Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

MUDr. Marian Streško, PhD.

Onkologická klinika
Prednosta Onkologickej kliniky FN Trnava a TU
Telefón:
+421 33 5938777

Krátky popis osoby

Ukončil štúdium medicíny v roku 1993 na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej  v Prahe. V roku 2010 dokončil doktorandské štúdium na fakulte Zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Za prednostu Onkologickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trnave bol menovaný v roku 2013.  .  Zúčastňuje sa na početných klinických skúšaniach a publikuje v odborných časopisoch. Je člennom  Slovenskej onkologickej spoločnosti, ESMO (EUROPEAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY), SEKCAMA  – člen výboru.

Vzdelanie a atestácie:

  1. Lekárska Fakulta, Univerzita Karlova, 1987 -1993 Praha
  2. Atestácia z vnútorného lekárstva 5/11/1996, SZU, Bratislava
  3. Atestácia z klinickej onkológie 21/12/2000, SZU, Bratislava
  4. Doktorandské štúdium 9.2007- 2010  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzita

Výkony:

  • Klinické štúdie – hlavný skúšajúci v klinických štúdiách zameraných na karcinóm prsníka, hrubého čreva, pľúc.
  • Publikačná činnosť v domácich časopisoch
  • Prednášková aktivita na domácich a medzinárodných konferenciách