Oddelenia

Otorinolaryngologické oddelenie

Otorinolaryngológia je samostatným chirurgickým odborom. Zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou rehabilitáciou a posudkovou činnosťou pri chorobách dýchacích orgánov, hltana, pažeráka, krku, slinných žliaz, maxilofaciálnej oblasti, zmyslového orgánu sluchu a rovnováhy, čuchu a chuti.

V činnosti využívame najmä chirurgickú liečbu vo viacerých špeciálnych, najmä mikrochirurgických, funkčných, estetických a rekonštrukčných postupoch.

Pre úspešné plnenie úloh v otorinolaryngológii úzko spolupracujeme aj s inými medicínskymi odbormi, najmä s anesteziológiou, oftalmológiou, infektológiou, stomatochirurgiou, neurochirurgiou, plastickou chirurgiou, klinickou imunológiou a pediatriou.

Otorinolaryngologické oddelenie zabezpečuje lôžkovú aj ambulantnú liečebno- preventívnu starostlivosť chorým s otolaryngologickými chorobami, úrazmi a vrodenými chybami podľa základných úloh odboru.

Výkony

Chirurgické výkony vykonávané na ORL odd. FN Trnava 

 • Adenotómia endoskopická v CA
 • Tonzilektómia v CA
 • Laryngomikrochirurgia v CA
 • Septoplastika v CA
 • FEES v CA – endoskopicá polypektómia
 • FEES v CA – operácia prínosových dutín
 • Operácie tumorov, cyst krku v CA
 • Transnazálna polypektómia

Ďalšie výkony

 • Tracheotómia pri TU laryngu, pri obštrukcii hrtana
 • Extirpácia tumorov krku, nosa, ušnice, pier v lok. 1 v CA
 • Excízia z tumorov v ORL oblasti na histologické vyšetrenie

Endoskopické výkony v CA

 • Ezofagoskopia 
 • Sinusoskopia 
 • Tracheobronchoskopia 
 • Intubácia v indirektívnej laryngoskopii 
 • pomocou flexibilného BSC 

Tel. kontakty

 • primár MUDr. Marián Sabo 033/59 38 952
 • Vedúca sestra oddelenia Mgr. et. Mgr. Jana Kloknerová 033/59 38 966
 • Lekárska izba 033/59 38 909
 • ambulancia 033/59 38 945
 • audiometria 033/59 38 968
 • zákrokovňa 033/59 38 942
 • oddelenie sestry 033/59 38 949
 • sestra pre zdravotnú dokumentáciu 033/59 38 900

Emailové kontakty

 • E-mailové kontakty
  • orlambul@fntt.sk
  • marian.sabo@fntt.sk
  • jana.kloknerova@fntt.sk
 • Kde sa nachádzame:

  Fakultná nemocnica
  Žarnova 11
  917 75 Trnava

  Nová budova nemocnice – Pavilón chirurgických disciplín 4. poschodie.

Jednotky a ambulancie/Pracoviská

Príjem pacienta

Objednávanie pacientov a informácie o výsledkoch vyšetrení

Lôžková časť

Lôžková časť ORL oddelenia FN Trnava poskytuje formou hospitalizácie na 5 lôžkach komplexnú liečebnú a diagnostickú činnosť. Na oddelení sa robia sanačné a rekonštrukčné operácie ucha, operácie nosa a prínosových dutín, hltana, hrtana, krku. Využívame modernú diagnostickú prístrojovú techniku FESS. Vyhľadávajú sa včasné štádiá zhubných nádorov a prevádzajú sa otolaryngologické endoskopické výkony, audiologické vyšetrenia, vyšetrenia rovnovážneho orgánu. Ďalšie špecializované úseky sú endoskopický, audiologický, otoneurologický a onkologický.

Ambulantná časť

Zaisťuje ambulantnú starostlivosť pacientom celého spádu, najmä v akútnych prípadoch, slúži ako príjmová ambulancia pre pacientov prijímaných na hospitalizáciu, konziliárna ambulancia.

ORDINAČNÉ HODINY:

ORL ambulancia: 

pondelok - piatok                                7.00 – 8.30 hod – príjem pacientov na hospitalizáciu, vizita   na oddelení

pondelok – piatok                                8.30 – 14.30 hod. - ordinácia

Audiologická ambulancia:

pondelok – piatok                                8.00 – 12.00 hod.

V rámci nemocnice je k dispozícii:

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých: od 16.00 – 22.00

Email kontakt: orlambul@fntt.sk

Ústavná pohotovostná služba ORL

ÚPS  – Centrálny  príjem je určený pre pacientov s vážnym, životom ohrozujúcim stavom.

Ústavná pohotovostná služba  je určená pre dospelých, detí a dorast a pozostáva :

- z centrálneho príjmu

- ústavnej pohotovosti

Centrálny príjem prijíma pacientov, napríklad privezených záchrannou zdravotnou službou, a zabezpečuje pre nich okamžitú neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Po tomto ošetrení je pacient buď prepustený do domácej liečby alebo hospitalizovaný, kde mu je poskytovaná nepretržitá zdravotná starostlivosť.

Kedy ÚPS vyhľadať?

Pri náhlych život ohrozujúcich stavoch – pri strate vedomia, vážnych úrazoch, krvácaní…

NÁVŠTEVNÉ HODINY na oddelení ORL

Tel kontakt pre informácie o návštevných hodinách: 033/59 38 949

Pondelok:           od 16:00               do 18:00

Utorok:                od 16:00               do 18:00

Streda:                od 16:00               do 18:00

Štvrtok:                od 16:00               do 18:00

Piatok:                 od 16:00               do 18:00

Sobota::               od 15:00               do 17:00

Nedeľa:               od 15:00               do 17:00

Sviatok                 od 15:00               do 17:00

Pac. objednaný na hospitalizáciu na ORL oddelení:

 • v deň operačného výkonu sa objednaný pacient hlási na ORL ambulancii o 7.00 hod
 • pacient musí byť nalačno – od polnoci nejesť, nepiť, nefajčiť

Pacient si prinesie:

 • kartičku poistenca, zdravotnú dokumentáciu
 • lieky, ktoré pravidelne užívate
 • hygienické potreby, hygienické vreckovky, toaletný papier, pyžamo, župan, papuče, uterák
 • u detí aj lyžičku, teplomer
 • predoperačné vyšetrenia

U dospelých pacientov operovaných v celkovej anestézii je nutné absolvovať tento postup:

 1. Anesteziologická ambulancia – prvé vyšetrenie
 2. Obvodný lekár – odbery, pošle na požadované vyšetrenia
 3. Opäť anesteziologická ambulancia – zhodnotia výsledky a napíšu záver

Interné vyšetrenie a odbery nesmú byť staršie ako 14 dní.

Anesteziologické vyšetrenie je platné 6 týždňov.

 

 

U detí operovaných v celkovej anestézii je nutné absolvovať tento postup:

 1. Anesteziologická ambulancia - prvé vyšetrenie
 2. Detský lekár – pediater- odbery, pediatrické vyšetrenie
 3. Opäť anesteziologická ambulancia – zhodnotia všetky výsledky a napíšu záver

Pediatrické vyšetrenie a odbery nesmú byť staršie ako 14 dní.

Anesteziologické vyšetrenie je platné 6 týždňov.

 

V prípade, že sa pacient nemôže dostaviť na hospitalizáciu, je nutné túto skutočnosť oznámiť vopred  na tel. č. 033/59 38 945

ORL AMB   sa nachádza v nemocnici v novej budove – pavilón chirurgických disciplín na 4. poschodí.

Tel. kontakt: 033/59 38 945 AMB ORL po 13.00 hod.