Oddelenia

Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti

Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti bolo vo FN Trnava otvorené v apríli 2015 ako druhé oddelenie tohto typu na Slovensku. Oddelenie sa nachádza v priestoroch samostatne stojacej dvojpodlažnej budovy pavilónu Q. Vstup je možný cez bezbariérový vchod s výťahom. Priestory ODIS sú umiestené na 2. poschodí. Oddelenie má kapacitu 15 lôžok.

ODIS FN Trnava poskytuje  dlhodobú intenzívnu starostlivosť pacientom  všetkých oddelení a kliník FN Trnava, ako aj pacientom z iných zdravotníckych zariadení v rámci Slovenska. Oddelenie zabezpečuje zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť pacientom, ktorí prekonali kritické ochorenie, alebo úraz. Zdravotný stav pacientov je v období prekladu na ODIS síce stabilizovaný, avšak  stále si vyžaduje podporu niektorých základných vitálnych funkcií. Najčastejšie sa jedná o podporu dýchania. Ide najmä o pacientov po úrazoch hlavy alebo po komplikovaných úrazoch viacerých orgánov, pacientov po úrazoch chrbtice, po poranení miechy, po závažných cievnych mozgových príhodách, s neurologickými, alebo s chronickými pľúcnymi ochoreniami, ako aj o apalických pacientov.

Výkony

  • Monitorovanie pacientov na ODIS

Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti je vybavené modernou technikou, ktorá zabezpečuje komplexnú intenzívnu starostlivosť. Monitory na ODIS nám umožňujú kontinuálne sledovať základné vitálne funkcie (EKG krivku, neinvazívny tlak krvi, pulzovú a dychovú frekvenciu, telesnú teplotu a saturáciu  O2.  Pacienti na umelej pľúcnej ventilácii majú monitorované ventilačné parametre. V prípade potreby máme možnosť monitorovať aj IBP, ETCO2, CVP, ICP, IAP. 

Tím

Ďalší členovia tímu

Manažér dennej zmeny: PhDr. Marianna Frantová

NÁVŠTEVNÉ HODINY

Pondelok
14.00 - 17.00
Utorok
14.00 - 17.00
Streda
14.00 - 17.00
Štvrtok
14.00 - 17.00
Piatok
14.00 - 17.00
Sobota
14.00 - 17.00
Nedeľa
14.00 - 17.00

KONTAKTY

Tel. kontakt: 033/ 59 38 558

 

INFORMUJEME

Z etických dôvodov a v záujme ochrany práv našich pacientov je zakázané používanie mobilných telefónov a fotografovanie pacientov.

DOMÁCI PORIADOK ODIS

OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE

Podmienky prijatia

  • minimálne 6 týždňová hospitalizácia v zdravotníckom zariadení
  • písomný súhlas pobočky zdravotnej poisťovne pacienta
  • diagnostické vyriešenie pacienta
  • pacient bez akútnej infekcie

Pacienti sú zaradení do poradovníka, pričom uprednostňujeme pacientov, ktorí sú na umelej pľúcnej ventilácii.

Informácie o návštevách

Návštevy na ODIS sú denne od 14.00 do  17.00  hod.

Mimo návštevných hodín môžete prísť len so súhlasom prednostky, primárky alebo službukonajúceho lekára ODIS.

Režim návštev

Všetci pacienti, ktorí sú hospitalizovaní na našej klinike si vyžadujú zvláštnyhygienickýrežim. Je to najmä v záujme ich ochrany pred infekciou. Preto vás žiadame, aby ste rešpektovali naše zásady:

  • po vstupe na oddelenie použite prípravok na rýchlu dezinfekciu rúk, ktorý je umiestnený v dávkovači vo vstupnej časti chodby,
  • oblečte si ochranný plášť tak, aby Vám vpredu zakrýval celý odev,
  • vypnite si  mobilný telefón

Používanie mobilných telefónov

       Z etických dôvodov a v záujme ochrany práv našich pacientov je zakázané ich fotografovať

Informácie týkajúce sa dokumentácie

Dokumentačné náležitosti ( pracovné neschopnosti, kartičky poistenca, doklady, poistky, potvrdenia, zdravotná dokumentácia) zabezpečuje sestra pre zdravotnú dokumentáciu Soňa Malovcová.

Konzultačné hodiny

Utorok 14.00 – 15.00 hod.

Telefonické informácie o zdravotnom stave našich pacientov neposkytujeme.

Administratívne záležitosti

Dokumentačné náležitosti ( pracovné neschopnosti, kartičky poistenca, doklady, poistky, potvrdenia, zdravotná dokumentácia) zabezpečuje sestra pre zdravotnú dokumentáciu  Soňa Malovcová.

Denne od 14.00 – 14.30 hod

Pomoc pri zlepšovaní a skvalitňovaní zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti

Svoje názory na úroveň poskytovania našej starostlivosti môžete anonymne vyjadriť v dotazníku spokojnosti. Dotazníky sú umiestnené vo vstupnej chodbe oddelenia. Po vyplnení sa vhodia do pripravenej schránky.

 

 

Občianske združenie

Ak chcete  vyjadriť poďakovanie a podporiť náš ďalší rozvoj môžete prispieť na naše občianske združenie SOMNUS, kde môžete

  • venovať 2% Vašich daní, alebo
  • prispieť na číslo nášho účtu VÚB 298 966 415 7 / 0200

Chcete nám vyjadriť poďakovanie a podporiť náš ďalší rozvoj a zlepšenie vybavenia nášho oddelenia a neviete akým spôsobom?

 SOMNUS – je naše občianske združenie na ktoré nám môžete

-        venovať 2% Vašich daní, alebo

-        prispieť na číslo nášho účtu VÚB 298 966 415 7 / 0200

 

 Veríme, že aj s Vašou pomocou a porozumením zabezpečíme kvalitnú lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť Vášmu blízkemu.