Kliniky

Gynekologicko – pôrodnícka klinika

Gynekologicko – pôrodnícka klinika FN Trnava sa zameriava na komplexnú diagnostickú a liečebno -preventívnu starostlivosť o ženu a plod, patrí medzi najväčšie pracoviská v Trnavskom samosprávnom kraji s celkovým počtom lôžok 55.

Pracovisko poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť  v oblasti pôrodníctva, materno-fetálnej medicíny, prenatálnej diagnostiky, gynekológie, onkogynekológie, urogynekológie a senológie na vysokej odbornej úrovni. Klinika má taktiež bohaté skúsenosti v konzervatívnej liečbe myómov maternice embolizáciou. V gynekologickej operačnej liečbe má dlhoročné skúsenosti a vynikajúce výsledky v miniinvazívnej laparoskopickej a vaginálnej operatíve. Ročne vykonávame viac ako 1600 operačných výkonov a narodí sa na našej klinike viac ako 1730 detí.

 

OZNAM

Prehliadky pôrodnice, ktoré sa konajú vždy v prvý pondelok v mesiaci, sú až do odvolania zrušené. Ďakujeme za pochopenie. 

Výkony

Klinika vykonáva všetky základné úkony definované odborom gynekológia a pôrodníctvo. Pôrodníctvo:
 • vedenie fyziologickej aj patologickej gravidity
 • preferencia vaginálneho vedenie pôrodov
 • odvádzame vaginálne pôrody u tehotných s viacerými cisárskymi rezmi v anamnéze
 • štandardne  stav po jednom cisárskom reze, po splnení prísnych kritérií aj vaginálny pôrod po dvoch cisárskych rezoch
 • väčšina pôrodov odvedených s PEDA
Gynekológia:
 • preferencia laparoskopickej  operatívy
 • v spolupráci s RDG odd. riešime embolizačnými technikami ( uterus myomatosus, peripartálne krvácania)

Tím

Ďalší členovia tímu

Prednosta:  MUDr. Róbert Hlávek, PhD. (robert.hlavek@fntt.sk, 033/5938 525)

Primár: MUDr. Ivan Dečkov, MBA (ivan.deckov_gy@fntt.sk, 033/5938 500)

Vedúca pôrodná asistentka: Mgr. Soňa Muziková (sona.muzikova@fntt.sk, 033/5938 502)

Ďalší členovia tímu:

Lekári:  Doc. MUDr. Július Chramec, PhD., MUDr. Vladimír Červenka, Doc. Mgr. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD. , MTPH, MUDr. Jana Štefániková, MUDr. Ľubica Semanová, MUDr. Alexander Šipoš, MUDr. Michaela Motyková, MUDr. Marek Bučko, MUDr. Michal Bratičák, MUDr. Younis S. I. Natsha, MUDr. Katarína Poláčeková, MUDr. Zora Strešková, MUDr. Terézia Laurincová, MUDr. Katarína Tomeková, MUDr. Patrícia Bučková (rodičovská dovolenka), MUDr. Zuzana Baková, PhD. (rodičovská . dovolenka), MUDr. Ľubica Marcinkechová (rodičovská dovolenka)

NÁVŠTEVNÉ HODINY

Pondelok - Nedeľa
14:00 - 17:00

KONTAKTY

 • Gynekologicko -pôrodnícka klinika  Pavilón „G“ FN Trnava
 • Žarnova 11, 917 75 Trnava
 • 033/5938 111

JEDNOTKY A AMBULANCIE/PRACOVISKÁ

NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

OBJEDNANIE PACIENTA

PRÍJEM PACIENTA

Pracovisko tvoria 3 lôžkové oddelenia- lôžkové oddelenie gynekológie, lôžkové oddelenie pre rizikovú tehotnosť, lôžkové oddelenie šestonedelia, operačný trakt, pôrodná sála a ambulancie.

Ambulantná časť - pôrodnícky príjem, ktorá je zaradený do starostlivosti Urgent I.typu, gynekologický príjem, onkogynekologická ambulancia, ambulancia pre rizikovú tehotnosť, odborná gynekologická ambulancia, detská gynekologická ambulancia, urogynekologická ambulancia, sonografická ambulancia.

ODDELENIA

Gynekologické oddelenie - 4. poschodie GPK, pavilón G, telefón číslo: 033/5938570

 • komplexná špecializovaná diagnostická a terapeutická starostlivosť o pacientky s gynekologickým ochorením, pooperačná starostlivosť po gynekologických operáciách

Oddelenie rizikovej gravidity - 3. poschodie GPK, pavilón G, ,telefón číslo: 033/5938571

 • komplexná špecializovaná starostlivosť o pacientky s patologickou a rizikovou graviditou, monitoring tehotných žien potermínovej  gravidity

Šestonedelie - 2. poschodie GPK, pavilón G , telefón číslo: 033/5938572

 • komplexná špecializovaná starostlivosť o rodičky po spontánnom i operačnom pôrode (cisársky rez)
 • návštevy na oddelení šestonedelia sú povolené len na nadštandardných izbách
 • šestonedelie funguje na režime  „24h - rooming in“ dieťa je na izbe spolu s matkou

Pôrodnica - 1. poschodie GPK, pavilón G , telefón číslo: 033/5938520

 • k dispozícii sú 4 predpôrodné miestnosti (čakačky) , ktorých súčasťou je samostatné WC a sprcha. Je možné využívať relaxačnú hudbu, aromaterapiu, fit loptu, podložku na cvičenie

 • 4 pôrodné boxy s moderným vybavením, kde prebieha samotný pôrod

 • možnosť prítomnosti otca (alebo sprievodnej osoby) na pôrodnici počas celého pôrodu

 • možnosť odberu pupočníkovej krvi

 • každý prvý pondelok v mesiaci o 14:00 je možné zúčastniť sa exkurzie na Gynekologicko-pôrodníckej klinike. Slúži to na oboznámenie sa s prostredím pôrodnej sály, šestonedelia, novorodeneckého oddelenia spojenej s odborným výkladom vedúcej pôrodnej asistentky a novorodeneckej sestry.

   

AMBULANCIE

Odborná gynekologická ambulancia

 • Nachádza sa na 3. poschodí GPK, pavilón G ,  telefón číslo: 033/5938 573
 • Slúži na konziliárne vyšetrenia a zaraďovanie pacientiek do operačného programu a kontrola tehotných pacientiek.
 • Ordinačné hodiny:  Pondelok   –  13:00 – 15:00
  Utorok – 7:00 – 15.00, ordinuje prednosta GPK, MUDr. Hlávek Róbert PhD.
  Streda – 7:00 – 15.00, ordinuje MUDr. Štefániková Jana
  Štvrtok – 13:00 – 15.00
  Piatok – 7:00 – 15.00, ordinuje primár GPK, MUDr. Dečkov Ivan MBA

Gynekologický a pôrodnícky príjem – slúžia aj ako Urgent I. typu

 • Ambulancie sa nachádzajú  na prízemí pavilónu G
 • Ordinačné hodiny: nepretržite
 • Telefónne číslo:
  Pôrodnícky príjem: 033/5938 534
  Gynekologický príjem: 033/5938 543 

Ambulancia rizikovej tehotnosti

 • Ambulancia sa nachádza na prízemí pavilónu G- v chodbičke vpravo
 • Antepartálne sledovanie a komplexná starostlivosť (biofyzikálny profil, kardiotokografia, prietoky pupočníkovej krvi) v gravidite, spĺňajúce kritériá pre zaradenie do ambulancie bez ohľadu na týždeň gravidity.
 • Ordinačné hodiny: Pondelok – piatok    7:00– 15:00
 • Telefónne číslo: Sestra: 033/5938 402 Lekár: 033/5938 400

Onkogynekologická ambulancia

 • Ambulancia sa nachádza na prízemí pavilónu G – v chodbičke v vpravo
 • Komplexná diagnostika onkogynekologických ochorení (kolposkopia, cytológia, palpačné vyšetrenie, sonografia, odber tumor markerov, mamografia pri ochoreniach prsníkov). Dispenzarizácia onkologicky chorých, pooperačných stavov a preventívne onkologické prehliadky hospitalizovaných.
 • Ordinačné hodiny: Pondelok, streda, piatok – 7:00 – 15:00
 • Telefónne číslo:   033/5938 532

Urodynamická ambulancia

 • Ambulancia sa nachádza na 3. poschodí pavilónu G
 • Diagnostika, ambulantná terapia, dispenzarizácia ochorení a pooperačných stavov spojených s inkontinenciou moču a poruchami panvového dna. Vykonávame vyšetrenie najmodernejším urodynamickým prístrojom
 • Ordinačné hodiny: Štvrtok 7:00 – 15:00
 • Telefónne číslo:   033/5938 546

Sonografická ambulancia

 • Vyšetrenie abdominálnou a vaginálnou sondou
 • Diagnostika VVCH (vrodené vývojové chyby) u plodu v gravidite
 • Ultrazvukové vyšetrenie tehotných pacientok 3D sondou
 • Doplatok pacientky za 3D vyšetrenie
 • Telefónne číslo:   033/5938 543

Nadštandardný pobyt na lôžku poskytujeme na gynekologickom oddelení, oddelení šestonedelia, oddelení rizikového tehotenstva.

Nadštandardná izba Kategórie A - ubytovacia jednotka s jednou posteľou, so sociálnym zariadením v tejto ubytovacej jednotke, s TV prijímačom, možnosťou pripojenia na internet, chladničkou, rýchlovarnou kanvicou.

Poplatok na oddelení gynekológie – 33 eur/ noc

Poplatok na oddelení rizikovej tehotnosti – 22 eur/noc

Poplatok na oddelení šestonedelia – 33 eur/noc

Nadštandardná izba Kategórie B – dve ubytovacie jednotka majú spoločné sociálne zariadenie. V každej ubytovacej jednotke sa nachádza  TV prijímačom, možnosťou pripojenia na internet.

Návštevy na nadštandardných izbách  sú povolené v denných hodinách s minimálnym obmedzením.

K ďalším nadštandardným službám patrí:

Výber pôrodníka- potrebná žiadosť
Výber operatéra- potrebná žiadosť
Výber anesteziológa pri pôrode
Sterilizácia ženy
Snímka plodu pri USG vyšetrení v gravidite
Vypísanie návrhu na kúpeľnú starostlivosť

Objednávanie pacientov na vyšetrenia prebieha formou telefonického kontaktu, prípadne osobne.

Na pôrodnú sálu:

- hlásiť sa v ambulancii pôrodníckeho príjmu na prízemí

- dokumenty potrebné k príjmu: tehotenský preukaz, preukaz o zdravotnom poistení, občiansky preukaz, kópia sobášneho listu, dohoda o mene dieťaťa, zápisnica o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu so súhlasným vyjadrením rodičov, ak nie ste vydatá a partner uznáva otcovstvo (vydáva matrika v mieste bydliska)

- pre novorodenca: jednorazové plienky 1 bal., plátenné plienky  5-10 ks., mastičku na zadoček bábätka

- pre matku: veci osobnej potreby (pyžamo, župan, hygienické potreby, papuče, prezuvky do sprchy)

K operačnému zákroku:

- pacientka sa hlási v deň objednania na gynekologickom príjme  na prízemí o 07:00h

- prísť nalačno od polnoci: nejesť, nepiť, nefajčiť

- priniesť si:

anesteziologické vyšetrenie, zdravotnú dokumentáciu od všeobecného lekára, gynekologický záznam z konziliárneho vyšetrenia, občiansky preukaz, preukaz poistenca,

osobné potreby: pyžamo, župan, hygienické potreby papuče, prezuvky do sprchy