Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

MUDr. Georgi Krastev, PhD.

Neurologická klinika
Prednosta Neurologickej kliniky FN Trnava a SZU
Telefón:
+421 33/5938450
Email
georgi.krastev@fntt.sk

Krátky popis osoby

MUDr. Georgi Krastev, PhD. sa narodil v roku  1965 v meste Sliven v Bulharsku.V tom istom meste ukončil Francúzske jazykové gymnázium v roku 1984. Medicínu vyštudoval v Bulharsku a na UK v Bratislave. Od 1. 4. 2002 pôsobí ako primár Neurologického oddelenia FN Trnav.

Vzdelanie a atestácie:

Štúdium medicíny LF Stará Zagora Bulharsko 1986-1987

Štúdium medicíny LF UK, Bratislava, Slovenská republika 1987-1993

Sekundárny lekár a PGŠ študent LF UK, II. Neurologická klinika LF UK, FN akad. Dérera, Bratislava  1993-1997

Atestácia v odbore neurológia I. stupňa október1996

Zástupca primára Neurologického oddelenia FN Petržalka, Bratislava  4.1997 – 12.1999

Sekundárny lekár, ordinár pre neuroradiológiu II. Neurologická klinika LF UK FN akad. Dérera Bratislava   1.2000 – 3.2002

Obhajoba doktorskej dizertácie na LF UK v Bratislave na tému  „ Stanovenie cerebrovaskulárnej rezervnej kapacity metódou TCD – metodika a klinický význam“ – 4.2000

Atestácia v odbore neurológia II. stupňa – 4.2001

Výkony

Oblasti záujmu – cerebrovaskulárne ochorenia, demyeinizačné a neurodegeneratívne ochorenia