Fakultná Nemocnica Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava
Zavolajte nám 24/7
033/59 38 111

Mgr. Monika Střádalová, PhD.

Chirurgická klinika
Vedúca sestra
Email:
monika.stradalova@fntt.sk
Telefón:
+421 33 5938904

Odborná prax

05/2017 –                               FN v Trnave, chirurgická klinika, vedúca sestra

06/2013 – 05/2017                 FN v Trnave, chirurgická klinika, manažérka dennej zmeny

12/2007 – 05/2013                 FN v Trnave, chirurgická klinika, sestra JIS

O7/2000 – 01/2007                FN v Trnave, chirurgická klinika, sestra JIS

 

VZDELÁVANIE  A PRÍPRAVA

2014 – 2015       Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Ošetrovateľstvo, doktorandské štúdium, titul PhD.

2007 – 2009                Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, odbor: Ošetrovateľstvo, titul Mgr.

2004 – 2007                Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, odbor: Ošetrovateľstvo, titul Bc.

2004 – 2005                Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, špecializačný odbor: Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie, špecializačná skúška.

1997 – 2000                Stredná zdravotnícka škola, Trnava, diplomovaná všeobecná sestra – štúdium, obhajoba absolventskej práce a absolventská skúška

 

ABSOLVOVANÉ KURZY

2008                          Trnavská univerzita, Trnava. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Mentorský kurz. Trnavská univerzita. Trnava