Frič M.: Terapia porúch hlasu. XVI. medzinárodná logopedická konferencia SAL. 2018

 

2019

 1. Cabuková M., Krastev G., Mako M.: „Stroke mimics“ a úskalia diagnostiky v akútnom manažmente pacientov s NCMP. In 3. Festival neurokazuistík. Sliač, 2019
 2. Puzderová V., Krastev G., Mako M.: Keď na definitívnu diagnózu musíme chvíľu počkať. In 3. Festival neurokazuistík. Sliač, 2019
 3. Al Sabti B., Krastev G., Mako M., Cisár J. Cabuková M., Haring J., Mokošová L.,Klepanec A., Haršány J.: Endovaskulárna liečba (EVL) ischemickej cievnej mozgovej príhody u pacientov s nízkym neurologickým deficitom ? In 3. Festival neurokazuistík. Sliač, 2019
 4. Daniš M., Cisár J., Krastev G., Mako M: ,,Eye of tiger sign“ u pacientky s extrapyramídovým syndrómom. In 3. Festival neurokazuistík. Sliač, 2019
 5. Puzderová V., Krastev G., Mako M.: „Polyradikuloneuritida – like“ sclerosis multipex. In 3. Festival neurokazuistík. Sliač, 2019
 6. Daniš M., Cisár J., Krastev G., Mako M. : Endovaskulárna liečba trombózy mozgových sínusov, ojedinelá kazuistika. In 3. Festival neurokazuistík. Sliač, 2019
 7. Krastev G., Mako M., Cisár J., Haring J., Klepanec A., Haršány J.: Cerebral postischemic reperfusion injury. In CONY 2019. Madrid
 8. Mako,M, Krastev. G, Haring J., Cisar J. et al.: Endovascular treatments in patients with acute stroke with LVO in he vertebrobasilar circulation – our experiences from 2015-2019. In ESOC 2019, Milan
 9. Mazya M.V. et al.: Endovascular thrombectomy with and without IV thrombolysis in acute ischaemic stroke caused by basilar occlusion – results fromt the SITS International Thrombolysis Register. In ESOC 2019, Milan
 10. Gdovinová Z., Brozman M, Hanáčková E., Serdahely V., Krastev G. et al.: We can do a lot for better management of acute stroke without money. In ESOC 2019, Milan
 11. Mako M., Krastev G., Cisar J., Stevkova G., Mokosova L, Dosekova P., Cabukova M., Klepanec A., HarsanyJ.: Repeated mechanical thrombectomy in relapsing acute ischemic stroke with occlusion of large intracranial artery. In CONY 2019, Madrid
 12. Klepanec A., Harsany J., Mako M., Hoferica M., Cisar J., Cabukova M., Rusina M., Krastev G.: Endovascular treatment of patients with acute ischaemic stroke in posterior circulation: single-centre experience. In European Congress of Radiology. Viedeň, 2019
 13. Rusina M., Haršány J., Hoferica M., Krastev G., Haring J., Mako M., Žákovič V., Klepanec A. Zobrazovanie ciev u pacientov pred endovaskulárnou liečbou akútnej ischemickej CMP. In XLI. Slovenský rádiologický kongres. Bardejov, 2019
 14. Klepanec A., Haršány J., Hoferica M., Rusina M., Žákovič V., Mako M., Haring J., Krastev G. Endovaskulárna liečba akútnej ischemickej CMP – naše skúsenosti. In XLI. Slovenský rádiologický kongres. Bardejov, 2019
 15. Krišková L., Bavúzová X., Haring J., Klepanec A. Diseminovaná nekrotizujúca leukoencefalopatia. In XLI. Slovenský rádiologický kongres. Bardejov, 2019
 16. Klepanec A, Šalát D, Haršány J., Hoferica M, Jánošíková L., Haring J, Mako M, Lehotska V, Krastev G:. Analýza radiačnej záťaže pacientov a intervenčných rádiológov pri endovaskulárnej liečbe akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody. In 47. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Vysoké Tatry, 2019
 17. Klepanec A., Šalát D., Haršány J., Hoferica M., Jánošíková L., Haring J., Mako M., Lehotská V., Krastev G.: Analýza radiačnej záťaže pacientov a intervenčných rádiológov pri endovaskulárnej liečbe akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody In 47. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Vysoké Tatry, 2019
 18. Haring J., Krastev G., Klepanec A., Žákovič V., Mako M., Haršány J., Cisár J., Rusina M., Bavúzová X., Lackovič R., Mokošová L., Krišková L., Beňová Ľ., Števková Z., et al.: Možnosti neurointervenčnej liečby v MTE pracovisku FN Trnava. In 47. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Vysoké Tatry, 2019
 19. Krastev G., Mako M., Haring J., Cisár J., Al Sabti B., Mokošová L., Puzderová V., Cabúková M., Lackovič R., Števková Z., Jankovičová Z., Danková L., Daniš M., et al.: Súvislosti medzi zložením trombov, predchádzajúcou intravenóznou trombolýzou, typ uzáveru cievy, úspešnosť rekanalizácie a druh mechanickej trombektómie pri liečbe akútnej ICMP. In 47. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Vysoké Tatry, 2019
 20. Cisár J., Krastev G., Mako M., Haring J. ml., Lackovič R., Mokošová L., Števková Z., Cabúková M., Puzderová V., Al Sabti B., Jankovičová Z., Danková L., Daniš M., et al.: Vplyv histopatologického zloženia trombu na trvanie mechanickej trombektómie a výslednú mieru rekanalizácie. In 47. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Vysoké Tatry, 2019
 21. Mako M., Krastev G., Haring J. ml., Lackovič R., Mokošová L., Števková Z., Cisár J., Cabúková M., Puzderová V., Al Sabti B., Jankovičová Z., Danková L., Daniš M., Janegová A., Janegat P.: Analýza zloženia trombov získaných mechanickou trombektómiou u pacientov s akútnou mozgovou príhodou v zadnej cirkulácii. In 47. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Vysoké Tatry, 2019
 22. Haring J.: Predstavujú ticagrelor a prasugrel alternatívu v protidoštičkovej liečbe ischemických CMP? Cesk Slov Neurol N 2019; 82(6): 615
 23. Haring J., Mako M., Krastev G., Klepanec A.: Evolution of complex stroke care
  in Trnava region, Western Slovakia. In Collaterals 2019, 6-th Internationa Symposium on Collaterals to the Brain. Los Angeles 2019
 24. Haring J.: Trombolýza a zloženie trombu. Korelácia medzi histopatologickým zložením trombu a CT nálezmi. In 33. Český a Slovenský neurologický sjezd. Praha, 2019
 25. Mako M., Krastev G., Haring J., Klepanec A., Haršány J., Cisár J., Janegová A., Janega P.: Vzťah histopatologického zloženia trombu a etiológie ischemickej NCMP. In 33. Český a Slovenský neurologický sjezd. Praha, 2019
 26. Ahmed N. et al.:: Dabigatran initiantion in pacients with NVAF and acute ischemic stroke: an analysis from SITS registry. Stroke/2019/027658. in press, 2019
 27. Cisár J., Krastev G., Klepanec A., Janegová, Hoferica M.: Case report – child with a stroke? 6-Th ESO-ESMINT-ESNR Stroke Winter School. Bern, 2019

 

 1. Tedla M., Frajková Ž.: Dysfágia-možnosti diagnostiky a liečby. Cievna mozgová príhoda. III.ročník odborného podujatia. Bratislava, 2019

 

 1. Frajková Ž. Logopedická problematika v pediatrii. Kurz špecializačného štúdia, Klinika pre deti a dorast SZU BA.2019

 

 1. Frajková Ž. Logopéd a dysfágia: Čo? Kedy? Ako? Prečo? Sympózium 12 hlavových nervov. Adeli Piešťany 2019

 

 1. Adzimová S., Frajková Ž. Logopedická terapia dysfágie, workshop. Sympózium 12 hlavových nervov. Adeli Medical Center Piešťany, 2019

 

 1. Frajková, Miššíková, Tedla. Funkčné vyšetrenie hlasu z pohľadu logopéda. 8.Česko-Slovenský ORL kongres. Šamorín, 2019

 

 1. Frajková, Tedla. Možnosti kvantitatívneho hodnotenia porúch prehĺtania u pacientov s karcinómom hlavy a krku. 8.Česko-Slovenský ORL kongres. Šamorín, 2019

 

 1. Frajková, Lorenc, Miššíková, Tedla. Injekčná augmentácia hlasivky pomocou kalcium hydroxylapatitu, poster. 8.Česko-Slovenský ORL kongres. Šamorín, 2019

 

 1. Frajková, Tedla, Fabiánová. Narušenie prehĺtacieho aktu vo vzťahu k lokalizácii CMP. Cerebrovaskulárny kongres. Horný Smokovec, 2019
 2. Frajková. Možnosti terapie dysfágie z pohľadu logopéda u dospelých. Ningerove dny, Luhačovice. 20192020

 1. Krastev G. IVT – čo sú skutočné kontraindikácie? In Cievna mozgová príhoda. Bratislava, 2020.
 2. Krastev G, Mako M. Trombolytická liečba - časté otázky, na ktoré hľadáme odpovede. Stroke Forum. Trenčín, 2020
 3. Mokošová L, Krastev G. Disseminated necrotizing leukoencephalopathy associated with metorexate therapy. In 6 th congress of the European academy of Neurology. Paris, 2020

 

 1. Števková Z, Krastev G, Mako M, Haring J. The X-linked form of Charcot-Marie-Tooth disease with GJB1 and PMP22 gene mutation.“ In 6 th congress of the European academy of Neurology. Paris, 2020.

 

 1. Tomašová K, Krastev G, Mako M, Haring J, Števková Z. Mimikry optickej neuritídy. In 4. festival neurokazuistík. Demänovská dolina, 2020

 

 1. Daniš M. SGCE myoklonus-dystónia. In 2nd Slovak hands – on virtual school of Movement Disorders, Košice, 2020

 

 1. Al Sabti B. DYT 1 dystónia. In 2nd Slovak hands – on virtual school of Movement Disorders, Košice, 2020

 

 1. Jankovičová Z, Krastev G, Mako M, Haring J. Periprocedurálne komplikácie karotického stentingu. In 4. festival neurokazuistík. Demänovská dolina, 2020
 2. Maksymets A, Havranová R, Krastev G, Mako M. Selekcia pacientov s neznámou časovou anamnézou vzniku iNCMP k reperfúznej terapii na základe multimodálneho zobrazovacieho prístupu. In 4. festival neurokazuistík. Demänovská dolina, 2020
 3. Havranová R, Haring J, Krastev G. Endovaskulárna liečba a CAS u prognosticky nepriaznivého pacienta. In 4. festival neurokazuistík. Demänovská dolina, 2020
 4. Labudová P, Krastev G, Mako M. Myxóm ako zriedkavá príčina CMP. In 4. festival neurokazuistík. Demänovská dolina, 2020
 5. Števková Z, Krastev G, Haring J, Cisár J, Daniš M. SGCE myoklonus-dystónia syndróm. In 4. festival neurokazuistík. Demänovská dolina, 2020
 6. Daniš M, Krastev G, Jankovičová Z, Haring J, Mako M. Diafragmatický flutter, alebo keď bránica neposlúcha. In 4. festival neurokazuistík. Demänovská dolina, 2020
 7. Števková Z, Krastev G, Haring J, Mako M, Cisár J, Al Sabti B. Anti-NMDAR encefalitída asociovaná s teratómom refraktérna na prvolíniovú liečbu. In 4. festival neurokazuistík. Demänovská dolina, 2020
 8. Mako M, Haring J, Krastev G, Klepanec A: Acute stroke care during COVID-19 pandemic in Western Slovakia. In 7-th Internationa Symposium on Collaterals to the Brain. Los Angeles 2020
 9. Krastev G, Mako M, Haring J, Nosáľ V, Petrovičová A, Hanáčková E, Bojda M, Stareček P, Leško N, Garajová B. Trombolytická liečba iCMP – „skutočné“ kontraindikácie? In 48. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Mikulov, 2020
 10. Haring J. Krastev G, Klepanec A, Mako M, Haršány J, Hoferica M. Hraničné situácie v endovaskulárnej liečbe LVO – skúsenosti jedného centra. In 48. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Mikulov, 2020
 11. Haršány J, Haring J, Hoferica M, Mako M, Krastev G, Klepanec A. Aspiration thrombectomy as the first-line treatment of M2 occlusions. In 48. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Mikulov, 2020

152. Cisár J, Krastev G, Mako M, Haring J, Klepanec A, Haršány J, Rábarová D, Železkovová J, Kolníková M, Payerová J, Rivera GAR, Podracká Ľ, Hlavatá A, Pychová Z, Garajová B, Donáth V, Vulev I, Janegová A. Endovaskulárna liečba akútnej cievnej mozgovej príhody u pediatrických pacientov v SR. In 48. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Mikulov, 2020

 

153. Mako M, Krastev G, Haring J. Prehľad najnovších klinických štúdií. In 48. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Mikulov, 2020

 

 1. Tedla, Frajková. Diagnostika a liečba dysfágie u pacientov s tumormi hlavy a krku. Konferencia Slovenskej kooperatívnej skupiny pre nádory hlavy a krku, Liptovský Mikuláš, 24.-25.1.2020

 

2021

 1. Ivanová Z., Krastev G., Janegová A., Horák S. Správna diagnóza prišla príliš neskoro. In 5. festival neurokazuistík. Live stream webinár, 2021.

156.Labudová P., Cisár J., Krastev G. Neočakávaná príčina depresie a kognitívneho deficitu. In 5. festival neurokazuistík. Live stream webinár, 2021.

157.Al Sabti B., Daniš M., Cisár J., Krastev G. DYT1 dystónia. In 5. festival neurokazuistík. Live stream webinár, 2021.

 1. Daniš M., Krastev G., Haring J., Mako M., Cisár J., Jankovičová Z. Z fitness centra na cerebrálnu jednotku. In 5. festival neurokazuistík. Live stream webinár, 2021.
 2. Andrášiková K., Krastev G., Haring J. Dilema pre neurológov – rekanalizovať alebo nerekanalizovať? Časový faktor v hlavnej úlohe. In 5. festival neurokazuistík. Live stream webinár, 2021.
 3. Horková D., Krastev G., Števková Z. Algoritmus liečby NMDA encefalitídy – nové zistenia. In 5. festival neurokazuistík. Live stream webinár, 2021.
 4. Tomašová K., Krastev G., Haring J., Kutnárová D., Daniš M., Jankovičová Z. Zriedkavé príčiny lézie okohybných nervov - neuro-oftalmologický „shift“. In 5. festival neurokazuistík. Live stream webinár, 2021.
 5. Havranová R., Krastev G., Mako M., Haring J., Mokošová L., Kennedyho choroba. In 5. festival neurokazuistík. Live stream webinár, 2021.
 6. Maksymets A., Haring J., Krastev G. Frontoteporálna demencia a amyotrofická laterálna skleróza – neurodegeneratívne kontinuum? In 5. festival neurokazuistík. Live stream webinár, 2021.
 7. Krastev G. Mechanická trombektómia LVO s alebo bez trombolýzy? In 49. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Horný Smokovec, 2021
 8. Mako M. Faktory ovplyvňujúce výsledný stav pacientov po úspešnej rekanalizácii oklúzie veľkej tepny. In 49. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Horný Smokovec, 2021
 9. Haring J. Cerebrálna venózna trombóza - možnosti diagnostiky a terapie. In 49. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Horný Smokovec, 2021
 10. Haring J. Akútny versus odložený karotický stenting symptomatickej stenózy extrakraniálneho úseku vnútornej karotickej tepny. In 49. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Horný Smokovec, 2021
 11. Haring J. COVID-19 a výsledný stav pacientov po endovaskulárnej liečbe pre ischemickú ACMP. In 49. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Horný Smokovec, 2021
 12. Pinčáková K. Pažítková L, Praženková J. Laboratórne prediktory liečebného výsledku u pacientov s akútnou ischemickou cievnou mozgovou príhodou. In 49. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. Horný Smokovec, 2021
 13. Mako M. Monoklonálne protilátky v liečbe migrény – čím sa vzájomne odlišujú? Bolesť hlavy a Parkinsonova choroba. 2 X Akadémia. Trnava, 2021
 14. Krastev G. Disekcia krčných a intrakraniálnych tepien a bolesť hlavy. Bolesť hlavy a Parkinsonova choroba. 2 X Akadémia. Trnava, 2021
 15. Haring J. Detekcia fibrilácie predsiení pred alebo po ischemickej cievnej mozgovej príhode? Podcast in webakademia.sk, 2021
 16. Jankovičová Z. Sclerosis multiplex s atypickým MR obrazom. Okná do sveta SM. Online cyklus kazuistík, 2021
 17. Cisár J. Keď sa liečba SM komplikuje. Okná do sveta SM. Online cyklus kazuistík, 2021
 18. Cisár J, Krastev G. Sclerosis multiplex sekundárne progresívna forma: Kedy je ten správny čas na stanovenie diagnózy? Digitálna posterová sekcia ANNUAL NEUROSCIENCE DIALOG, 2021
 19. Haring J, Mako M. Liečba CMP v štandardných a neštandardných podmienkach, Virtuálna škola STROKE, 2021
 20. Mako M, Haring J. Hodnotenie akútnej mozgovo-cievnej príhody podľa škál NIHSS a MRS. Nemocničný seminár. Komárno, 2021
 21. Mako M, Haring J, Krastev G, Cisár J, Szeliga P. Acute stroke care during COVID-19 pandemic in Western Slovakia. 8-th Internationa Symposium on Collaterals to the Brain. Los Angeles 2021
 22. Mako M, Krastev G, Haring J, Cisár J, Klepanec A, Haršány J, Janega P, Nosáľ V. Outcome Predicotrs After Direct Aspiration of Basilar Artery Occlusion. ESOC Virtual, 2021
 23. Mako M. Rádiologický obraz sclerosis multiplex z pohľadu neurológa. XLII. Slovenský rádiologický kongres (SRK). Trnava, 2021
 24. Mako M, Krastev G, Haring J. Trombolytická liečba – časté otázky, na ktoré hľadáme odpovede. Nemocničný seminár. Považská Bystrica, 2021
 25. Mako M. Diferenciálna diagnostika bolesti hlavy – Poisťovne a biologická liečba. Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax, XV. Ročník. Tatranská Lomnica, 2021.
 26. Mako M. Interdisciplinárna diskusia o aktuálnych a budúcich možnostiach liečby pre Vašich pacientov. COMPASS a VICTORIA, môžu zmeniť životný príbeh Vášho pacienta? Online in www.meditrend.sk, 2021
 27. Mokošová L. Prvé skúsenosti s fremanezumabom (kazuistiky). Berlina, online in www.medicinskyportal.sk. 2021

2022

 1. Havranová R., Mako M., Krastev G., Jankovičová Z. Keď čas nehrá hlavnú rolu. In 6. festival neurokazuistík. Demänovská dolina, 2022.
 2. Cisár J., Krastev G., Mako M., Haring J., Števková Z., Mokošová L., Al Sabti B., Labudová P., Horková D., Andrašiková K., Drgoňa Ľ., Vranovský A., Gyarfáš J. Keď nevieš čo to je, vždy mysli na lymfóm. In 6. festival neurokazuistík. Demänovská dolina, 2022.
 3. Al Sabti B., Daniš M., Haring J., Mako M., Krastev G. Raritná príčina chorey. In 6. festival neurokazuistík. Demänovská dolina, 2022.
 4. Daniš M., Krastev G., Haring J., Mako M., Jankovičová Z., Al Sabti B. „Írska tanečnica a dirigent“ - dve kazuistiky pacientov s funkčnou poruchou hybnosti. In 6. festival neurokazuistík. Demänovská dolina, 2022.
 5. Horková D., Krastev G. Pacientka s príznakom kolibríka. In 6. festival neurokazuistík. Demänovská dolina, 2022.
 6. Labudová P., Mako M., Daniš M., Krastev G. Opsoklonus-myoklonus syndróm. In 6. festival neurokazuistík. Demänovská dolina, 2022.
 7. Andrášiková K., Krastev G., Cisár J. Keď sa za vertigom skrýva zrada. In 6. festival neurokazuistík. Demänovská dolina, 2022.
 8. Jankovičová Z., Krastev G., Mako M., Cisár J., Daniš M., Havranová R., Tomašová K. Autoimunitná encefalitída – rovnaké príznaky, rozdielna diagnóza. In 6. festival neurokazuistík. Demänovská dolina, 2022.
 9. Števková Z. Zahmlená cesta k diagnóze – kazuistika. In Aktuálne prístupy k liečbe SM, Bratislavský odborný seminár. Bratislava, 2022
 10. Frajková Ž. Dysfágia u pacientov s Parkinsonovou chorobou. In Bolesť hlavy a Parkinsonova choroba. 2 X Akadémia. Starý Smokovec, 2022
 11. Horková D. Multifokálna motorická mononeuropatia. In Summit mladých neurológov. Donovaly, 2022
 12. Daniš M. „Nezabudni na pulzácie“. In Summit mladých neurológov. Donovaly, 2022
 13. Daniš M. Využitie botulotoxínu v liečbe dystónie. Krajský odborný seminár. Trnava, 2022
 14. Daniš M. Eye of the tiger sign in patient with extrapyramidal syndrome – unique case report. 2nd Internarional Conference of Neuroscience, Psychiatry and Mental Health, Paris, France, 2022
 15. Cisár J. Mimikry a chameleóny CMP. 35. Slovenský a český neurologický zjazd. Bratislava, 2022
 16. Mako M. Komplexný prístup v prednemocničnej a skorej nemocničnej fázy CMP v podmienkach SR. 35. Slovenský a český neurologický zjazd. Bratislava, 2022
 17. Mako M. Manažment hyperlipoproteinémie v sekundárnej prevencii ischemickej CMP. 35. Slovenský a český neurologický zjazd. Bratislava, 2022
 18. Krastev G. Endovaskulárna liečba a CMP s nízkym neurologickým deficitom. 35. Slovenský a český neurologický zjazd. Bratislava, 2022
 19. Mako M. Ischemická CMP vo vertebrobazilárnom riečisku – liečba. 35. Slovenský a český neurologický zjazd. Bratislava, 2022
 20. Haring J. Cerebrálna venózna trombóza – možnosti diagnostiky a terapie. 35. Slovenský a český neurologický zjazd. Bratislava, 2022
 21. Mako M., Krastev G., Haring J, Jakubcová D. Faktory ovplyvňujúce výsledný stav pacientov po priamej aspirácii oklúzie artérie basilaris . 35. Slovenský a český neurologický zjazd. Bratislava, 2022
 22. Haring J, Haršány J., Hoferica M., Janega J., Janegová A., Mako M., Krastev G., Klepanec A. Histológia zrazeniny a endovaskulárna liečba akútnej iCMP. 35. Slovenský a český neurologický zjazd. Bratislava, 2022
 23. Mako M., Krastev G., Haring J, Cisár J., Jakubcová D Analýza komplikácií mechanickej trombektómie. 35. Slovenský a český neurologický zjazd. Bratislava, 2022
 24. Mako M. Analýza komplikácií mechanickej trombektómie. 50. Český a slovenský cerebrovaskulárny kongres. Mikulov, 2022
 25. E. Kantorová, M. Vitková, M. Martiniková, M. Kianičková, M. Fedičová, S. Kováčová, V. Hančinová, Ľ. Lisý, P. Koleda, J. Roháľová, J. Polóniová, M. Karlík, D. Slezáková, M. Mako, J. Cisár, E. Klímová. Skúsenosti s liečbou alemtuzumabom na Slovensku - 4 ročné sledovanie účinnosti a bezpečnosti. 35. Slovenský a český neurologický zjazd. Bratislava, 2022
 26. Mako M. Fremanezumab a dáta z reálnej praxe  (kazuistika). Krajský seminár Teva. Trnava, 2022
 27. Mako M. Rozhodujúce kritériá pri voľbe antikoagulačnej liečby. Krajský seminár. Trnava, 2022
 28. Števková Z. Zahmlená cesta k diagnóze – kazuistika. Aktuálne prístupy k liečbe SM. Bratislava, 2022
 29. Števková Z. Botulotoxín A v liečbe spastickej parézy. Botulotoxín v neurológii. Trnava, 2022.
 30. Števková Z. Kognícia v centre pozornosti. Annual Neuroscience Dialogue. Stará Lesná, 2022.
 31. Števková Z. Tehotenstvo, dojčenie a SM, úloha Copaxone. Odborný neurologický seminár. Trnava, 2022
 32. Mokošová L. Bolesti hlavy – klasifikácia a diferenciálna diagnostika. Odborný neurologický seminár. Trnava, 2022
 33. Haring J. Cerebrovaskulárna rezervná kapacita a jej vzťah k výslednému stavu pacienta po endovaskulárnej liečbe pre uzáver veľkej artérie v prednej mozgovej cirkulácii. 50. Český a slovenský cerebrovaskulárny kongres. Mikulov, 2022
 34. Haring J, Mako M, Krastev G, Cisár J, Szeliga P. COVID-19 a výsledný stav pacientov po endovaskulárnej liečbe pre ischemickú ACMP. 55. Nitrianske lekárske dni. Nitra, 2022
 35. Haring J. Spasticita po cievnej mozgovej príhode a jej liečba. Krajský odborný seminár. Trnava, 2022.

220 Labudová P, Cisár J, Krastev G, Mako M. K psychiatrovi alebo na neurológiu? - kazuistika. Networking mladých neurológov. Tatranská Lomnica, 2022

221 Horková D. Multifokálna motorická neuropatia. Networking mladých neurológov. Tatranská Lomnica, 2022

222 Havranová R., Števková Z., Cisár J. Keď ruka neposlúcha. Networking mladých neurológov. Tatranská Lomnica, 2022

 1. Frajková Ž. Dysfágia u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Akadémia Parkinson. Starý Smokovec, 2022
 2. Frajková Ž. FEES protokol. Workshop Dysfágia. Klinika ORL a CHHaK LFUK a UNB. Bratislava, 2022
 3. Frajková Ž. Možnosti terapie dysfágie. Workshop Dysfágia. Klinika ORL a CHHaK LFUK a UNB. Bratislava, 2022
 4. Frajková Ž. Dysfágia u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Konferencia Slovenskej asociácie logopédov. 12.-14.10.2022
 5. Mydlová V. Prečo a ako sledovať aktivitu SM u pacient + kazuistika. Univerzita SM pre sestry. 2022
 6. Haring J, Krastev G, Mako M, Labudová P, Praženková J. Cerebrovascular reserve capacity and outcome after endovascular therapy due to LVO in aterior circulation. 9-th Internationa Symposium on Collaterals to the Brain. Online conference, 2022
 7. Havranová R., Števková Z., Cisár J. Keď ruka neposlúcha. Networking mladých neurológov.