Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

MUDr. Jarmila Železkovová, MBA

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny (KAIM)
Primár
Telefón:
033/ 59 38 803, 033/ 59 38 922
Email
Jarmila.zelezkovova@fntt.sk

Krátky popis osoby

MUDr. Jarmila Železkovová, MBA je primárkou Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny. Vo FN Trnava pracuje  od roku 1984.

Vzdelanie a atestácie:

Medicínu vyštudovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od jej ukončenia pracuje ako lekárka vo FN Trnava. V rokoch 1987 a 1997 získala 1. a 2. atestáciu v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.

Zúčastnila sa certifikačných školení v oblasti výživy kriticky chorých pacientov (Praha 2007).

V roku 2008 získala špecializáciu v špecializačnom odbore Zdravotnícky manažment a financovanie.

V roku 2012 úspešne ukončila dlhodobé manažérske vzdelávanie pre vrcholový a stredný manažment, kde získala titul MBA.

Manažuje a zodpovedá za odbornú úroveň práce lekárov a sestier na všetkých úsekoch kliniky, ako aj na oddelení dlhodobej intenzívnej starostlivosti.

 

Ocenenia a vyznamenania

2010 Kolektív  KAIM  pod vedením MUDr. Jarmily Železkovovej, MBA, bol v roku 2010 ocenený predsedom Trnavského samosprávneho kraja pamätnou medailou  za vynikajúce pracovné výsledky, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju zdravotníctva Trnavského samosprávneho kraja.

2016 Ocenenie  predsedu Trnavského samosprávneho kraja pamätnou medailou  za prínos v   anestéziológii a v intenzívnej medicíne.

 

Organizácia medzinárodných konferencií

Pod vedením MUDr. Jarmily Železkovovej, MBA sestry zorganizovali 2 medzinárodné konferencie:

2010 – III. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a v intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou. Trnava, 2010.

 2015 VIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v anestéziológii a v intenzívnej starostlivosti s medzinárodnou účasťou. Trnava, 2015.

 

Publikačná činnosť

Publikácie v odborných časopisoch, skrípt pre študentov ošetrovateľstva : Intenzívna starostlivosť v geriatrii.

Prednášková činnosť

Aktívna účasť na odborných domácich a zahraničných odborných konferenciách.