Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

Mgr. Daniela Miková Baxová

Onkologická klinika
Vedúca sestra
Email:
daniela.mikova-baxova@fntt.sk
Telefón:
+421 33 5938731,752

Krátky popis osoby

1989 – 2001 – Interná klinika FN Trnava, sestra pri lôžku, dokumentácia

2001 – 2020 – Onkologická klinika FN Trnava, vedúca sestra

Vzdelanie a atestácie:

1985 – 1989 – Stredná zdravotnícka škola v Trnave, odbor: zdravotná sestra

2002 – Štátnica o Pedagogickej spôsobilosti UK v Bratislave

2003 – VŠ TU FZaSP v Trnave, odbor: Ošetrovateľstvo a rehabilitácia

2003 – Špecializácia: Manažment v ošetrovateľstve

2004 – Špecializácia v špec. odbore: Ošetrovateľská starostlivosť v Onkológii