Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

MUDr. Daria Rábarová, PhD.

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny (KAIM)
Prednostka
Telefón:
033/ 59 38 806, 033/ 59 38 922
Email
daria.rabarova@fntt.sk

Krátky popis osoby

MUDr. Daria Rábarová, PhD.,  je prednostkou Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny.

 

Vzdelanie a atestácie:

Medicínu vyštudovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na 1. Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe.

PhD. Obhájila na Trnavskej Univerzite v odbore Verejné zdravotníctvo. Ovláda tri jazyky – anglický, francúzsky a nemecký.

V rokoch 2004 – 2011 pracovala ako lekár na humanitárnych projektoch v Keni, Kambodži, Ugande, Burundi a na Haiti.

Získala atestáciu v odbore Tropická medicína a v odbore Anestéziológia a intenzívna medicína.

Zúčastnila sa certifikačných školení v oblasti výživy kriticky chorých pacientov (Praha 2016) a v oblasti ventilátorovej liečby v AQAI simulačnom centre v Meinz, Nemecko (2018).

Absolvovala školiace kurzy v regionálnej anestézii( Bratislava), v oblasti KPR (Žilina).

Vyučuje na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity.

 

Publikačná činnosť

Publikácie v odborných časopisoch, je spoluautorkou internetovej učebnice Chirurgia.

 

Prednášková činnosť

Aktívna účasť na odborných domácich a zahraničných odborných konferenciách.