Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

Mgr. Jana Hirnerová

Neurologické oddelenie
Vedúca sestra
Email:
jana.hirnerova@fntt.sk
Telefón:
+421 33 5938 452

Krátky popis osoby

Vedúca sestra Mgr. Jana Hirnerová pracuje vo FN Trnava od roku 1996. V roku 2008 skončila špecializáciu v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva. V roku 2013 ukončila vysokoškolské vzdelanie na Trnavskej univerzite v Trnave – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce študijný program ošetrovateľstvo. V roku 2014 si doplnila špecializáciu manažment v ošetrovateľstve. Svoju prax vykonávala prevažne na neurologickom oddelení, rok pôsobila na ORL oddelení a od roku 2005 pracuje na neurologickom oddelení ako sestra na JIS v odbore neurológia, na ambulancii, ako managérka dennej smeny a od roku 2017 je vedúcou sestrou neurologického oddelenia vo Fakultnej nemocnici Trnava.

Vzdelanie

1991 – 1996 Stredná zdravotnícka škola v Trnave

2007 – 2008 Špecializácia v špecializačnom odbore: Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch

vnútorného lekárstva

2008 – 2013 Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Študijný

program: 7.4.1 Ošetrovateľstvo

2013 – 2014 Špecializácia v špecializačnom odbore: Manažment v ošetrovateľstve